Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kateri kredit je najugodnejši – pomembni dejavniki in primerjava bank (na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju kreditne pogodbe)

Kateri kredit je najugodnejši – pomembni dejavniki in primerjava bank (na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju kreditne pogodbe)

17.06.2020

Odločitev podjetnika za kredit je odločitev, ki ima lahko za podjetje velike posledice. Dobro izbran kredit lahko prihrani veliko težav in denarja. Pri iskanju najugodnejšega kredita je potrebno pretehtati veliko dejavnikov, zato si je pred odločitvijo si je treba vzeti čas za razmislek glede želja in nato pretehtati ponudbe.

Višina zneska

Najprej je zelo pomembno, da podjetnik točno preuči, koliko denarja v resnici potrebuje. V primeru previsokega zneska, bodo tudi ostali stroški višji – višji kot je znesek, višje bodo seveda obresti. Tako lahko podjetnik, če pomotoma vzame previsok znesek, plača stroške za del denarja, ki ga sploh ni potreboval. Po odločitvi za znesek, ki ga potrebuje, mora podjetnik realistično pretehtati, ali bo glede na dosedanje poslovanje kredit, oziroma mesečne obroke zmožen vračati.

Vrste financiranja podjetja

Dejstvo, da podjetnik ve, da denar potrebuje, in koliko ga potrebuje, pa še ni dovolj. Banke ponujajo mnogo različnih vrst financiranj. Glede na namen financiranja, ki ga podjetnik potrebuje, stanje podjetja in želje podjetnika, se je potrebno odločiti, katere vrste financiranje je najbolj pomembno. V spodnji tabeli so pregledno in poenostavljeno prikazane najpogostejše vrste financiranja, med katerimi podjetnik lahko izbira:

Zakaj podjetje kredit potrebuje?Vrsta kreditaRočnost
Potreba po likvidnostiKratkoročni likvidnostni kreditZelo kratkoročni – mesec ali nekaj mesecev
Potreba po likvidnostiLimit na računu podjetjaPo navadi do 1 leta – kratkoročni
Potreba po likvidnostiOdkup terjatevNajpogosteje do 1 leta – kratkoročni
Za financiranje tekočega poslovanjaKlasični kratkoročni kreditNajpogosteje do 1 leta – kratkoročni
Kritje stroškov tekočega poslovanjaRevolving kreditKratkoročni – do 1 leta
Kritje stroškov dolgoročnih naložb podjetjaKlasični dolgoročni kreditVeč kot eno leto – dolgoročni
Kritje akreditivov*Kredit za akreditiveNajpogosteje do 1 leta

Pojasnila

Pri revolving kreditih je možno večkratno izplačilo in potem dajanje redita nazaj, glede na to, kaj podjetje potrebuje, če tega točno ni moglo vnaprej načrtovati.

Pomembno je vedeti, da gre pri dolgoročnih kreditih za odplačevanje tudi do 10 let. Temu primerno so vsote višje in zato pogoji strožji. Gre za namenska sredstva in podjetje bo moralo predstaviti podroben načrt vlaganj s tem denarjem – poslovni načrt za podjetje oziroma investicijski načrt.

Zgoraj omenjeni akreditiv je nepreklicna obveza banke kupca pri prodajni pogodbi, da bo prodajalcu plačala kupnino. Gre za garancijo kupca prodajalcu, ki jo mora zagotoviti kupec, in s čimer se prodajalec izogne tveganju neplačila kupnine.

Alternativni krediti

Banke ponujajo tudi možnosti tako imenovanih »preprostih/hitrih kreditov«, kjer se celotna pogodba sklene preko spletnega bančništva, torej preko spleta. Temu primerno so seveda zneski nižji. Takšni krediti se sklepajo brez zavarovanja in brez predložitve posebnih dokumentov. Čeprav se vse to na prvi pogled zdi ugodno, pa je takšne kredite smiselno jemati le, če gre za nujo. Takšni krediti imajo namreč praviloma v zameno za ugodne pogoje mnogo višje obrestne mere, tudi do 2x več.

Komu po kredit?

Nadalje, po tem, ko se je podjetnik odločil, kakšna vrsta financiranja je zanj najbolj primerna, se mora podjetnik dobro odločiti za optimalnega ponudnika kredita. Sliši se lahko, primerjaš stroške kredita in se odločiš med vsemi ponudbami bank. Vendar pa je ponudb zelo veliko, poleg tega pa obstaja veliko med seboj težko primerljivih pogojev oziroma ponudb, tako da je odločitev za izbiro optimalnega kredita težka. Samo v Sloveniji ima dovoljenje za opravljanje bančne dejavnosti 12 bank: Abanka, Addiko Bank, Banka Intesa Sanpaolo, Banka Sparkasse, Deželna Banka Slovenije, Gorenjska Banka, Nova Kreditna Banka Maribor, Nova Ljubljanska Banka, Sberbank Banka, Slovebska Izvozna in Razvojna Banka, SKB Bank Ljubljana in pa UNICREDIT Banka Slovenija. Seveda pa financiranje poleg tega ponujajo tudi določene hranilnice.

Vsaka od naštetih ponuja mnogo različnih vrst financiranja za podjetja. Banke podatke o kreditih predstavijo tako, da so med seboj težko primerljive. Kočni stroški kredita pa se lahko na dolgi rok, kljub na prvi pogled podobnim pogojem, med seboj močno razlikujejo. V namen optimalne porazdelitve stroškov je pomembno preučiti ključne točke različnih ponudb kreditov, za to pa je potrebno poznati, na katere podatke je treba biti pozoren: 

Obrestne mere

Najprej je potrebno primerjati obrestne mere – najugodnejši kredit bo za podjetnika kredit, kjer bo obrestna mera najnižja, torej bo znesek vračila najbližje znesku, ki ga je podjetnik od banke dobil. Vendar pa je pomembno izračunati »efektivno obrestno mero«, saj nam le ta pove kolikšni so resnični stroški kredita. Banke pod izrazom »obrestna mera« navajajo bančno obrestno mero, vendar pa nam ta ne bo povedala, koliko bo podjetnik za kredit dejansko plačal. Poleg obrestne mere kredit za podjetnika prinese tudi druge stroške. Takšni stroški so pred vsem:

  • Nadomestilo za obdelavo prošnje, ki lahko doseže tudi do 2% zneska;
  • Strošek ocene tveganja, ki lahko prav tako doseže do 2% zneska;
  • Nadomestilo v primeru ne-črpanja kredita (okoli 1% letno);
  • Nadomestilo za letni pregled kredita (okoli 0,1% letno)
  • Mesečno nadomestilo za spremljanje v primeru projektnega financiranja
  • Nadomestilo za vzpostavitev zavarovanj (notariat)

Ko se ti stroški vštejejo, je lahko dejanska obrestna mera tudi enkrat višja. Efektivna obrestna mera pa vključuje tako samo obrestno mero banke, poleg tega pa tudi ostale stvari, ki jih mora podjetnik plačati. To je torej tisti podatek, ki ga podjetnik za informirano odločitev išče.

Spremenljiva bančna obrestna mera

Obstaja tudi možnost, da obrestna mera ni izražena fiksno, ampak se lahko spreminja. Spremenljiv del je pogosto izražen v deležu EURIBOR. EURIBOR je mera, ki jo določa Evropska banka – gre za povprečje obrestnih mer, ki jih medsebojno uporabljajo banke, in stalno variira. Če banka na primer napiše 6-mesečni EURIBOR, to pomeni, da bo znesek resničnega EURIBOR-a prilagodila vsake 6 mesecev. Treba je biti pozoren tudi na izraz »interkalarne« obresti. Takšne obresti bo banka zaračunala že od začetka pridobitve kredita, do zapadlosti prvega obroka.

Primerjava je zapletena Primerjava najugodnejše efektivne obrestne mere brez pridobitve konkretne ponudbe s strani banke pa je otežena tudi, ker banke svoje bančne obrestne mere navajajo samo okvirno, na primer z besedo »od«.

»Tabele«, ki bi na prvi pogled prikazala, katere banke imajo najbolj ugodne obrestne mere zato na žalost ni možno izdelati. Končna bančna obrestna mera bo namreč odvisna od ročnosti kredita in bonitetne ocene podjetja. Šele po pridobitvi konkretne ponudbe s strani banke, glede na to za koliko časa se kredit vzame in kakšno je bonitetno stanje podjetja, bo vidno, kakšni bodo stroški. Tako je priporočljivo pridobiti točno stroškovno ovrednotene ponudbe s strani bank, za informativno in optimalno odločitev.

Krediti poslovnih bank v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojni skladom

Slovenski podjetniški sklad

Zelo ugodna možnost je izbira kreditov, ki jih ponujajo poslovne banke preko razpisa in sicer preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada. Slovenski podjetniški sklad ima stalno objavljene razpise za kredite pri poslovnih bankah z ugodno obrestno mero, sodeluje pa z večino slovenskih poslovnih bank. Poleg tega krediti preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada vsebujejo možnost za podjetnika ugodnega zavarovanja, in sicer prek poroštva osebe – torej bodo kriteriji za zavarovanje nižji. Tretja prednost takšnega kredita, in razlog, zakaj je za podjetje ugoden je možnost, da podjetje uveljavlja moratorij na odplačevanje kredita. Nadalje posebno ugodnost predstavlja tudi dejstvo, da po navadi pri takih kreditih garancija ni plačljiva.

Funkcija Slovenskega podjetniškega sklada, da promovira slovensko podjetništvo in omogoči lažje poslovanje na trgu, se pri razpisih za kreditiranje v sodelovanju s poslovnimi bankami kaže v tem, da bo pridobitev kredita tudi hitrejša in lažja, z manj možnosti zavrnitve. Slovenski podjetniški sklad namreč z določenimi zagotovili zmanjša tveganje bank, zato so le-te bolj pripravljene dati kredite, pod ugodnejšimi pogoji.

Takšni krediti so ugodnejši, ker so podprti tudi s strani Evropskega investicijskega sklada. Takšno financiranje rije razlike v stroških s krediti, ki so bili pridobljeni na običajen način, torej direktno od poslovne banke, brez posredovanja Slovenskega podjetniškega sklada. Pri takšnih kreditih prijavni postopek poteka v dveh delih. Najprej se odda vloga na poslovno banko, kjer podjetje želi kredit. Podjetje nato dobi bodisi potrdilo od banke bodisi zavrnitev. Potrdilo banke je seveda tudi pogoj za drugo stopnjo, ki poteka na Podjetniškem Skladu.

Številke

Pri kreditu za mala in mikro podjetja Slovenskega podjetniškega sklada do 25 tisoč evrov bo na primer obrestna mera le 37% EURIBOR, dodano pa mu bo le 0,8 odstotkov vrednosti. Še bolj ugodno je jemanje kredita pri podjetniškem skladu od aprila letos, z namenom omilitve posledic epidemije korona-virusa. Večnamenski kredit za mala in srednja podjetja je mogoče pridobiti o obrestni meri le od 0,5 do enega odstotka.

Slovenski regionalni razvojni sklad

Enake ugodnosti so možne pri črpanju kreditov poslovnih bank in hranilnic, ki jih ponujajo v sodelovanju in z garancijo Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Cilji Slovenskega regionalno razvojnega sklada glede lažjega dostopa podjetjem do financiranja so podobni le-tem Slovenskega podjetniškega sklada, kar prav tako pomeni nižje obrestne mere, moratoriji in brezplačne garancije pri tovrstnih kreditih. Seveda pridobitev takšnih ugodnejših kreditov ni samoumevna, drugače ne bi noben podjetnik več jemal običajnih ne-sofinanciranih posojil. Pri tovrstnih kreditih za posojila na podlagi posebnih razpisov, na katere se je treba prijaviti in za uspešno pridobitev izkazati tudi izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.