Posojila in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe