Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO, KER SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? NUDIMO POSOJILA IZKLJUČNO ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA IN KREDITE

IŠČETE POSOJILO, KER SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? NUDIMO POSOJILA IZKLJUČNO ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA IN KREDITE

18.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

IŠČETE POSOJILO, KER SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? NUDIMO POSOJILA IZKLJUČNO ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA IN KREDITE

Kreditiranje v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB)

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Banka Sparkasse je oktobra 2013 podpisala pogodbo z Evropsko investicijsko banko (EIB), Luxemburg o najemu kredita.Sredstva so namenjena predvsem financiranju naložb v osnovna in trajna obratna sredstva majhnih in srednje velikih podjetij ter naložb v javnem sektorju na področjih energetike, varovanja okolja, zdravstva in izobraževanja, delno pa tudi velikim podjetjem.

S kreditnimi linijami želita EIB in banka Sparkasse še aktivneje prispevati k hitrejšemu, uspešnejšemu in vzdržnemu razvoju malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Ti so glavno gonilo nadaljnjega trajnostnega razvoja gospodarstva v Sloveniji.

Prednosti EIB kredita:

 • Ugodna obrestna mera kredita, v primerjavi z ostalimi viri banke
 • Daljša ročnost kreditov

Značilnosti EIB kredita:

 • Stroški celotne investicije/podprojekta ne smejo presegati 25 milijonov evrov
 • Stroški celotne investicije/podprojekta za velika podjetja in javni sektor ne smejo biti nižji od 40.000 evrov
 • Financiranje do največ 12,5 milijonov stroškov celotne investicije/podprojekta
 • Ročnost kredita:
  – mala in srednje velika podjetja: ročnost daljša od 2 let
  – velika podjetja: ročnost daljša od 4 let
  – javni sektor: ročnost daljša od 5 let
 • Investicije, projekti in podprojekti morajo biti locirani v Sloveniji

Sredstva EIB kredita so omejena

Za podrobnejše informacije vas vabimo, da pokličete  svojega osebnega svetovalca, nas obiščete v najbližji poslovni enoti ali pa pokličite Center bančnih storitev in informacij na telefonsko šrtevilko 01/583 66 66, kjer vam bodo z veseljem svetovali pri pripravi vse potrebne dokumentacije za kredit.

 

Kako se pripraviti, preden se odpravimo po kredit?

V življenjskem ciklu večine rastočih podjetij pride čas, ko za uresničevanje svojih načrtov potrebujejo bančno financiranje. Čeprav so nekateri podjetniki tako ekstremno previdni, da nočejo niti slišati, da bi komur koli kaj dolgovali (ter se ne zavedajo, da je dolžniško financiranje običajno cenejše od financiranja z lastniškim kapitalom), je pogostokrat tako, da se podjetje preprosto mora razvijati vsaj tako hitro kot konkurenti, kajti če zaostane, ga morda jutri ne bo več.


Kreditiranje podjetij je ena od temeljnih bančnih funkcij in ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo. Osnovni kriteriji, ki banko vodijo pri odobravanju financiranja projektov svojih strank, praviloma veljajo tako za mikro in mala kot tudi za srednja in velika podjetja. V grobem lahko dejavnike pri presoji razdelimo na kvantitativne (finančne, t.i. “trde”) in  kvalitativne (manj oprijemljive “mehke” informacije o stanju podjetja in kredibilnosti projekta). Začnimo s primerom.

Neotisk d. o. o. (spremenjeno ime) je tipično mikro podjetje s tremi zaposlenimi. Ukvarja se s kombinacijo storitev in proizvodnje: grafičnim oblikovanjem, pripravo za tisk ter digitalnim tiskom na papir in druge materiale. V kriznem obdobju je dobro krmarilo. Medtem ko je nekatere njegove konkurente kriza močno prizadela, ima Neotisk toliko naročil, da jih z obstoječo opremo ne dohaja več. V podjetju bi radi kupili nov tiskarski stroj za digitalni tisk, ki stane 38.000 evrov, a za to potrebujejo bančni kredit. Ko se bo direktor Neotiska s to idejo oglasil pri poslovnem skrbniku v svoji banki, bo moral predložiti podatke, s katerimi bo prepričal banko, da je projekt primeren za kreditiranje. V podjetju so pripravili pregleden poslovni načrt investicije, v katerem so opredelili pomen stroja za prihodnje poslovanje podjetja. Dotaknili so se tudi trenutnega stanja panoge ter konkurentov in predvidevanj za prihodnost ter vseh ostalih pomembnih elementov poslovnega načrta, po predlogi, ki jo je Slovenski podjetniški sklad pripravil za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.

Poglejmo si najprej finančno/kvantitativne dejavnike.

 • Lastna udeležba
  Direktor Neotiska je v dobrem izhodiščnem položaju, saj kredit potrebuje za nakup osnovnega sredstva, ki bo takoj vključeno v proizvodni proces, poleg tega pa ima Neotisk že zagotovljeno lastno udeležbo v finančni konstrukciji investicije. 10.000 evrov ima že pripravljenih za ta namen. Ta denar že čaka in je naložen v NLB Depozit na odpovedni rok. Podjetje zdaj potrebuje še 28.000 evrov  kredita banke.NASVET: Lastna udeležba investitorja v projektu je nujna, saj predstavlja blažilec pri zaščiti finančne konstrukcije projekta pred nepredvidenimi zunanjimi vplivi. Odvisno od vrste dejavnosti in od narave projekta naj lastna udeležba znaša med 10 in 30 ali več odstotkov.
 • Projekcija denarnega toka
  Kako bo potekalo odplačevanje? Neotisk bi rad kredit najel za tri leta, pričakuje pa, da bo stroj uporaben dlje, in to vsaj pet let. Da bo lahko podjetje glavnico in obresti kredita nemoteno odplačevalo, je treba realistično oceniti prihodnji denarni tok. Daljše ko je obdobje, manj zanesljiv je in tega se morata zavedati tako kreditodajalec kot kreditojemalec. Prilivi denarja, predvsem tisti iz rednega poslovanja, morajo v zadostni meri presegati redne odlive, hkrati pa je treba upoštevati morebitna nihanja zaradi internih ali eksternih vplivov. Na podlagi denarnega toka bo banka skupaj s komitentom ocenila, kakšna ročnost in višina obroka sta za podjetje še vzdržni.NASVET: Ustrezen denarni tok je poglaviten (primarni) vir poplačila kredita. Bodimo realni ali še bolje rahlo konservativni pri oceni, kolikšne obroke bomo lahko odplačevali, tako da bomo imeli še nekaj rezerve za nepredvidene dogodke.
 • Zavarovanje kredita
  Seveda bo bančnika zanimalo tudi to, s čim bo Neotisk ta kredit zavaroval. Zavarovanje namreč za banko pomeni sekundarni vir poplačila, če bi se kaj zalomilo, česar se žal nikoli ne da izključiti. Previdnostno načelo in drugi predpisi (zakonodajni in regulativni) bankam narekujejo razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanj. Ta razmerja se gibljejo v razmerju od 1 : 2  (v posebnih primerih ob izpolnjenih dodatnih pogojih banke je lahko razmerje tudi nižje). Neotisk deluje v najetih prostorih, ker lastnih še nima. Zato bo v zavarovanje ponudil zastavo dveh premičnin: tiskarskega stroja in novega službenega vozila – kombija, v skupni ocenjeni vrednosti 80.000 EUR.NASVET: Preden podamo povpraševanje za kredit sami pravočasno opredelimo, kaj bomo kot kreditojemalec lahko ponudili v zavarovanje. Možnosti je veliko: hipoteka na nepremičnino, zastava premičnin  (oprema, vozila, mehanizacija, izjemoma zaloge ), nezapadlih terjatev ali prvovrstnih vrednostnih papirjev ter solidarno poroštvo primerne fizične osebe ali tretje pravne osebe. Zasebnik in s.p. lahko kot dodatno zavarovanje ponudi vinkulacijo police življenjskega zavarovanja ali drugo lastno premoženje, ki ga je moč ovrednotiti in zanje obstaja realno tržno povpraševanje . Možnosti je veliko, od banke je odvisno, če zavarovanje sprejme kot primerno obliko sekundarnega vira odplačila.
 • Kapitalska ustreznost kreditojemalca
  Delež kapitala v financiranju (količnik med kapitalom in vsemi obveznostmi do virov sredstev) kaže stopnjo lastniškega financiranja. Višji delež kapitala za komitenta (in banko) pomeni večjo varnost za prihodnjo stabilnost poslovanja. Vendar se je hkrati potrebno zavedati, da  je lastni kapital tudi najdražji način financiranja, zato je treba najti smiselno ravnotežje.NASVET: Dobro je, da je kapitala v bilančni vsoti najmanj 10 % (kar je odvisno tudi od tega, kako kapitalsko intenzivna je panoga), zelo priporočljivo je, če je ta odstotek še precej višji. Za verodostojnost podjetja in njegovo stabilnost ni dobro, če si lastniki sproti izplačujejo ves dobiček in vsaj dela kapitala ne akumulirajo v podjetju.
 • Dobičkonosnost
  Banka si bo ogledala tudi “rezultat pod črto”. Seveda je nujno, de je podjetje v preteklih letih poslovalo vsaj z minimalnim dobičkom. Če pa je imelo izgubo, je pomembno podrobno predstaviti razloge za tako stanje in ukrepe za pozitivno poslovanje (prihodkovna in/ali stroškovna plat poslovanja).NASVET: Več zaporednih let z izgubo, predvsem kadar izguba nastaja iz rednega poslovanja, je signal banki, da podjetje ni dovolj hitro ukrepalo za reševanje težav. Odlašanje s sanacijskimi ukrepi se ne obrestuje, četudi so ti na kratek rok lahko boleči.
 • Trend prihodkov in odhodkov
  Ali bo podjetje sposobno odplačevati kredit, je odvisno od njegovega položaja na trgu. Če je celoten relevantni trg v preteklih letih stagniral, našemu podjetju pa so prihodki rasli, to pomeni, da se podjetje krepi, še posebej, če rast stroškov zaostaja za rastjo prihodkov. Velja pa seveda tudi obratno.NASVET: Dinamičen pogled na poslovanje podjetja bo banki povedal, kako se podjetje spopada s konkurenco na trgu in drugimi okoliščinami poslovanja.
 • Terjatve in obveznosti
  Obveznosti do dobaviteljev nam povejo, kako podjetje ravna pri plačevanju. Če te obveznosti nekontrolirano naraščajo, bi lahko sklepali, da utegnejo biti tudi pri odplačevanju kredita težave. Podobno velja za terjatve, ki se v normalnih razmerah gibajo v okvirih povprečnega prometa v mesecu ali dveh, če pa so terjatve visoke za nekaj mesečnih ali celoletno realizacijo, pomenijo slab znak za stabilnost denarnega toka podjetja.NASVET: Skrbimo, da imamo do vseh svojih poslovnih partnerjev korekten odnos, in hkrati skrbno spremljamo plačila naših kupcev ter v primeru zamud pri plačilih pravočasno ustrezno ukrepamo.

Na uravnoteženost  bilančne slike podjetja je treba misliti že prej, ne šele takrat, ko bomo povpraševali za kredit.
Zdaj pa nadaljujmo še s tako imenovanimi nefinančnimi/kvalitativnimi dejavniki, ki jih je težje preliti v suhoparne številke.

 • Vodstvena struktura
  Če je kadrovska struktura ključnih ljudi v podjetju stabilna, izkušena, s kakovostnimi in realnimi načrti za prihodnost, je to dober znak.NASVET: Izkušen vodilni kader, ki je že uspešno previharil kakšno poslovno težavo, je za banko dober znak.
 • Trajanje in kakovost odnosa z banko
  Zaupanje med banko in njenimi komitenti se gradi skozi čas. Če sta imela banka in podjetje v preteklosti dobre medsebojne izkušnje, je to lahko dober obet tudi za prihodnost.NASVET: S korektnim sodelovanjem z banko, ko so bili časi ugodni, bo podjetje pripravilo dober temelj za čas, ko bodo razmere slabše in bo pomoč banke dobrodošla.
 • Kakovostna diverzifikacija dejavnosti, kupcev in dobaviteljev
  Tveganost kreditojemalca za banko je večja, če prevelik del njegovih prihodkov izvira iz enega samega izdelka/storitve ali če je odvisen od naročil enega samega velikega kupca ali enega dobavitelja.
  NASVET: Najbolj nazoren nasvet poda znan rek “Ne nosi vseh jajc v eni košari.”, kar dejansko pomeni, da je bolj diverzificirano podjetje manj tvegano za kreditodajalca.
 • Druga bilančna pojasnila
  Številke iz računovodskih izkazov same po sebi ne dajo celotne slike podjetja. Včasih so številke nenavadne, a se dajo ustrezno pojasniti. Primeri takšnih vprašanj:

  • Ali se zaloge povečujejo, ker vam izdelkov ne uspeva prodati, ker so vaše cene previsoke?
  • Ali podjetje premalo uspešno izterjuje dolg, ker se povečujejo odprte terjatve do kupcev?
  • Ali nizek delež amortizacije v odhodkih pomeni, da v preteklosti niste dovolj investirali in je vaša oprema izrabljena?

  NASVET: Vedno bo pri dogovarjanju z banko dobrodošlo, da kreditojemalec vsebinsko pojasni ozadje oziroma odgovori na vprašanja, ki se bodo banki zastavila.

Če smo se kot podjetje v preteklosti do banke vedli korektno, lahko utemeljeno pričakujemo, da nam banka ne bo obrnila hrbta, ko jo bomo potrebovali. Podjetnik, ki je ambiciozen, a dovolj realističen, ki trdno verjame v svoj projekt in zna to tudi pokazati, bo banko lahko prepričal, da je projekt kakovosten in ustvarja dodano vrednost. Na podlagi izkušenj mu že pred tem lahko pomagajo tudi poslovni  skrbniki v NLB, zato je zelo koristno, da se podjetje že v začetni fazi pripravljanja investicije za nasvet obrne na svojega poslovnega skrbnika.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.