Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje poslovanja :: Krediti in druge oblike financiranja rasti podjetja :: Posoja denarja za mala podjetja in samostojne podjetnike :: PNC Naložbe

Financiranje poslovanja :: Krediti in druge oblike financiranja rasti podjetja :: Posoja denarja za mala podjetja in samostojne podjetnike :: PNC Naložbe

23.09.2016

Krediti po vaši meri – izkoristite možnost povečanja razpoložljivih sredstev z najrazličnejšimi krediti Abanke. Skupaj bomo poiskali primerno rešitev.

Vir: http://www.abanka.si/krediti/

Vir: http://www.abanka.si/podjetniske-finance/

Vir: http://www.abanka.si/financiranje-poslovanja/

Ste kot vodilni podjetja pred podjetniško prelomnico, ki bo spremenila statusno pravno obliko podjetja, posegla v dolžniško strukturo osnovnega kapitala, lastninsko strukturo, umestila delnice v borzno kotacijo? Ste pred obsežnejšim razvojnim projektom? Izvedite s pomočjo izkušenega svetovalca pravo strateško potezo, podprto z optimalno obliko financiranja.

Rešitev za občasni primanjkljaj likvidnih sredstev omogočajo limit, revolving kredit, navadni kratkoročni kredit in lombardni kredit. Dolgoročne vire pa pridobite s pomočjo dolgoročnih kreditov. Če potrebujete sredstva v tuji valuti so tu kratkoročni in dolgoročni devizni krediti.

Izberite pravo obliko financiranja poslovanja

financiranje namen doba vračila   življenjska situacija
Limit na transakcijskem računu financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev do 1 leta
Kratkoročni kredit pridobitev likvidnih sredstev do 1 leta
Dolgoročni kredit nakup poslovnih prostorov ali opreme do 7 let
Revolving kredit občasno koriščenje likvidnih sredstev do 1 leta
Okvir za akreditiv kritje akreditiva do 1 leta
Lombardni kredit premostitev do 1 leta
Viri institucij v skladu z razpisi v skladu z razpisi
Devizni kredit plačilo v tujino kratkoročni
do 1 leta,
dolgoročni
do 7 let
Odkupi pridobitev likvidnih sredstev ročnost terjatev
do 1 leta
Faktoring pridobitev likvidnih sredstev nezapadle terjatve

Izberite prave podjetniške finance

podjetniške finance namen celovitost rešitev   življenjska situacija
Prevzemi in združitve od iskanja tarč do izvedbe da
Prodaja podjetij pomagamo doseči najboljšo ceno da
Privatni kapital in menedžerski odkupi svetovanje pri načrtovanju in izvedbi da
Izdaja vrednostnih papirjev vse potrebno za izdajo da

Storitev upravljanja s sredstvi (Cash Management) je namenjena podjetju, ki ima kapitalsko povezana podjetja v več državah.

Elektronska banka Abacom posodobi, poenostavi in poceni vaše poslovanje, vse storitve domačega, čezmejnega in mednarodnega plačilnega prometa pa opravljate varno, zanesljivo in pregledno.

Izberite pravi bančni kredit

Bančni krediti doba vračanja zavarovanje   življenjska situacija
Izredni limit od 6 mesecev
do 1 leta
pri zavarovalnici, zastava denarnih sredstev
Hitri kredit do 5 let pri zavarovalnici
Potrošniški kredit do 20 let pri zavarovalnici, hipoteka, s poroštvom,  zastava denarnih sredstev, zastava vrednostnih papirjev, druge oblike
Ekološki kredit do vključno 20 let pri zavarovalnici, hipoteka, s poroštvom,  zastava denarnih sredstev, zastava vrednostnih papirjev, druge oblike
Stanovanjski kredit nad 1 do 30 let pri zavarovalnici, hipoteka, s poroštvom,  zastava denarnih sredstev, zastava vrednostnih papirjev, druge oblike
Študentski kredit do 36 mesecev poroštvo
Premostitveni kredit do 12 mesecev zastava denarnih sredstev
Lombardni kredit do 12 mesecev zastava vrednostnih papirjev

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.