Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij. Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki denarja. PNC Naložbe

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij. Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki denarja. PNC Naložbe

10.09.2016

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

Vir: http://zelen-partnerji.eu/razpisi/mala_in_srednja_podjetja/1088/razvojno_spodbujevalni_program_sid_banke_za_financiranje_poslovanja_malih_in_srednje_velikih_podjetij_2013_2014/

Razpisovalec: SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Predmet javnega razpisa: financiranje poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij,
kot so opredeljena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES)št. 800/2008 z dne 6.8.2008

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški:
– izdatke za nakup materiala,
– izdatke za nakup trgovskega blaga,
– izdatke za opravljene storitve ter
– izdatke za plače.

Kreditni pogoji:
– obrestna mera: pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka
– ročnost kredita: najmanj eno leto in največ tri leta, pri čemer se ročnost kredita šteje od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva končne zapadlosti.
– zavarovanje: nepremičnine, oprema, stroji, zaloge, terjatve, vrednostni papirji (najnižja vrednost zavarovanja je od 50% do 100% kredita, odvisno od kreditne kvalitete upravičenca).
Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev: 333.333.333,33 EUR.

Rok za oddajo: od dne objave do porabe sredstev, oziroma do datuma, ki ga SID banka predhodno objavi na svoji spletni strani, najkasneje pa do 30.6.2014.

Več na: Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 2013 – 2014

 

Financiranje

SID banka nima sklenjenega nobenega dogovora s finančnimi posredniki oziroma drugimi osebami, ki svetujejo kreditojemalcem v zvezi s pridobitvijo sredstev. Postopki odobravanja kreditov so v vseh primerih enaki, tako vsebinsko kot časovno, in niso odvisni od tega, ali kreditojemalec pri pridobivanju kredita angažira svetovalca.

SID banka nudi različne finančne storitve za razvoj:

 

SID banka izvaja programe financiranja:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.