Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kako pa vi financirate obratni kapital, zaloge in material, če ne dobite na banki kredita | Financiranje podjetij | Krediti za podjetja | Investicijsko financiranje | Posojila in posoja denarja za s.p. (sp) samostojne podjetnike

Kako pa vi financirate obratni kapital, zaloge in material, če ne dobite na banki kredita | Financiranje podjetij | Krediti za podjetja | Investicijsko financiranje | Posojila in posoja denarja za s.p. (sp) samostojne podjetnike

07.07.2016

Kreditiranje za podjetja

Vir: http://www.e-misija.si/trgovina/kreditiranje-za-podjetja

Omogočamo malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom in proračunskim uporabnikom najem opreme, ki jo potrebujejo, namesto nakupa, ki jim slabi kapitalsko strukturo v bilanci.

Ko kupite IT opremo, ima le ta amortizacijsko dobo 5 let. Lizing Vam omogoča, da ohranjate vašo opremo vedno konkurenčno in najnovejšo. S tem ko najamete IT opremo, jo po končani dobi lizinga lahko vrnete, ter se odločite za novo. S tem ima podjetje vedno najnovejšo IT opremo, ki mu omogoča delo z novimi tehnologijami. To pa omogoča prilagodljivost in ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu.

Pri operativnem lizingu razen mesečnih stroškov lizinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. Slednje kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.
Vhodni davek na dodano vrednost (DDV) se ne financira vnaprej, temveč se obračunava na mesečni ravni.
Pri operativnem lizingu tako ni knjiženja v sredstvih kot tudi ne strani obveznosti. Amortizacija se knjiži pri lizingodajalcu.

Koliko je minimalna neto vrednost lizinga?

Najmanjša neto nabavna vrednost, ki jo financiramo je 500 EUR.

Kdaj pogodba stopi v veljavnost?

Pogodba stopi v veljavo v pričetku naslednjega meseca, točneje 1. v naslednjem mesecu. Če ste prejeli lizing opremo pred tem datumom, se v čas uporabe opreme med datumom prevzema opreme in dejanskim prvim lizing obrokom obračuna strošek uporabe.

Kdaj se plačujejo obroki?

Mesečni obroki se plačujejo vsak mesec, v primeru kvartalnih obrokov plačate obveznosti štirikrat na leto (1. januarja, 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra). V primeru kvartalnega plačnika, se mesečni obrok zniža za 1,5%.

Kakšni so stroški razen mesečnega obroka lizinga?

Zavarovanje je obvezno za vse predmete lizinga. Lizingojemalec se lahko odloči za svoje zavarovanje, ter dokazilo o zavarovanju dostavi. Ali zavaruje pri lizingo dajalcu. Premija se plačuje enkrat letno in se razlikuje glede na nakupno vrednost lizinških predmetov.

Kdaj postanem lastnik lizinške opreme?

Z operativnim lizingom ne postanete lastnik opreme, temveč plačujete mesečni obrok uporabe te opreme. Iz pravnih razlogov mora lizing pogodba določiti, da bo oprema na koncu lizinškega obdobja vrnjena. Ko se oprema vrne, jo lahko takoj nadgradite z novejšo ali po dogovoru opremo odkupite v višini 5 % – 10% neto nabavne vrednosti opreme.

Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe?

Pri prodajalcu naročite izračun za izbrano dobo najema. Prodajalec bo v nekaj minutah pridobil avtorizacijo, s katero bo omogočena sklenitev pogodbe.

Priloga pogodbe so naslednje listine:

– podatki o registraciji

– osebni dokument poslovodne osebe

Kdaj prevzamem predmet najema?

Predmet najema lahko prevzamete takoj, ko je podpisana pogodba in so dostavljene vse potrebne priloge.

 

PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.