Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kaj je storitev ali produkt podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d.?

Kaj je storitev ali produkt podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d.?

20.09.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ponuja finančna sredstva za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita. Se pravi, da podjetje nudi možnost najetja posojila za razvoj oziroma poslovanje podjetja.

Večina podjetij, ki niso finančno usmerjena, imajo določene storitve ali produkte, za katere imajo določeno prodajno ceno na trgu. Le to presodijo sami, glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. V kolikor govorimo o peku, je njegova storitev peka kruha in produkt, kruh. Njegov proizvodni in storitveno strošek je npr. 1 enoto. Prodajna cena tega kruha pa sta lahko nato 2 ali 3 enote. To pomeni, da pek dejansko s prodanim eno enoto svojega produkta, in ob predpostavki, da so v tisto prvo 1 enoto vračunani vsi stroški povezani z materialom, delovno silo, drugimi povezanimi stroški itd., dejansko pomeni, da ima pek z eno enoto prodanega kruha, 100 % zaslužek. Vzemimo drugi primer – mizar naredi mizo, katere proizvodni strošek (nabava materiala, delovne ure, drugi material, ki je bil pomemben za izdelavo mize – npr. kladivo, dleto, stroji itd.) je 100 enot. To isto mizo, če gre za bolj “dizajnerskega mizarja” lahko proda tudi za 1.000 enot. Torej, koliko je dejansko njegov zaslužek in v kolikšnem času? Vsak si lahko preračuna sam.

 

Zakaj se potem vsi podjetniki začudijo, ko neko podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. posluje z letno donosnostjo med 60 in 100 %, glede na izdano enoto storitve/produkta, to je denarja?

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. dejansko prevzame na sebe tveganje, ki traja 1 leto, da pridobi svoja sredstva nazaj in vsa ostala morebitna tveganja, ki lahko nastanejo v nekem investicijskem procesu. Iz tega razloga je donos podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d. v enem letu veliko manjši, kot pa ga lahko doseže nek mizar ali pek, ki dejansko nima zgornje omejitve prodanih svojih produktov, razen glede proizvodnih resursov in drugih stroškov nabave materiala. Na letni ravni je lahko njegov “zaslužek”, glede na prodane produkte tudi več 10.000 kratnik, ker bo lahko svoje enote proizvodov tudi večkrat prodal. Vsekakor je res, da ne smemo zanemariti konkurence na trgu, ampak je želja na tem, da se opozori, da podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. upravičeno posluje s takšnim donosom, glede na izdano enoto denarja oziroma “proizvoda”.

 

Povedano še drugače – podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. je nišno usmerjeno podjetje, ki nudi finančna sredstva za razne namene, v katerih se podjetja znajdejo. V nobenem primeru pa ne predstavlja podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na trgu nekega finančnega ponudnika, ki bi ponujal kredite v smislu bančnih kreditov, ki so usmerjeni v dolgoročno rast podjetja. Iz tega razloga je ponudba podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d. omejena na ročnost in zgornjo mejo vložka finančnih sredstev v eno podjetje.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.