Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE DOBITE POSOJILA ALI KREDITA NA BANKI? FINANCIRANJE IN KREDITIRANJE PODJETIJ :: PNC NALOŽBE :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

NE DOBITE POSOJILA ALI KREDITA NA BANKI? FINANCIRANJE IN KREDITIRANJE PODJETIJ :: PNC NALOŽBE :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

28.06.2016

Viri financiranja podjetja

Podjetja lahko pridobivajo finančna sredstva na različne načine.  Nekateri avtorji navajajo delitev glede na pridobivanje sredstev znotraj podjetja oziroma izven podjetja.

Financiranje podjetja poteka preko spodnjih virov :
-notranje vire financiranja, kjer so podjetju na voljo sredstva iz nerazdeljenega čistega dobička, amortizacije in drugi notranji viri.
-zunanje vire financiranja, kjer se podjetje financira iz naslova kapitalskih vložkov, kreditov in drugih zunanjih virov.

Faktoring predstavlja dobro alternativo predvsem kratkoročnim kreditom.

Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja

Nižja obrestna mera EIB kreditov Banka Sparkasse je v letu 2013 podpisala pogodbo z Evropsko Investicijsko banko (EIB), s katero si je zagotovila ugoden vir refinanciranja. Obrestna mera EIB kredita je za vsaj 0,25% nižja od redne obrestne mere istovrstnih produktov.

  • Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja
    Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja
  • Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja
    Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja
  • Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja
    Ugodni viri financiranja za mala in srednje velika podjetja

Pogoji za odobritev financiranja se določajo individualno

Povprečna višina EIB kreditov za segment malih in srednje velikih podjetij je v letu 2014 znašala 558.000 EUR, obrestne mere pa so bile nižje od tistih za običajne kredite. Ročnosti se gibljejo med 2 in 15 let. Namen je predvsem financiranje novih investicij in trajnih obratnih sredstev.

Sredstva EIB kreditov so omejena

Pohitite in si rezervirajte termin pri svojem svetovalcu ali pokličite na 01 583 66 66 oz. pišite na info@sparkasse.si .

Viri financiranja za podjetja

21.6.2012 – 20.06.2012, Simon Vadnjal


Podjetniki kot glavno oviro pri poslovanju še vedno navajajo predvsem slab dostop do finančnih virov, ki se je v obdobju od začetka gospodarske krize močno poslabšal. Tudi po raziskavi Svetovne banke o enostavnosti poslovanja se Slovenija zelo slabo uvršča na področju pridobivanja sredstev za poslovanje podjetij. Evropska komisija sicer zagovarja, da direktne subvencije ostajajo instrument pomoči le pri posebnih ciljnih skupinah, to so nova podjetja z inovativnimi projekti, žensko podjetništvo, določene socialne skupine in podjetja iz najmanj razvitih regij. Tako je v letošnjem letu na voljo več sto milijonov evrov ugodnih posojil in bančnih garancij, skozi sito pridejo tisti z jasno poslovno strategijo in ne preveliko zadolženostjo.

Faktoring – financiranje podjetja

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Faktoring je učinkovita izbira za financiranje podjetja, saj omogoča odkup terjatev, kar pomeni da so vam denarna sredstva na razpolago, ko izstavite fakturo in dobavite blago svojemu kupcu oziroma opravite storitve. S tem se močno izboljša likvidnost podjetja, kar predstavlja konkurenčno prednost v mednarodnem poslovanju. Financiranje podjetja je na voljo v obliki stalnega faktoringa in okvirnega faktoringa.

Stalni faktoring

• opis:
ponavljajoče se stalno financiranje običajno do 80% bruto vrednosti vseh bodočih terjatev (lahko tudi že nastalih terjatev) do izbranih kupcev z možnostjo zavarovanja terjatev in upravljanja terjatev.
• prednosti:
podjetje ima tako stalno na razpolago denarna sredstva, ki bi bila sicer vezana v terjatvah in jih lahko namenja financiranju prodaje.

Okvirni faktoring

• opis:
financiranje 80% bruto vrednosti vsakokratno posredovanih in od kupcev potrjenih faktur do izbranih kupcev z možnostjozavarovanja terjatev.
• prednost:
podjetje posreduje v odkup in financiranje samo določene fakture do kupcev, za katere želi, da se izvede odkup terjatev.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.