Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO? KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

IŠČETE POSOJILO? KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

30.01.2016

Ali iščete vire financiranja za investicije? Ali želite ugodne kredite? Ali potrebujete garancije in zavarovanja za svoje kredite? Ali imate mogoče ekološke investicije in iščete dodatna finančna sredstva?

»Viri financiranja za mala in srednje velika podjetja«,

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

IŠČETE POSOJILO? KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

IŠČETE POSOJILO? KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

Razpis objavlja Slovenski podjetniški sklad (Uradni list RS, Št. 17, z dne 13. 3. 2015).

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki ji razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Namen je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Rok: Javni razpis bo odprt do 7. 10. 2015 oziroma do porabe sredstev.

Roki za predložitev vlog so: 7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 7. 9., 7. 10. 2015.

Dodatne informacije (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. Javni razpis in razpisna dokumentacija www.podjetniskisklad.si

Nove možnosti za pridobitev poceni posojila – tokrat pri SID banki

Slovenska izvozna in razvojna banka – na kratko SID banka – pripravlja nove posojilne programe, namenjene izključno malim in srednjim podjetjem, za katere bo na voljo 500 milijonov evrov. Napovedani so štirje posojilni programi, od tega sta dva namenjena financiranju naložb, zaposlovanja, raziskav in razvoja, dva pa sta namenjena financiranju poslovanja podjetij. Med temi bo za male podjetnike še posebej zanimiv program za mikrofinanciranje poslovanja podjetij, v okviru katerega boste podjetniki lahko najemali posojila v višini med 30.000 in 100.000 €, posojila pa bodo namenjena predvsem financiranju obratnih sredstev. Ročnost posojila bo od enega do tri leta, obrestna mera pa še ni dogovorjena, predvidoma pa bo vezana na enega od euriborjev z največ triodstotnim pribitkom, kar je bistveno ugodneje v primerjavi s tržnimi obrestnimi merami. Posojila za financiranje poslovanja bodo na voljo v obsegu med 100.000 in 1.000.000 €, posojila za financiranje investicij in zaposlovanja v obsegu med 100.000 in 5.000.000 €, posojila za financiranje raziskav in razvoj pa v obsegu med 100.000 in 10.000.000 €. Temelj za pridobitev posojila bo pri vseh štirih posojilnih programih ocena podjetja, pri posojilih za investicije in razvoj pa tudi presoja projekta. Podrobnosti bodo znane, ko bodo posojilni programi tudi uradno objavljeni, predvidoma še ta mesec ali v začetku meseca oktobra.

Temelj za pridobitev posojil je poslovni načrt in ter ostalo razpisno dokumentacijo.

Priprava projektov in projektne dokumentacije

Priprava projektov in projektne dokumentacije

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije.

  • Ste lastnik rastočega podjetja z mnogo dobrimi idejami, a brez potrebnih sredstev za njihovo uresničitev? Načrtujete investicijo, razvijate nove tehnologije in izdelke ali pa le potrebujete ugoden kredit za obratna sredstva?
  • Ste predstavnik občine, javnega zavoda ali nevladne organizacije? Načrtujete obnovo javne razsvetljave ali investicijo v čistilno napravo? Organizirate športne in kulturne dogodke, izobraževalne in druge aktivnosti za otroke, mlade ali starejše?

Financirajte jih z nepovratnimi sredstvi in subvencioniranimi krediti iz evropskih in nacionalnih razvojnih programov ter razpisov! Vse, kar potrebujete, so jasno opredeljeni razvojni cilji (kaj želite s projektom izvesti in doseči), pravilno prepoznani razpisi in prepričljivo pripravljena projektna dokumentacija.

V podjetju DATA d.o.o. imamo bogate izkušnje tudi s pripravo projektov za nepovratna sredstva za lastne potrebe, kot tudi za naše naročnike. Te izkušnje smo oplemenitili z odličnim poznavanjem potreb podjetnikov, zato vam lahko pomagamo pri oblikovanju projektne ideje, iskanju ustreznih razpisov, prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije:

  • skupaj oblikujemo projektno idejo in poiščemo primeren javni razpis, oziroma vir financiranja ter pripravimo predlog za sodelovanje.
  • dogovorimo se o podrobnostih sodelovanja (časovni okvir, medsebojne obveznosti in odgovornosti, finančni okvir).
  • preoblikujemo projektno idejo v zahtevano projektno dokumentacijo (prijavnica, poslovni načrt, investicijski načrt,..), v sodelovanju z vami pripravimo vse potrebne priloge in oddamo prijavo.
  • po odobritvi projekta lahko prevzamemo tudi finančno in administrativno vodenje projekta, kar vam bo omogočilo osredotočenje na izvajanje vsebine, izognili pa se boste zahtevni administraciji projekta.

Naročite se na posvetovalni sestanek, na katerem boste na kratko predstavili svojo projektno idejo in skupaj bomo  poiskali možnosti našega sodelovanja.

Kje bo denar za podjetja in podjetnike v letu 2015

Tudi letos bodo za podjetja in podjetnike ter za tiste, ki se v podjetniške vode šele podajajo, na voljo različne oblike državnih denarnih spodbud, denimo ugodnih posojil in garancij.

  • 285 milijonov evrov je na voljo pri SID banki za posojila za financiranje obratnega kapitala.
  • 100 milijonov evrov finančnih spodbud bo na voljo pri Slovenskem podjetniškem skladu.
  • 47 milijonov evrov bo država namenila za spodbujanje zaposlovanja.

Preverili smo, katere oblike pomoči bodo na voljo, od ugodnih posojil, nepovratnih sredstev, semenskega kapitala do garancij. Ter kdaj bodo na voljo kohezijska sredstva za obdobje 2014-2020.

Iz Slovenskega podjetniškega sklada 100 milijonov spodbud

Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2015 ponudil novih 100,36 milijona evrov finančnih spodbud, ki bodo razdeljene na program spodbud za mlada podjetja (mlajša od pet let) in program spodbud za delujoča podjetja MSP5+ (podjetja, starejša od pet let). Skupaj namerava sklad v letu 2015 podpreti okoli 714 malih in srednjih podjetij (MSP).

Predvidoma že v začetku leta bosta na voljo dva razpisa, in sicer garancije za tehnološko inovativne projekte (P1TIP) in klasične projekte (P1). Tukaj bo na razpolago 87 milijonov evrov. Drugi razpis bo razpis za mikrokredite za obratna sredstva (P7), za mlada in MSP5+ podjetja bo namenjenih pet milijonov evrov. Sklad bo še naprej veliko pozornosti namenil globalno usmerjenim, inovativnim mladim podjetjem.

Predvidoma bodo v začetku leta po konceptu »SPS dvojčkov«, se pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, spet objavljeni razpisi, ki so namenjeni večinoma mladim podjetjem. Med te spodbude sodijo zagonske spodbude P2, ki so namenjene čistim start-up podjetjem, torej mlajšim od 12 mesecev, za lažji zagon inovativnih podjetij v prvi razvojni fazi v višini 54 tisoč evrov na podjetje. Na voljo bo tudi semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v obliki konvertibilnega posojila SK75 in v obliki kapitalskega vložka SK 200, ki je namenjen podjetjem v drugi razvojni fazi. Prek družb tveganega kapitala bo na voljo tvegan kapital za hitro globalno rast visokotehnoloških podjetij.

SID nadaljuje razpise iz leta 2014

Še naprej bodo na voljo posojila za financiranje obratnega kapitala z ugodno obrestno mero za neposredno financiranje za MSP, na voljo je še 285 milijonov evrov. Eden izmed pogojev za pridobitev posojila je razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA največ pet. Obrestna mera je enaka seštevku šestmesečnega EURIBOR in pribitka v višini od 0,91 do tri odstotke na leto, odvisno od bonitete posojilojemalca. Ročnost posojila je od enega do treh let, znesek pa od 30 tisoč do milijon evrov. Posojilojemalec lahko s posojilom krije izdatke za nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve in plače.

Na voljo so tudi še finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije za MSP. posojilo se kombinira z evropskimi nepovratnimi sredstvi. V letu 2015 bo na razpolago približno pet milijonov evrov. Obrestna mera je enaka seštevku šestmesečnega EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki se določi glede na bonitetno oceno gospodarske družbe, zavarovanj in podobno. Ročnost posojila je od teh do 12 let, možen je moratorij za čas trajanja projekta. Ob končanju projekta podjetje pridobi spodbudo oziroma nepovratna sredstva v višini od 3.600 do 90 tisoč evrov. Vrednost projekta je lahko od 40 tisoč do milijon evrov.

V letu 2015 bodo v nekoliko spremenjeni obliki ponovili program financiranja tehnološko-razvojnih projektov. Gre za dolgoročna posojila, ki imajo zaradi višine obrestne mere status državne pomoči. Posojila so namenjena denimo izvedbi projektov na področju industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja.

Na SID banki sicer napovedujejo še nekaj drugih programov.

Na razpise Eko sklada bo treba nekoliko počakati

Za kreditiranje okoljskih naložb je v letu 2015 predvidenih 35 milijonov evrov. Predvideni so trije javni pozivi za dodeljevanje posojil: pravnim osebam, občanom in občinam. Za nepovratne finančne spodbude za podobne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije kot v letu 2014 pa je predvidenih skupaj dobrih 21 milijonov evrov, v tem šest milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe za višje spodbude občanom za naložbe pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na degradiranih območjih devetih občin, in sicer Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Kranj, Murska Sobota, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Nepovratna sredstva v višini 0,7 milijona evrov bodo podjetjem namenjena samo za nakup ali predelavo električnih vozil.

Razpise za posojila bo Sklad objavil po tem, ko bo vlada potrdila poslovni in finančni načrt Eko sklada za 2015. Za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2015 po energetskem zakonu za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pa je pred objavo novih javnih pozivov potreben sprejem nove uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki pa je še v medresorskem usklajevanju.

Na voljo so in še bodo različne regionalne spodbude

Regionalna razvojna agencija Mura bo imela letos na voljo 1,24 milijona evrov finančnih spodbud za fizične osebe, ki bodo v prihodnosti podjetniki, in novonastala podjetja na podlagi razvojne podpore pomurski regiji.

Regionalni center za razvoj Zagorje bo imel letos na razpolago 374.760 evrov za shemo Podjetno v svet podjetništva na problemskem območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

RCR Zagorje pa bo imel na voljo 800 tisoč evrov za finančne spodbude za novonastala podjetja na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Gre za podporo novonastalim podjetjem pri izboljšanju poslovanja in izvedbi razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih.

Znotraj regijske garancijske sheme za Koroško in Podravje bo prek Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja na razpolago 646 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih investicij v višini do 50 tisoč evrov v podjetjih, kjer je pogoj za pridobitev subvencije odobritev garancije za bančno posojilo v okviru regijske garancijske sheme na območju Maribora s širšo okolico.

Mariborska razvojna agencija bo imela letos na razpolago milijon evrov za podporo pri poslovanju in razvoju start-up podjetij in delujočih podjetij s potencialom za razvoj na problemskem območju Maribor s širšo okolico.

Za subvencije obrestne mere za posojila na problemskem območju Maribor s širšo okolico bo Mariborska razvojna agencija imela na razpolago 1,652 milijona evrov. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij.

Predvidoma v prvi polovici leta bo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisalo spodbude za začetne investicije in ustvarjanje novih delovnih mest na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja. Za leto 2015 bo predvidenih 2,5 milijona evrov.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške razpisuje neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Spodbuda je namenjena MSP za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Na razpolago je 1,6 milijona evrov sredstev.

Regionalni razvojni center Koper razpisuje dolgoročna posojila z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v obalno-kraški regiji in občini Ilirska Bistrica. Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil z garancijami RRC.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije do 31. marca 2015 oziroma do porabe sredstev zbira vloge za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. Na razpolago so trije milijoni evrov.

Letos za spodbujanje zaposlovanja 47 milijonov

Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo po predlogu načrta letos država namenila 47,2 milijona evrov. Velika večina (31,6 milijona) se bo financirala iz proračuna, v programe pa naj bi vključili 15.400 oseb. Za primerjavo: v lanskih prvih devetih mesecih je bilo vključenih skoraj 31 tisoč ljudi. Razlog: poleg manj denarja se bo letos financiralo veliko število vključitev v programe še iz leta 2014. Konkretnega seznama razpisov za letos še ni, pred nedavnim so na zavodu za zaposlovanje napovedali, da bo v začetku letošnjega leta objavljeno javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu, hkrati pa obljubili, da bodo postopki manj birokratski kot do zdaj.

V grobem program aktivne politike zaposlovanja sicer predvideva štiri glavne ukrepe:

za usposabljanje in izobraževanje bo na voljo 15,9 milijona evrov, predvidenih je vključitev okoli 10 tisoč oseb – gre za različna usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in že zaposlenih, med drugim se tako obeta delovni preizkus za brezposelne mlade, spodbujanje zaposlovanja v Pokolpju, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih – med drugim tudi program Mentorstvo za mlade – in program neformalnega izobraževanja Projektno učenje za mlajše odrasle za spodbude za zaposlovanje bo na voljo skupaj 1,3 milijona evrov, predvidenih je 135 vključitev – denar bo namenjen predvsem za spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov na območju Pomurja, Pokolpja, Maribora s širšo okolico ter Radeč, Trbovelj in Hrastnika;

za ustvarjanje delovnih mest bo šlo letos največ denarja, in sicer 29,3 milijona evrov, predvidenih pa je 5.248 vključitev – glavni del ukrepa so javna dela, ki bodo po novem omejena samo na dolgotrajno brezposelne, nadaljuje se tudi program javnih del za primere elementarnih nesreč (žled, poplave), v okviru katerega bo vključenih okoli 200 brezposelnih, pa tudi spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih.

za spodbujanje samozaposlovanja bo na voljo 660 tisoč evrov – namenjen predvsem brezposelnim s podjetniško idejo, a pozor, ne bo šlo za subvencije kot v minulih letih, temveč bodo denimo za mlade izvajali program Podjetno v svet podjetništva, v okviru katerega se bodo mladi najprej zaposlili za določen čas prek razvojnih agencij, v tem obdobju pa bodo lahko razvijali svojo podjetniško idejo in se usposabljali.

Pri zaposlovanju mladih tudi letos oprostitev plačila prispevkov

Država je konec leta 2014 podaljšala možnost uveljavljanja spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb še za eno leto. Tako bo delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let,ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca.

Podjetja, ki zaposlujejo v Pomurju, Pokolpju, Posavju in v Mariboru lahko uveljavijo tudi povračilo plačanih prispevkov za zaposlovanje brezposelnih oseb. Za Pomurje imate na voljo možnost povrnitve plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za prvi dve leti zaposlitve teh oseb, medtem lahko ko za druga problematična območja (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje) uveljavljate povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za eno leto (prvih 12 mesecev) zaposlitve osebe oziroma – v primeru invalida – za njegovo celotno obdobje, ko je zaposlen pri vas.

S pokojninsko reformo je bila uvedena tudi možnost vračila dela pokojninskih prispevkov za prvo zaposlitev mladih (do 26 let oziroma mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti) za dve leti, in sicer: v prvem letu v višini 50 odstotkov plačanih pokojninskih prispevkov delodajalca, v drugem letu pa 30 odstotkov. Prav tako je bila uvedena tudi delna oprostitev plačila prispevkov za starejše, in sicer v višini 30 odstotkov za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 odstotkov za zaposlene v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Če prvič registrirate dejavnost, lahko v prvih dveh letih poslovanja uveljavljate delno oprostitev plačila pokojninskih prispevkov za samozaposlene.

Na voljo pa so tudi davčne olajšave za zaposlovanje, in sicer za zaposlitev mladih, starejših ter invalidov. Pri zaposlovanju mlajših od 26 let ali starejših od 55 let lahko za prvi dve leti zaposlitve uveljavljate znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov plače teh oseb. Podrobneje o aktualnih olajšavah pri zaposlovanju si lahko preberete na spletnih straneh zavoda.

Črpanje evropskih sredstev

V finančni perspektivi 2014-2020 je za Slovenijo rezerviranih 3,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Prve razpise bodo lahko ministrstva v vlogi posredniških teles objavila v prvi polovici leta.

Poleg denarja iz evropskih kohezijskih sredstev so na razpolago tudi drugi programi EU. Med temi je Obzorje 2020, iz katerega se črpa sredstva neposredno, torej država ni vmesnik. Gre za sredstva, ki so namenjena raziskavam in inovacijam, možnost financiranja je od 50 do 100 odstotkov. Tukaj veliko točk prinaša povezovanje z uglednimi partnerji. Odprte razpise lahko spremljate med drugim na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Mogoče je črpati tudi iz programa Cosme, ki je namenjen spodbujanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, tudi v turizmu. Predvidenih je 3,2 milijarde.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.