Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA TISTA PODJETJA, KI KLJUB DOBREMU POSLOVANJU TER USTREZNEMU ZAVAROVANJU, NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PNC NALOŽBE PONUJA KREDITE IN POSOJILA ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR

KREDITI IN POSOJILA ZA TISTA PODJETJA, KI KLJUB DOBREMU POSLOVANJU TER USTREZNEMU ZAVAROVANJU, NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PNC NALOŽBE PONUJA KREDITE IN POSOJILA ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR

14.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditom, ki jih najamete in zavarujete pri bankah velja nameniti posebno pozornost, saj s tem ščitite le banko in ne svojega podjetja, posledično pa tudi ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS namreč vse naše dolgove dedujejo dediči, tudi mladoletni otroci. Poskrbite torej, da v primeru smrti direktorja oz. podjetnika, družina podeduje zdravo podjetje brez dolgov.

Če ste samostojni podjetnik, ne pozabite, da s celotnim svojim zasebnim premoženjem jamčite za vse dolgove. Posledično lahko s tem ogrožate tudi svojo družino, v kolikor obveznosti do bank ne poravnate ali niste zmožni poravnati pravočasno.V več osebnih družbah, kjer sta npr. dva solastnika, mora v primeru smrti enega, preživeli solastnik dedičem preminulega izplačati lastniški delež družbe po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti.

Ne gre zanemariti tudi dejstva,

da so mnogi direktorji primorani za poslovanje podjetij najemati kredite, pogoji najema so mnogokrat zahtevni, ob vsem pa je potrebno urediti še zavarovanja, ki jih zahteva banka. Zato se nemalokrat pripeti, da direktorji najem podjetniškega kredita zavarujejo z lastnimi nepremičninami, ki hkrati predstavljajo tudi objekt v katerem prebivajo sami ali z družino. V primeru, da podjetniškega kredita iz nekih razlogov niso več zmožni odplačevati, ogrožajo svoj dom in eksistenco svojih najbližjih, saj banka v primeru neplačevanja kredita brezkompromisno vnovči hipoteko, kar pomeni, da podjetnik in z njim cela družina, ostane brez strehe nad glavo.

Dobro je vedeti, da za tovrstne in podobne primere obstajajo ustrezna poslovna zavarovanja, ki zaščitijo lastnika oz. (so)lastnike podjetja pred morebitnimi finančnimi posledicami ob nepredvidenih situacijah.

Kreditne zaščite so danes zelo ugodne in relativno enostavno dosegljive. Ob tem pa je dobro vedeti še, da se letna premija knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna davčna korist in ugodnost za podjetje.

Kaj z zavarovanjem pravzaprav pridobite?

V primeru smrti glavnega nosilca dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine, ker se banka ne polasti hipotek, saj se kredit izplačuje iz zavarovalne police. Tako kljub morebitni nepredvideni situaciji podjetje ostane zdravo in brez dolgov.

Direktor pa lahko odplačevanje kredita dodatno zavaruje tudi v primeru invalidnosti. Ne smemo namreč pozabiti, da DURS in banka zahtevata svoje, ne glede na vaše zdravstveno stanje.

Na srečo, zavarovalniški trg ponuja raznovrstne rešitve in kombinacije zavarovanj, ki s prilagajajo glede na potrebe in situacijo vsakega posameznega podjetja.

Primer informativnega izračuna

Direktor, star 30 let, ki najame kredit v vrednosti 100.000 EUR, z odplačevalnim obdobjem 10 let, lahko zavaruje kredit za primer naravne ali nezgodne smrti v višini okoli 100 EUR LETNO. Za kritje enakega kredita v primeru hudih bolezni pa bi plačal samo 207 EUR letno.

Informativni izračun dokazuje, da gre za zelo ugodno poslovno kreditno zaščito.

PIŠE: mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.

 

Mikro krediti za socialna podjetja

Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko letos prvič podjetja s STATUSOM SOCIALNEGA PODJETJA na hiter in enostaven način dostopala do zelo ugodnih finančnih sredstev.

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo danes objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 mio EUR, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Na ta način si bodo tovrstna podjetja v letu 2016 zagotovila ugodne vire financiranja za nemoteno in tekoče poslovanje.

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

  • nižjih zahtev po zavarovanju,
  • nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),
  • kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • brez stroškov kredita.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P7 sop 2016, ki ga najdete na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=41 in v Ur. l. RS št. 19/2016.

Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, omogoča podjetjem s statusom socialnega podjetja, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih virov, enostaven dostop do finančnih sredstev. Mikrokrediti so namenjeni socialni aktivaciji oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprviligirane skupine na trgu oziroma v družbi za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

MikroKrediti-SOP

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.