Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje tekočega poslovanja podjetja. Na kak način vaše podjetje financira tekoče poslovanje? Krediti, posojila in finančni viri :: Podjetniški Naložbeni Center

Financiranje tekočega poslovanja podjetja. Na kak način vaše podjetje financira tekoče poslovanje? Krediti, posojila in finančni viri :: Podjetniški Naložbeni Center

09.10.2016

Cenejša posojila za financiranje poslovanja že na voljo

SID banka je že začela financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij, programa financiranja naložb ter raziskav in razvoja pa sta še v pripravi. Do konca leta naj bi z EIB podpisali pogodbo za 300 milijonov evrov posojila, še 50 milijonov bo na voljo za okoljske naložbe fizičnih oseb.

Malim in srednje velikim podjetjem z do 3000 zaposlenimi se kmalu obetajo novi, cenovno ugodnejši finančni viri. SID banka naj bi do konca leta z Evropsko investicijski banko (EIB) podpisala pogodbo za najem 300 milijonov evrov posojila, še dodatnih 50 milijonov pa si bo slovenska razvojna banka sposodila za financiranje okoljskih naložb fizičnih oseb.

Kot je pojasnil direktor oddelka za banke in razvoj produktov pri SID banki Saša Keleman, bodo cenovni pogoji posojila določeni šele ob črpanju, je pa zagotovil, da bodo ugodni. Večji del posojila za kreditiranje podjetij bo SID banka namenila za 500 milijonov evrov vreden posojilni sklad za mala in srednje velika podjetja, ki je bil ustanovljen v začetku septembra.Podjetja lahko pridobijo posojila SID banke za financiranje obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost posojil so poleg ročnosti in dostopnosti tudi nizke obrestne mere. Ker so te nižje od tržnih, pa imajo posojila iz posojilnega sklada status državne pomoči.Za posojila, namenjena financiranju poslovanja v višini od 30.000 do 100.000 evrov z ročnostjo od enega do treh let, je obrestna mera spremenljiva. Enaka je seštevku šestmesečnega euriborja in nespremenljivega pribitka v višini dveh odstotkov. Za mikrofinanciranje malih in srednje velikih podjetij je na voljo nekaj manj kot 42 milijonov evrov, administrativni postopki za pridobitev posojila pa so po zagotovilih SID banke enostavnejši in hitri.

Obrestne mere za posojila, namenjena financiranju poslovanja v višini od 100.000 do milijon evrov in z ročnostjo od enega do treh let, so odvisne od bonitetne ocene podjetja po metodologiji SID banke. Pribitek k šestmesečnemu euriborju lahko tako znaša od manj kot odstotek za podjetja iz bonitetnega razreda A do tri odstotke za podjetja najnižjega bonitetnega razreda B. Za tovrstno financiranje poslovanja je na voljo nekaj več kot 333 milijonov evrov, v obeh primerih pa podeljuje posojila neposredno SID banka.

Poleg omenjenih programov sta v pripravi še dva programa financiranja, ki pa ju bodo izvajale poslovne banke. Prvi tak program, vreden nekaj več kot 83 milijonov evrov, bo namenjen financiranju novih naložb in zaposlovanja. Podjetja bodo lahko najela od 100.000 do pet milijonov evrov posojila, ročnost kredita pa bo od dveh do sedmih let in z dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice. Drug program, vreden okoli 42 milijonov evrov, bo namenjen financiranju novih raziskav, razvoja in inovacij. Znesek posojila bo omejen na od 100.000 do deset milijonov evrov, ročnost posojila bo od dve do deset let, podjetja pa bodo prav tako lahko izkoristila možnost moratorija za vračilo glavnice.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.