Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje poslovanja mikro in malih podjetij. PNC Naložbe, krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

Financiranje poslovanja mikro in malih podjetij. PNC Naložbe, krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

23.06.2016

Limit na TRR

Za hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita.


Kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja.

Več

Že pogledano Že pogledano


Dolgoročni kredit

Za financiranje razvoja podjetja, novih poslovnih projektov.

Več

Že pogledano Že pogledano


Mikrokredit

Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev.

Več

Že pogledano Že pogledano


Okvirni kredit

Vrsta kratkoročnega kredita, ki je prilagojen potrebam podjetja.

Več

Že pogledano Že pogledano


Informacijski sistem SISBON

Sisbon je informacijski sistem, ki je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in prezadolževanja posameznikov.

Za razvoj podjetja ter povečevanje njegove konkurenčne prednosti na trgu
za financiranje investicije v osnovna ali trajna obratna sredstva
kredit se črpa namensko v enkratnem znesku ali v več tranšah
glavnico kredita odplačujete obročno z možnostjo odobritve moratorija, obresti se obračunavajo mesečno

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.