Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje poslovanja in krediti za podjetja, samostojne podjetnike. Posoja denarja podjetjem in samostojnim podjetnikom. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

Financiranje poslovanja in krediti za podjetja, samostojne podjetnike. Posoja denarja podjetjem in samostojnim podjetnikom. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

05.10.2016

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja: novi ukrep SID banke

Vir: http://data.si/blog/2016/03/10/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-novi-ukrepi-sid-banke/

Slovensko izvozna in razvojna banka (SID banka) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta pripravila še en ukrep za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja. Podjetjem v SID banki ponujajo nove kredite za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti pa so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kredita in ugodne obrestne mere, so zapisali na MGRT.

IZOBRAŽEVANJE

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Na seminarju vam predstavimo, kako lahko tudi majhna in srednja podjetja pridejo do nepovratnih sredstev in vas pripravimo na razpise.

Več informacij

Gre za zadnjega izmed šestih programov SID banke iz Posojilnega sklada za MSP, o prvih petih programih pa smo že pisali v prispevku SID: Dodatna in ugodnejša posojila za podjetja.

Namen zadnjega programa SID banke je spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja mikro, malih in srednjih podjetij. Obseg sredstev programa SID banke znaša sto milijonov evrov; od tega jih nekaj več kot četrtino zagotavlja MGRT, ostalo pa banka. Vlogo za financiranje poslovanja lahko oddajo kapitalske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. členaposebnih pogojev.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje poslovanja oziroma obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 – 40 odstotkov). Ročnosti kreditov je od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice pa je do polovice ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč evrov do 5 milijonov evrov.

Počivalšek: financiranje poslovanja za podkapitalizirane MSP

»Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednje velika podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,« je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Nove kredite SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo mikro, mala in srednje velika podjetja, niso »podjetja v težavah«, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pristopiti k izdelavi dobre spletne strani

Vaša spletna stran je vaš prvi stik z vašimi strankami in poslovnimi partnerji. Kaj mora vsebovati kredibilna spletna stran?

Več informacij

Kreditno linijo SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite bodo morala podjetja oddati prek spletne strani SID banke, kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in navedeni podrobnejši pogoji. Vloge za financiranje bo SID banka sprejemala do 31. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice