Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI TAKOJ ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

KREDITI TAKOJ ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

03.05.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

RAZISKAVA POTRJUJE, DA JE HRANILNICA NAJUGODNEJŠA ZA PRAVNE OSEBE!

Vir: Delo, 21.07.2014

Vir: Časnik Finance, 23.06.2014

Vir: Banka Slovenije, 10.04.2014.

Vir: Časnik Finance, 10.04.2014.
Primerjava cen storitev v košarici je prikazana v tabeli.

 

Podjetjem in samostojnim podjetnikom nudimo najugodnješi poslovni računa na slovenskem bančnem trgu, ki  vključuje najnižje provizije za plačevanje v domačem in mednarodnem plačilnem prometu ter za uporabo spletne banke Dh-Poslovni.

 

Odvetnikom in odvetniškim družbam ter nepremičninskim družbam  omogočamo enostavano in hitro poslovanje s fiduciarnim računom. Upravnikom stanovanjskih zgradb odpremo račun rezervnega sklada in omogočamo kredit za obnovo zgradb.
Sindikatom in društvom, ki so za hranilnico zelo pomembna skupina pravnih oseb nudimo  zagotovo najugodnejši poslovni račun na trgu. Sindikatom omogočamo tudi vodenje članarinskega računa. 

Vsem novim pravnim osebam nudimo poslovni paket dobrodošlice!

Poslovni račun

 

Poslovni – transakcijski račun lahko brezplačno odprete v

vseh poslovnih enotah hranilnice.

 
Z odprtjem poslovnega računa:

 • zagotavljamo dnevno tekoče plačevanje, obveščanje o stanju na računu, prilivih in odlivih ter vse druge izpise za vaše potrebe in kontrole organov,
 • skrbimo za likvidnostne presežke vaših sredstev z ugodnejšim obrestovanjem,
 • vam nudimo možnost plačilnega prometa ob negativnem stanju računa, z ugodnim premostitvenim kreditom,
 • vam omogočamo ugodne kratkoročne in dolgoročne kredite,
 • omogočamo pridobitev ugodnejših kreditov za vaše zaposlene,
 • možnost najema POS terminalov.

Prednosti poslovnega računa:

 • sredstva na računu obrestujemo po 0,01 % letni obrestni meri.
 • limit na poslovnem računu obrestujemo po samo 7,50 % letni obrestni meri,
 • odprtje računa brez nadomestila,
 • ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za poslovno MasterCard kartico brezplačna,
 • vodenje računa je prvih 12 mesecev brezplačno, nato 2,40 EUR za sindikate, 3,50 EUR za društva, 3,80 EUR za samostojne podjetnike ter 6,20EUR za podjetja,
 • cena ene transakcije za plačilni nalog (majhen znesek), ki je posredovan na okencu hranilnice interno je brezplačno ,
 • cena plačilnega naloga, ki je posredovan na okencu hranilnice v drugo banko je 1,45 EUR *  (do 50.000,00 EUR),
 • cena plačilnega naloga (nujni nalog in nalog nad 50.000,00 EUR) je 3,40 EUR,
 • cena plačilnega naloga magnetni medij interno je brezplačno,
 • cena plačilnega naloga magnetni medij v drugo banko je 0,7 EUR (do 840 EUR) oz. 0,16% max. 2,00 EUR ,
 • cena plačilnega naloga (poravnava individualni in takoj) magnetni medij v drugo banko je 3,00 EUR (do 2.200 EUR) oz. 0,16% max. 3,00 EUR ,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo interno brezplačno ,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo v drugo banko je 0,30 EUR,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo v drugo banko v SEPA je 0,30 EUR,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko urgentno plačilo TARGET je 2,80 EUR. 

Potrebni dokumenti za odprtje računa:

 • vloga za odprtje transakcijskega računa,
 • izpis iz sodnega/poslovnega registra (izpis pridobi hranilnica iz javnega registra),

  Sindikati, društva, politične stranke, verske skupnosti, družbene organizacije predložijo:

  • original (na vpogled) in fotokopijo odločbe o vpisu v register pri pristojnem upravnem organu oz.
  • odločbo pristojnega upravnega organa o hrambi statuta(sindikat),
  • sklep o imenovanju zakonitega zastopnika,
 • podpisni karton pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu (za vsako pooblaščeno osebo svoj podpisni karton),
 • fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika in pooblaščenih oseb ter fotokopijo njihovih davčnih številk.

S pripravljeno dokumentacijo se oglasite v eni izmed poslovnih enot Delavske hranilnice d.d. Po pregledu predložene dokumentacije boste s skrbnikom računa podpisali pogodbo o odprtju računa. Vaš poslovni račun bo aktiven že naslednji dan.

Vloga za odprtje poslovnega računa

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.