Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama) : krediti in financiranje podjetij : Podjetniški Naložbeni Center : posoja denarja samostojnim podjetnikom

Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama) : krediti in financiranje podjetij : Podjetniški Naložbeni Center : posoja denarja samostojnim podjetnikom

03.10.2016

ODKUP TERJATEV

Odkupimo lahko vaše zapadle dolgove, ne glede na obseg portfelja za prodajo. Med postopkom vam strokovno in pravno svetujemo.
  • Prodaja terjatev pomeni takojšen denarni tok za vaše podjetje.
  • Tako se lahko osredotočite na osnovne dejavnosti svojega podjetja in vam ni treba zagotoviti sredstev za izterjavo zapadlih terjatev.
  • To bo razbremenilo vaše človeške vire, strojno opremo, programsko opremo in informacijske vire.
  • Ne boste več potrebovali ločene administracije za izterjavo, zato boste prihranili tudi pri s tem povezanih izdatkih.
  • S prodajo vaših terjatev podpremo in razbremenimo vaše podjetje, tako da izvajamo celovito strategijo izterjave/upravljanja dolgov.

NADZOROVANJE DOLGA

Upravljanje dolgov, pri katerih se izterjava zdi brezupna, je edinstvena storitev skupine CREDITEXPRESS.
  • Naši zastopniki več deset let spremljajo finančni položaj dolžnikov po telefonu, z dopisi in osebnimi stiki.
  • Če sta dolžnik in podjetje za upravljanje dolgo v rednem stiku, se lahko ustrezna metoda upravljanja dolga uporabi takoj, ko se finančni položaj dolžnika izboljša.
  • Ta možnost je še posebej učinkovita v negotovih finančnih časih, ko dolžnik nima dohodkov, vendar zopet postane plačilno sposoben, ko se na novo zaposli.

ODKUP TERJATEV

Odkup terjatev je pravni posel odkupa posamezne terjatve s prenosom razpoložljive dokumentacije in informacij ter podatkov o dolžniku.

 

Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama)

Ste že slišali za faktoring? Faktoring odkup terjatev je besedna zveza, ki načeloma označuje odkup tistih terjatev, ki so že zapadle, medtem ko gre pri faktoringu za odkup računov oziroma terjatev, pri katerih rok plačila še ni potekel. Laiki pogosto zamenjujejo oba koncepta oziroma storitvi, zato vam na kratko predstavljamo faktoring, ki je v primerjavi z odkupom zapadlih storitev še vedno relativno neznana storitev, čeprav prinaša številne ugodnosti za podjetja različnih velikosti. Četudi morda v tem trenutku faktoring za vas ne pride v poštev, pa je vsekakor smiselno, da ste čim bolje poučeni o možnostih, ki jih imate. Morda se boste v prihodnosti znašli v situaciji, iz katere vas lahko reši prav faktoring. Seznanjenost z optimalnimi načini ukrepanja v določenih okoliščinah je namreč tisto, kar odlikuje vsakega uspešnega podjetnika.

Potek postopka in druge bistvene informacije   

Faktoring odkup terjatev, ki še niso zapadle načeloma izvajajo podjetja, na katera se lahko obrnete tudi takrat, ko vas zanima možnost odkupa že zapadlih terjatev. Tako lahko na enem mestu in enostavno izboljšate likvidnost svojega podjetja že v zelo kratkem času.

Prvi korak pri faktoringu je posredovanje računa, ki ste ga izdali stranki, tudi izbranemu ponudniku omenjene storitve. Sledi usklajevanje oziroma dogovor o višini provizije, ki je odvisna predvsem od obsega nezapadlih terjatev, za katere želite takojšnjo izplačilo, nato pa podpis pogodbe o odkupu računa. Plačilo večjega dela zneska na izdanem računu (običajno 80 odstotkov) lahko pričakujete v roku 3 dni, pogosto pa je plačilo izvedeno že naslednji delovni dan. Pri tem se morate upoštevati, da bo del zneska zadržal faktor, in sicer vse do takrat, ko bo stranka plačala račun. Tudi po tem pa bo faktor od zadržanih sredstev odštel provizijo za opravljeno storitev, ki pa je na srečo v večini primerov zelo nizka.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.