Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) II PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) II PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

20.05.2016

SID banka še vedno objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP

Če potrebujete v vašem podjetju kredit, vam nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije, da lahko zaprosite za ta ugodnejši:

  • Mikro kredit v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR, ročnost kredita do 3 leta.Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 2 %.
  • Kredit v višini od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR, ročnost kredita do 3 leta.Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + pribitek glede na oceno kreditne sposobnosti podjetja.

Za vas BREZPLAČNO preverimo ali izpolnjujete pogoje razpisa SID BANKE!

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo zaposlene vsaj 3 osebe). Podjetje mora poslovati vsaj 2 leti.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.