Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kratkoročni hitri krediti | Podjetja, ki iščejo posojila za poslovanje, nakup materiala itd. | pnc.si‎

Kratkoročni hitri krediti | Podjetja, ki iščejo posojila za poslovanje, nakup materiala itd. | pnc.si‎

05.05.2020

V Sloveniji imamo cca. (zelo groba ocena) okoli 200.000 pravnih subjektov, to so podjetja od d.o.o., do d.d., do zavodov itd. Od tega je cca. 1.000 javnih zavodov, nekje cca. 700 velikih podjetji, nekje cca. 40.000 srednje velikih podjetji in vse preostalo so mikro in mala podjetja. Če zelo grobo rečemo, da je preostanek teh malih podjetji cca. 150.000,00 EUR, lahko še rečemo, da je cca. 20.000 takih, ki so več ali maj “provizorično” na trgu in ne ustvarjajo nekega prometa, vsa ostala pa imajo nek letni promet. Če še bolj grobo rečemo, vsaj 100.000 takih malih podjetji, ima več kot 50.000 eur letnega prometa, kar je že zelo zadovoljiv podatek.

Kaj pa je skupnega vsem tem malim podjetjem?

Vsem tem malim podjetjem je skupnega to, da na svojo vsakodnevni podjetniški poti potrebujejo nenehno denar ali finančne vire za svoje poslovanje, nabavo materiala, financiranje tekočega poslovnega procesa in plačevanje tekočih obveznosti. Veliko je bilo že napisanega o kreditih in posojilih, ampak mala podjetja so nekako “odvisna”, ampak ne to negativno mišljeno, od tujih finančnih virov, ki so v obliki kreditov, da lahko neomejeno poslujejo, ker nekako ves balast velikega gospodarstva, vedno pade na mala podjetja, ki morajo najbolj dolgo čakati na svoja plačila, velikokrat izpadejo iz večjih verig plačilnih krogov gradbenih podjetji, kot podizvajalci in jih to prav tako velikokrat pahne na pot stečaja. Zato je res vedno v malih podjetjih alfa in omega podjetnik kot oseba, ki vse to nekako organizira in vodi, predvsem pa obrača z zalogami, obratnim kapitalom in finančnimi viri v obliki kreditov in posojil.

Kako pa lahko mala podjetja in podjetniki pridejo do kakšnega kredita, ali posojila, ali celo hitrega kredita?

Pri malih podjetjih je tako, da verjetno najtežje izmed vseh podjetji v gospodarstvu pridejo do kratkoročnega hitrega kredita, ker jih ravno ta “majhnost” v bilančnem smislu ovira pri pridobivanju finančnih virov. Bančne ustanove gledajo zelo striktno bilanco, ki pa je pri malem podjetju, načeloma zelo irelevantna in nepomembna. Zakaj?

Presoja kreditne ustreznosti podjetja:

KREDITNI VPRAŠALNIK

Zakaj je bilanca pri malem podjetju načeloma brez pomena oziroma irelevantna?

Mala podjetja, kjer načeloma vso poslovanje vodi in nadzira podjetnik, si lahko te bilance zelo prilagajajo sami sebi v prid in tako lahko za banko, ko se potegujejo za pridobitev kredita, tudi s tem naredijo veliko luknjo, ker bodo banke in kreditni odobri gledali predvsem te bilance, ki ne bodo kaj veliko povedale za mala podjetja. Taka podjetja še veliko prometa “skrijejo” pred tekočim poslovanjem v smislu gotovine in tega ni pokazanega v bilancah.

Zakaj mala podjetja na svojo bilanco ne dobijo kredita na banki?

Je pa na drugi strani tudi res, da če podjetja ne prikazujejo svojega prometa v bilancah in še dodatno ne izkazujejo dobička ali pozitivnega denarnega toka, jih to zelo zavira pri pridobitvi kredita na banki, ker banka zelo podrobno pregleda bilance, na osnovi katerih pa takim podjetjem ne morejo odobriti kredita. Ne more jim banka odobriti ne kredita, ne limita, ne kratkoročnega kredita, ne dolgoročnega kredita, ne stanovanjskega kredita, ne hipotekarnega kredita, kaj šele investicijskega kredita, ki bi ga lahko podjetja porabila za nakup materiala, dodatnih strojev itd. Zato je zelo trivialno to, da če podjetja ne prikazujejo prometa v bilancah in si želijo na drugi strani kredit na banki, ga kljub ustreznemu zavarovanju, načeloma ne bodo dobile.

Kako pa potem vpliva to na podjetja, če ne dobijo kredita na banki?

Mala podjetja, kot je bilo že zapisano, so zelo odvisna od dolžniških finančnih virov, ki so najpogosteje v obliki kreditov ali posojil in brez njih bodo težje sproti financirala svoje poslovanje in tekoča naročila. To potem vpliva zelo na njihovo tekoče poslovanje, na nadaljnjo morebitno rast in razvoj, ker lahko tako veliko poslov izgubijo itd. Iz tega razloga je tukaj zelo pomembno pravilno zadolževanje in koriščenje finančnih virov oz. iskati primerne kredite ali posojila, ki imajo primerno ročnost za podjetja, primerno obrestno mero in tudi čas odobritve.

Mala podjetja tudi ne iščejo velikih ali visokih zneskov kreditov, kot tudi ne dolgoročnih kreditov – načeloma iščejo kratkoročne hitre kredite, ki se hitro odobrijo in tudi hitro pridobijo ter koristijo!

Mala podjetja ne potrebujejo velikih kreditov, ker se tudi zavedajo, da načeloma ne morejo niti odplačevati velikih zneskov, tako da so podjetniki v osnovi zelo racionalni in redko kdo se zadolžuje preko svojih zmožnosti, ampak jemljejo kredite samo v skladu s svojo zmožnostjo odplačevanja in tudi samo po potrebi podjetja, glede na tekoče poslovanje in povpraševanje. Tako podjetja oz. podjetniki, si so ves dan v svojem poslovnem procesu, redko kdaj gredo na Google in preverijo ponudbo sekundarnih kratkoročnih hitrih podjetniških kreditov, ker če jih zavrnejo na banki in reče banka ne pri odobritvi kreditov, nekako na tem mestu tudi obstanejo in preprosto poslujejo dalje brez dodatnega ali novega kredita oziroma posojila.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.