Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANCIRANJE PODJETIJ IN FINANČNI VIRI ZA MALA PODJETJA TER SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE II PNC NALOŽBE II www.pnc.si

FINANCIRANJE PODJETIJ IN FINANČNI VIRI ZA MALA PODJETJA TER SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE II PNC NALOŽBE II www.pnc.si

19.06.2016

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

Leto: —Izberite leto—
2016
2015
2014
2013
2012

25.03.2016 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2015 1,91 MB

19.03.2015 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014 2,23 MB

14.01.2014 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2013 2,42 MB

19.03.2013 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2012 2,71 MB

19.03.2012 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2011 1,09 MB

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Ugodni podjetniški krediti

Pri širitvi dejavnosti se podjetja, še posebej majhna, soočajo z izzivom zagotavljanja sredstev za potrebne investicije.

Večina slovenskih bank je trenutno zelo nenaklonjenih odobravanju kreditov, za podjetja pa so precejšnja obremenitev tudi obresti, kljub temu, da so trenutno obrestne mere precej nizke v primerjavi s tistimi v predkriznem obdobju. Zato so toliko bolj dobrodošli krediti z ugodnimi obrestnimi merami, ki jih razpisujejo različne javne ustanove. Trenutno so odprti kar trije razpisi za kreditiranje razvojnih projektov slovenskih podjetij s krediti z obrestno mero, ugodnejšo od tržnih obrestnih mer, nekateri od razpisovalcev pa kreditojemalcu zagotovijo tudi del garancije.

Slovenski podjetniški sklad ima odprta dva razpisa, prvi je namenjen kreditiranju investicij v tehnološko inovativne projekte, drugi pa v investicijske projekte na splošno. Krediti so strogo namenski; z njimi se lahko financirajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratnih sredstev. obseg kreditov je do 1.5 mln. €. Ročnost kreditov je do 10 let, obrestna mera pa znaša 6-mesečni euribor + 1,95 %. Kredite izdajajo nekatere banke, Slovenski podjetniški sklad pa subvencionira obresti in podjetju zagotovi garancijo v višini 60 oz. 80 % višine glavnice kredita. Za tehnološko inovativne projekte je trenutno na voljo še dovolj sredstev, za ostale investicijske projekte pa sredstva že pohajajo, tako da bo verjetno odprt le še septembrski rok oddaje.

Za podjetja, ki nameravajo izvesti investicijo v manj razvitih delih Slovenije, so zelo primerni krediti, ki se izdajajo v okviru razpisa, odprtega pri Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu. S temi krediti ni mogoče financirati obratnih sredstev. Velikost kreditov pa je od 5000 do 1.500.000 €, ročnost pa do 12 let. Obrestna mera je odvisna od razvitosti občine, v kateri namerava podjetje izvesti investicijo, znaša pa Euribor (trimesečni) s pribitkom med 0,40 % in 1,00 %. Projekti, ki bodo izvedeni v manj razvitih regijah in občinah, imajo tudi večje možnosti v izbirnem postopku razpisa.Podjetja se lahko prijavijo na enega od treh rokov, prvi je že 2. 7., sledita pa še roka v septembru in oktobru.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.