Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? STE PRAVNA OSEBA OZ. PODJETJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? STE PRAVNA OSEBA OZ. PODJETJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

09.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? STE PRAVNA OSEBA OZ. PODJETJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? STE PRAVNA OSEBA OZ. PODJETJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

Pridobite denar za zagon podjetja


28. Maj, 2013 Petra Potočnik, Ivana Jurič, Mojca Buh 0


Denar_3

Da bi svojo željo po ustanovitvi podjetja lahko realizirali, boste na začetku najbolj potrebovali finančna sredstva. Brez teh nikakor ne gre, zato vam v nadaljevanju predstavljamo različne možnosti, kje vse lahko dobite denar za zagon svojega podjetja.

crowdfunding • Finance • finančni vložek v podjetje • kickstarter • lumu •musguard • Podjetništvo • s.p. • subvencija za samozaposlitev •


Poiščite najbližje vire financiranja

Poleg vaših lastnih financ, s katerimi imate namen ustanoviti podjetje, poskusite za začetek s svojo idejo prepričati tudi družino, prijatelje, znance …  Tudi oni lahko pomagajo s posojili pri vlaganju sredstev v vašo idejo. Tovrstnemu financiranju strokovnjaki pravijo financiranje s strani 4F (Founders, Family, Friends, Fools).

Subvencija za samozaposlitev

… od začetka leta 2014 ni več. Nadomestil jih je program Podjetno v svet podjetništva, ki je namenjen mladim do 35. leta, razpise pa objavljajo posamične regionalne razvojne agencije. Na voljo so vam tudi nepovratne subvencije, med katerimi je po mnenju Blaža Kosa, podjetniškega svetovalca, najbolj primerna P2A  Subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki jo razpiše Slovenski podjetniški sklad.

Študentski kredit

Zaradi trenutnih razmer na trgu danes banke skrbno pregledajo vso potrebno dokumentacijo in so bolj previdne pri izdaji kreditov. Kljub temu se lahko pri posameznih bankah pozanimate, ali nudijo možnost študentskega kredita. Višina kredita in pogoji pridobitve so odvisni od posamezne banke, običajno lahko najamete kredit od 1.000 do 5.000 evrov. S tem denarjem lahko pokrijete začetne stroške, ki se bodo pojavili ob ustanovitvi podjetja, in nakupite nekaj osnovnih sredstev.

Tvegani kapital

Še ena od oblik pomoči mladim podjetnikom je tvegani kapital, pri katerem gre za financiranje podjetij, katerega posebnost je ta, da investitor postane solastnik podjetja. Blaž Kos pravi: »Najpogostejše oblike tveganega kapitala so poslovni angeli, nekatere oblike podjetniških pospeševalnikov ter skladi tveganega kapitala. Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij.«

Poslovni angeli:
– investirajo v podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, sposoben management ter strategijo,
– z investicijo v neko podjetje postanejo solastnik tega podjetja, za podjetnika pa predstavlja dodano vrednost, saj v podjetje poleg svojega denarja vloži tudi svoje znanje, izkušnje ter socialni kapital (smart money),
– so aktivno vpleteni v delovanje podjetja, želijo pomagati mladim podjetnikom pri gradnji novega podjetja,
– njihove investicije znašajo od 50.000 do 500.000 EUR, zahtevan donos na investicijo pa je vsaj 30 % na letni ravni.

Skladi tveganega kapitala (Silicijevi vrtički, RSG Capital …):
– so zaprte oblike skladov, v katere investirajo banke, pokojninske in druge finančne institucije ter bogati posamezniki, da plemenitijo svoje premoženje,
– vlagajo v mlada mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre rasti, od 0,5 milijona EUR pa do nekaj milijonov EUR,
– običajno vstopajo v podjetja v kasnejših fazah kot poslovni angeli,
– podjetju pomagajo pri profesionalni organizaciji poslovnih funkcij in upravljanju hitre rasti in podjetniku s pravnimi in finančnimi znanji.

Nekaj možnosti pridobitve sredstev je preko Slovenskega podjetniškega skladain preko nekaterih občin z manjšimi zneski. Mladim študentom so bila na voljo tudi nepovratna sredstva za potencialne podjetnike v Sloveniji, ki pa trenutno niso na voljo.

Množično financiranje oziroma »crowdfunding« na spletu

Vedno večjo težo pa pri financiranju podjetij dobiva »crowdfunding« oziroma množično financiranje. Najbolj znane spletne platforme so Kickstarter, Indiegogo, RocketHub, obstaja pa, po podatkih Crowdsourcing.org, okoli 2.600 podobnih platform (npr. samo v Italiji jih je več kot 40, v Sloveniji je najbližja tej ideji Cofinder.eu). Crowdfunding deluje po principu, da posameznik ali pa ekipa, objavi ter predstavi svojo idejo na platformi, napiše, koliko denarja potrebuje za realizacijo in investitorji, ki v idejo verjamejo, lahko donirajo svoja denarna sredstva, npr. za drobno nagrado, končni izdelek – prednaročilo ali pa investirajo in dobijo delež delnic. Na ta način lahko se z idejo lahko zasluži dovolj denarja, da se jo tudi realizira. Največ uspešnih projektov na Kickstarterju obsega kategorijo video in filma, sledijo igre, glasba, dizajn in tehnologija. Od slovenskih uspehov ste zagotovo že slišali za Chipolo, FlyKly, Lumu, Musguard ali pa SipaBoards.

Da lahko svojo idejo predstavite na Kickstarterju, morate biti ameriški ali po novem tudi britanski državljani. Druga možnost je, da poiščete pravno ali fizično osebo z ameriškim ali britanskim bančnim računom, socialnim zavarovanjem in stalnim prebivališčem v Ameriki ali Veliki Britaniji. Obstaja pa podobna spletna stran tudi v Evropi, in sicer Verkami, o čemer si lahko več preberete na www.verkami.com.

Primeri slovenskih uspešnih idej na Kickstarterju

Slovenski pionir na Kickstarterju – FlyKly

niko klanšekNa Kickstarterju je zaživelo podjetje FlyKly s produktom FlyKly Smart Wheel. Gre za električno kolo, ki je prilagojeno vsakemu uporabniku. Idejni vodja, Niko Klanšek, je pred nastopom na Kickstarterju delal v Ameriki in Evropi, zato je ideja za Smart Wheel plod večletnih izkušenj dela. Ko je zbral okoli sebe ekipo ljudi, jim je idejo uspelo razviti. Priprave na Kickstarter trajajo povprečno 2-3 mesece. Pripraviti je treba delujoč prototip produkta, video, foto materiale, nagrade in zbrati ljudi okoli sebe, ki bodo produkt podprli in da delili naprej. Sama kampanja nato traja 30-60 dni. Kako uspeti na Kickstarterju, je po besedah Nika v zgodbi, ki jo predstavite ljudem, ki vam sledijo, produkt, izdelek pa sta tisto, kar zgodbo omogočata.

elektricnisupSipaBoards – samonapihljiv električni sup

Ustanovitelj Sebastjan je svoja razmišljanja in ideje črpal iz družinskega življenja, te pa je  predstavil prijateljem. Iz ideje je začel nastajati prototip, nato testiranje znotraj ekipe SipaBoards. Iz ideje je nastal izdelek, ki je samonapihljiv sup, ki so predstavili na Kickstarterju in zbrali veliko število prednaročil.

 

Zgodba Musguard

Musguard_foto_Tilen Sepić

Jurij Lozić_foto OSMJurij Lozić je ime za slovensko Kickstarter zgodboMusguard. Zgodba je nadaljevanje diplomskega dela z naslovom ”One Man Brand”, kjer se je Jurij ukvarjal »z možnostmi, ki jih imajo na voljo mladi oblikovalci za realizacijo svojih idej in nastopom na tržišču s pomočjo spleta in vseh medijev in orodij ki jih ta ponuja. V vsaki fazi posebej – od zagona do prodaje in promocije. V okviru raziskave sem se dotaknil tudi crowdfundinga, a se ga takrat še nisem imel namena poslužiti.« Kasneje se mu je ponudila ta možnost in pod okriljem Nika Klanška, ki je podpornik še nekaj ostalih slovenskih Kickstarter zgodb, je stestiral teorijo še v praksi in bil pri tem več kot uspešen. Musguard je snemljiv, zložljiv in praktičen zadnji blatnik za kolo. Njegov cilj za realizacijo Musguard zgodbe je bilo zbrati 10.000 dolarjev. V enem mesecu (zbiranje sredstev se je končalo junija 2013) je zbral več kot 44.000 dolarjev in več kot 1500 podpornikov. Jurij svetuje: »Ideja je jasno glavna stvar pri vsakem projektu, a je to le začetek poti. Čim prej je treba preveriti, če pije vodo – ali je sploh izvedljiva, v kakšnih okvirjih,  raziskati tržišče, dobiti povratno informacijo od znancev in neznancev. Preveriti je treba, če ima potencial. Ta komunikacija je ključna. Potem pa pride še težja faza, ko je treba pridobljene informacije sprocesirati in se odločiti, ali zaupati lastnim občutkom ali upoštevati vse pripombe in mnenja. Tu je treba biti previden, prevelika samozavest lahko pripelje projekt do realizacije, potem pa do bridke ugotovitve, da ideja mogoče le ni bila prava. Premajhna samozavest pa preprosto prepreči nastanek projekta, kar je verjetno še slabše. Probavati je treba in iskati iskreno mnenje.«

Uspeh Lumu

Lumu_white_black_grey-1Še ena od uspešnih slovenskih Kickstarter zgodb pa je zgodba Lumu. Kot pravijo, so se za tak način zbiranja sredstev odločili, ker je bil to najboljši način za njihov projekt. Na ta način so konkretno preverili, ali obstaja za njihov produkt trg, tako da je bil Kickstarter za njih tudi vir širšega poslovnega kapitala, na ta način so dobili takoj povratno informacijo od zainteresirane javnosti. Lumu je svojo kampanjo na Kickstarterju končal v juliju 2013 in od želenih 20.000 dolarjev so zbrali več kot 250.000 dolarjev in pridobili več kot 2500 podpornikov. Svojo zgodbo so nadgradili in ustanovili podjetje Lumulabs, uporabnike pa najdemo povsod po svetu. In kaj sploh je Lumu? Je zanimiv svetlomer, ki se ga namesti na mobilni telefon in pomaga uporabniku, da naredi popolno fotografijo. Za konec svetujejo mladim, da naj svoje ideje delijo, iščejo znanje in sogovornike. Po njihovih izkušnjah, je veliko ljudi pripravljenih pomagati.

Stol LLSTOL

Foto_Blaž Jamšek

Luka Ločičnik

Luka Ločičnik je na ta način zbral dovolj denarja, da je lahko začel z množično proizvodnjo enostavnih, udobnih in večnamenskih stolov LLSTOL. Predstavil nam je tudi svojo zgodbo o uspehu: »S platformo Kickstarter nas je prvič seznanil arhitekt Aljoša Dekleva. Takrat smo bili mnenja, da bi bilo dobro našo idejo predstaviti globalnemu trgu in tako zbrati zagonska sredstva za izvedbo večje serije. S stolom smo bili takrat ravno v fazi, ko smo želeli zagnati proizvodnjo manjše serije, vendar zanjo nismo imeli denarja. Skupaj s podjetjem iz Kamnika smo se pripravljali na izvedbo prve serije, vendar se je ta časovno zavlekla. Odločili smo se, da proizvajalce dodatno motiviramo s prednaročili stolov in delitvijo stroškov proizvodnje. Kikckstarter je bil za ta namen res idealen (www.kickstarter.com/projects/nklansek/llstol-0). Ker pa je Kickstarter rezerviran samo za ameriške in po novem tudi britanske državljane, smo v ekipi potrebovali nekoga, ki bi bil pripravljen prevzeti odgovornost za izvedbo projekta in posredovati vse potrebne podatke. Tu smo sprva sodelovali skupaj z asistentom z našega faksa Paulom Robinsonom, ki je Američan, ampak že nekaj let živi v Sloveniji. Skupaj smo pripravljali projekt za objavo in posneli predstavitveni video. Kasneje se nam je pri prijavi začelo zatikati, ker Paul že dlje časa živi v Sloveniji in nima stalnega prebivališča v Ameriki. Tu je vskočil Niko Klanšek, Slovenec, živeč v Ameriki in ponudil sodelovanje. Skupaj smo nato objavili in izpeljali projekt. LLSTOL Kickstarter kampanja se je končala 20. 9. 2012, projekt pa smo uspešno zaključili v marcu 2013. Naš cilj je bil zbrati 18.000 dolarjev, skupaj pa smo zbrali skoraj 22,000 dolarjev v tridesetih dneh.«

 

Na modrejšem planetu je IBM podjetjem in drugim organizacijam po vsem svetu pomagal znova opredeliti težave na nepričakovane načine, pričakovati dogodke, namesto odzivati se nanje, in izkoristiti konkurenčno prednost. Pri IBM-ovem globalnem financiranju pomagamo strankam pridobiti najnovejše tehnološke rešitve in storitve, da lahko postanejo bolj inovativne, večje in modrejše. Ta naredimo z robustnim financiranjem in strategijami upravljanja sredstev, kar pomaga uresničiti ambiciozne vizije.

IBM-ovo globalno financiranje pomaga strankam, ki so primerne za kreditiranje, pridobiti potrebne IT rešitve na stroškovno učinkovit in strateški način. Izbirate lahko med različnimi možnostmi IT financiranja, ki ustrezajo vašim unikatnim zahtevam, pri tem pa vam pomagamo pri upravljanju denarnega toka in sredstev. Naši strokovnjaki za financiranje IT-ja so v zadnjih 33 letih pomagali strankam v 60 državah.

 

FINANCIRANJE ZA PODJETJA

photo

PEUGEOT FINANCIRANJE vam pri nakupu novih in rabljenih osebnih ter gospodarskih vozil Peugeot ponuja široko paleto finančnih produktov.

FINANČNI LEASING

 

Finančni leasing je enostavna oblika financiranja nakupa novih in rabljenih vozil, pri kateri si izdatke za nakup vozila prilagodite lastnim željam in zmožnostim, ter si tako za razvoj vašega posla sprostite obratni kapital, ki bi ga sicer namenili nakupu vozila. Pri nakupu osebnih vozillahko, poleg običajnega, izberete tudi finančni leasing s preostankom vrednosti, ter letno odplačevanje za obdobje enega (50/50) ali dveh let (3 obroki). Pri nakupu gospodarskih vozilihpa lahko izbirate med finančnim leasingom s pologom, finančnim leasingom brez pologa in možnostjo financiranja DDV.

 

Prednosti finančnega leasinga:

  • – prilagodljivi pogoji,
  • – vso dokumentacijo za sklenitev pogodbe dobite in oddate pri vašem prodajalcu.

 

 

OPERATIVNI LEASING / POSLOVNI NAJEM

 

Operativni leasing / najem je oblika financiranja, pri kateri plačujete le uporabo vozila. Pri tej obliki je v ospredju uporaba vozila in ne lastništvo, saj vozilo plačujete le za čas uporabe. Tako se izognete riziku izgube vrednosti vozila ter vsem aktivnostim, ki so povezane s prodajo rabljenega vozila.

 

Prednosti operativnega leasinga / najema:

  • – prilagodljivost željam in potrebam,
  • – enostavna menjava rabljenega vozila za novo.

 

 

ZAVAROVANJA

 

Peugeot Financiranje vam omogoča tudi sklenitev avtomobilskih zavarovanj po izredno ugodnih pogojih.

 

 

FINANČNO SVETOVANJE
Peugeot Financiranje temelji na dolgoročnem sodelovanju s strankami in medsebojnem zaupanju. S takšnim poslanstvom je neločljivo povezana storitev finančnega svetovanja, ki vam omogoča, da se lahko ob nakupu vozila Peugeot posvetujete z našimi strokovnjaki in si tako priskrbite najustreznejši način financiranja

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.