Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDIT ZA FINANCIRANJE TEKOČEGA POSLOVANJA IN OBRATNIH SREDSTEV OZ. OBRATNEGA KAPITALA V PODJETJU. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

KREDIT ZA FINANCIRANJE TEKOČEGA POSLOVANJA IN OBRATNIH SREDSTEV OZ. OBRATNEGA KAPITALA V PODJETJU. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

17.10.2016

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

14.02.2011
NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

 

LOKCIJA IN DATUM : v torek, 15. februarja 2011, ob 14:00 uri v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska 4, Ajdovščina)

PODROBNEJE:

Na delavnici, ki jo Razvojna agencija ROD organizira v sodelovanju z mag. Simonom Debenjakom, boste lahko pridobili več informacij o razpisih Slovenskega podjetniškega sklada.

Program delavnice:

¨ Predstavitev garancije Slovenskega podjetniškega sklada s subvencijo obrestne mere

¨ Kako se lahko prijavimo na razpis Slovenskega podjetniškega Sklada

¨ Postopek pridobitve bančnega kredita s subvencionirano obrestno mero in z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada (praktičen primer)

¨ Predstavitev ostalih prihajajočih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada.

¨ Predstavitev ostale aktualne ponudbe bank, ki sodelujejo s Slovenskim podjetniškim skladom

¨ Delovanje vstopne točke VEM, ciljne skupine v letu 2011, predvidene aktivnosti v letu 2011 in kratka predstavitev drugih razpisov za spodbujanje podjetništva.

Delavnica je v prvi vrsti namenjena podjetjem – mladim (0-3 leta delovanja) in že uveljavljenim. Vabljeni tudi drugi zainteresirani.

Financiranje obratnih sredstev – SID banka (Nov program)

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

 

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 04.02.2016
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev: 41.666.666,67 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 30.000 EUR – 100.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016.
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016

 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 04.02.2016
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev:  253.333.333,33 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 100.001 EUR – 1.000.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016.
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016

 

Vir: http://www.anaplus.eu/sid-obratna/

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.