Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Finančno svetovanje, financiranje, kreditiranje in posojila za podjetja. PNC Naložbe

Finančno svetovanje, financiranje, kreditiranje in posojila za podjetja. PNC Naložbe

22.08.2016

Finančno svetovanje naših strokovnjakov

Vir: http://www.firmica.si/firmica-financno-svetovanje

zagotavlja vzpostavitev bolj tekočega finančnega poslovanja. Pomagali vam bomo izbrati najbolj optimalen vir financiranja, s katerim boste lahko zagotovili nemoteno poslovanje vašega podjetja.

Na podlagi skrbno opravljenega finančnega pregleda bomo opredelili, kateri vir financiranja je najbolj optimalen tako iz vidika stroškov, ki nastanejo s samim zadolževanjem, kot tistih, ki nastanejo v povezavi z davčnimi obveznostmi:

 • zagotovili bomo najbolj ugodnih bank in kreditnih institucij
 • zbirali bomo ponudbe financerjev in izbrali najboljšega
 • dosegli z optimalne pogoje zadolževanja
 • sodelovali bomo pri pripravi brezhibne pogodbene dokumentacije

Naše finančno svetovanje zagotavlja določitev optimalne strukture financiranja. Viri so izbrani na takšen način, da struktura zadolževanja zagotavlja najbolj ugodno ceno za podjetje. Pri tem oblikujemo denarni tok podjetja tako, da bo podjetje v prihodnosti pripravljeno na redno servisiranje obstoječih in novih obveznosti, ki jih ima do svojih finančnih virov in dobaviteljev.

Ponujamo kreditno posredovanje:

 • pregled bilance podjetja za namene pridobivanja kreditov
 • pridobivanje kratkoročnih in dolgoročnih krediti
 • urejanje sindiciranih kreditov
 • bančne garancije

Ponujamo financiranje projektov in svetovanje pri:

 • opredelitvi najboljšega modela financiranja in zagotovitev skladnosti finančne strukture projekta
 • zagotavljanju virov financiranja
 • identifikaciji finančnih tveganj, ki so povezana s projektom
 • priprava finančnega načrta pojekta

Ponujamo varovanje pred tveganji:

 • pri valutnem tveganju vas zavarujemo pred fluktuacijami deviznih tečajev
 • pri spremembah cen surovin na svetovnih trgih (nafta, plin, kovine, kmetijski proizvodi)

Ponujamo svetovanje pri preoblikovanju lastništva podjetja in vrednotenju:

 • nakup in prodaja lastniških deležev
 • razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom
 • združevanje podjetij
 • vrednotenje delnic, opredmetenih in neopredmetenih sredstev in poslovnih deležev

Ponujamo pripravo strateških načrtov:

 • za primerjavo s konkurenčnimi podjetji v panogi,
 • za poročanje poslovnim partnerjem,
 • za analizo investicijskih projektov.

Z nami boste optimizirali financiranje poslovnega procesa in dosegli optimalno:

 • razmerje med sredstvi in viri sredstev
 • razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi viri financiranja,
 • politiko investiranja in zaposlovanja,
 • stanje in financiranje obratnega kapitala.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.