Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Sisbon – Kaj storiti, če je kredit zavrnjen

Sisbon – Kaj storiti, če je kredit zavrnjen

15.04.2020

Kaj je Sisbon?

Elektronski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, narejen z namenom zmanjševanja tveganja kreditnih ustanov (bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov), za bolj odgovorno kreditiranje, za potrebe statističnega poročanja in nenazadnje zaradi preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Sisbon je sistem, upravljan iz strani Banke Slovenije, v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru; v skladu s tem zakonom se morajo vključiti vse banke, od katerih Banka Slovenije zbira podatke o zadolženosti. Podatki  v tem sistemu so zaupne narave in se obravnavajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V tem sistemu se zbirajo podatki  o posameznikovi zadolženosti pri različnih kreditnih institucijah (ki so vključene v Sisbon) in o njihovih pogodbenih obveznostih, kar je le dodatna informacija pri ocenjevanju kreditne sposobnosti stranke. Preko istega sistema je mogoče tudi spremljanje nadaljnjih dejavnosti, v smislu izpolnjevanje obveznosti odplačevanja kredita.

Dostop do teh podatkov je dovoljen samo pooblaščenim osebam pri posameznih kreditnih institucijah. Ti lahko dostopajo do vseh podatkov skladno  s pogoji v Zakonu o centralnem kreditnem registru. Vpogled je pa dovoljen samo, če se sklepa nov posel s komitentom; če je potrebna izterjava že zapadlih obveznosti; ko se posodabljajo matični podatki komitenta; ali ob reklamacijah komitenta.

Kaj storiti, če je kredit zavrnjen zaradi Sisbona?

Posameznik ima pravico do izpisa svojih podatkov in do vpogleda v podatke, ki se v Sisbonu nanašajo nanj. Za to lahko zaprosi osebno v banki, hranilnici ali Banki Slovenije; potrebno je le izpolniti obrazec, in najkasneje v petnajstih dneh prejme po pošti zahtevan izpis.

Seveda ima vsak posameznik pravico do popravka podatkov, če ugotovi nepravilnost. Pisno lahko zahteva njihov izbris ali spremembo (izpolni se obrazec Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v Sisbon, ali preko aplikacije Moj Sisbon, lahko pa se odda tudi pisno preko Banke Slovenije). Tako mora kreditodajalec (seveda ob utemeljenem zahtevku) te podatke popraviti v roku desetih dni.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.