Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kaj je kanvas poslovnega modela?

Kaj je kanvas poslovnega modela?

08.05.2020

Ali imate lastno podjetje? Vas je kdo kaj že vprašal po vašem poslovnem modelu? V tem članku vam bomo predstavili enostaven način definiranja ključnih elementov poslovnega modela, ki vam bo v pomoč pri definiranju prednosti in slabosti vašega podjetja.

Kanvas poslovnega modela je sestavljen iz devetih elementov: partnerjev, ključnih aktivnosti, ključnih virov, ponudbe vrednosti, odnosov s strankami, poti do strank, ključnih strank, stroškov in tokov prihodkov. Ko definirate posamezne elemente, boste imeli boljšo idejo o tem, kako vaše pridobiva vrednost.

Partnerji so tista podjetja ali osebe, ki vam pomagajo dosegati cilje. Ključne aktivnosti v poslovnem modelu predstavljajo dejanja podjetja, ki  podjetju prinašajo največ vrednosti. To vključuje različne delovne procese v podjetju, ki imajo najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno (stroški). V kanvasu poslovnega modela ključni viri predstavljajo tako človeške, kot materialne vire, kot so na primer strateška (osnovna) sredstva. Ponudba vrednosti definira bistvo vašega poslovanja. V ponudbi vrednosti zapišete, kaj je vaša glavna konkurenčna prednost, s katero nastopate na trgu. Odnosi s strankami predstavljajo načine in poti, po katerih komunicirate s strankami. Med te spadajo različne klepetalnice, email oglaševanje itd. Ključne stranke so tiste osebe ali gospodarski subjekti, ki doprinesejo največji del prihodkov, ali pa bodo najverjetneje kupile vaš proizvod/storitev. Med stroške spadajo vsi variabilni in fiksni stroški podjetja. Fiksni stroški so na primer plače redno zaposlenih, mesečna naročnina za telefonsko omrežje itd. Glavna značilnost fiksnih stroškov je v tem, da se s povečanjem proizvodnje ne spremenijo. Drug tip stroškov pa so variabilni stroški, ki se spreminjajo glede na količino proizvedenega. To pomeni, da bodo stroški materiala večji, če dobite novo naročilo, če vpeljete novo izmeno itd. V kolikor nimate dovolj obratnih sredstev za financiranje raznih nepredvidenih variabilnih stroškov, si denar lahko sposodite pri banki ali pri sekundarnih virih financiranja. Krediti pri podjetju PNC so kratkoročne narave, kar pomeni, da je ročnost odplačila do dveh let. Obrestna mera se zaračunava mesečno, le-ta pa je odvisna od uspešnosti poslovanja vašega podjetja. V kanvasu poslovnega modela med toke prihodkov spadajo vsi prihodki, ki jih načrtujete od prodaje vašega proizvoda ali storitev. Preko stroškov lahko ocenite tudi, kakšni morajo biti prihodki, da boste na dolgi rok poslovali pozitivno.

Ekonomska teorija pravi, da na kratki rok ne rabiti pokrivati variabilnih stroškov, v kolikor ste zmožni pokriti vsaj fiksne. To v praksi pomeni, da se vam na kratki rok ne bi splačalo prenehati s poslovanjem, četudi imate izgubo, saj bi bili izpostavljeni vsem fiksnim stroškom.

V kolikor imate na tematiko še kakšno vprašanje, nas kontaktirajte na info@pnc.si ali pokličite na 070 304 304. Veselimo se vašega klica!

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.