Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kratkoročno financiranje podjetij in poslovanje, obratni kapital. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe krediti in posoja denarja

Kratkoročno financiranje podjetij in poslovanje, obratni kapital. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe krediti in posoja denarja

14.10.2016

Kratkoročno financiranje

Za financiranje tekočega poslovanja vam ponujamo vse vrste kratkoročnih kreditov z rokom vračila do enega leta.

Vrste kratkoročnega financiranja

  • Limit na transakcijskem računu: namenjen učinkovitemu in fleksibilnemu upravljanju likvidnostnih tokov. Njegove prednosti so učinkovito črpanje limita do odobrene višine brez predhodne najave preko rednega opravljanja plačilnega prometa, obresti se obračunavajo samo za izkoriščen del limita.
  • Okvirni revolving kredit: kreditni limit, ki se lahko v času trajanja kredita črpa in vrača z dogovorjeno predhodno najavo. Tak kredit je cenovno nekoliko ugodnejši od limita na TRR, a je tudi nekoliko manj fleksibilen.
  • Klasični kredit za financiranje obratnega kapitala: kredit, ki se v dogovorjenem roku počrpa (brez možnosti ponovnega črpanja vrnjenih zneskov) in se do zapadlosti v celoti poplača.

 

Obrestna mera za kredite je določena z vsakokrat veljavnimi obrestnimi merami KBS BANKE d.d.. Odvisna je od ročnosti kredita, bonitete stranke, vrste zavarovanja in celotnega poslovnega odnosa stranke z banko.

Višina kredita, ročnost, vračilo in oblika zavarovanja so prilagojeni vašim potrebam in željam, ki so razvidne iz vaše vloge za kredit ter poslovnega načrta.

Zavarovanje kreditov

Kredite lahko zavarujete z eno od naslednjih oblik zavarovanja:

  • z menicami,
  • z depozitom pri banki,
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici,
  • s poroštvom,
  • z zastavo nepremičnin,
  • z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, državnimi vrednostnimi papirji in vrednostnimi papirji centralne banke,
  • z drugimi oblikami zavarovanja, ki predstavljajo prvovrstno jamstvo.

Kako pridobiti kredit

Pred začetkom poslovnega sodelovanja z banko vas želimo dobro spoznati. Predstavite nam svoje podjetje, vaše načrte in cilje. Za pridobitev kredita nam skupaj z vlogo za kredit in poslovnim načrtom, predložite še ostalo potrebno dokumentacijo, katere seznam, skupaj z vsemi podrobnimi informacijami, dobite pri vašem svetovalcu za gospodarske družbe v banki.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.