Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Lastniško financiranje, kreditiranje II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE II KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Lastniško financiranje, kreditiranje II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE II KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

26.05.2016

Lastniško financiranje

Za podjetja, posebej visoko tehnološka hitro rastoča podjetja, je lastniško financiranje eksistencialnega pomena. Zadosten lastniški kapital namreč omogoča podjetjem lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja, obenem pa jim omogoča izboljšati njihovo kreditno sposobnost.

Viri lastniškega financiranja so lastna sredstva podjetnika in drugih sovlagateljev, ki jih v podjetje vložijo  v obliki kapitalskih deležev ali v obliki delnic. Financiranje z lastniškim kapitalom daje vlagatelju pravico do lastniškega deleža v podjetju. Pri taki obliki financiranja ni treba zastaviti sredstev in plačilo je povezano z dobičkom. Zaslužki vlagateljev so torej odvisni od dobičkonosnosti podjetja. Slabost lastniškega financiranja je, da podjetnik prepusti del lastništva in nadzora. Če podjetje propade, ima vlagatelj izgubo.

Lastniško financiranje nudi podjetnikom tudi pomoč pri poslovodenju podjetja. Vlagateljem lastniškega kapitala je cilj, da je podjetje čim bolj uspešno, da raste ter da dosega čim boljše finančne rezultate, zato so pripravljeni s svojim strokovnim znanjem in poslovnimi povezavami pri tem pomagati.

Oblike lastniškega financiranja:

 • lastna sredstva ustanovitelja, sorodnikov, prijateljev ali sodelavcev,
 • zadržani dobiček, amortizacija, rezervacije,
 • formalni finančni viri finančnih institucij, specializiranih za lastniške oblike financiranja podjetij (skladi in družbe tveganega kapitala)
 • neformalni finančni viri premožnih posameznikov, t.i. poslovnih angelov
 • sredstva drugega podjetja,
 • alternativne borze, specifične za MSP ali zaprta prodaja delnic (prodaja izven borze),
 • “mezzanin” oblike financiranja (navidezni lastniški kapital).

Kateri vir lastniškega kapitala je najprimernejši, je odvisno od stopnje razvoja podjetja (faze življenjskega ciklusa podjetja) ali namena, za katerega podjetje potrebuje lastniški kapital. Kapital, potreben za začetek poslovanja, običajno zagotovi podjetnik sam. V naslednjih razvojnih fazah pa so možne različne oblike in kombinacije virov lastniškega financiranja podjetij.

V povezavi s fazami lastniškega financiranja podjetij se večkrat kot zadnja faza financiranja pojavlja financiranje navideznega lastniškega kapitala (imenovano tudi hibridno financiranje ali vmesne finance). V Slovenski zakonodaji so takšne vrste naložb opredeljene kot »mezzanin« oblika financiranja podjetij. Takšno financiranje je nekakšna vmesna faza med lastniškim in dolžniškim financiranjem. Financiranje ima lahko obliko dolžniškega instrumenta kot kuponskih obveznic ali lastniškega instrumenta v obliki prednostnih delnic (prednostnih pravic iz poslovnih deležev).

Dolžniško financiranje

Dolžniško financiranje pomeni, da si podjetje potrebna sredstva izposodi na trgu. Pri tem nastane dolžniško-upniško razmerje, ki traja dokler podjetje ne vrne glavnice in obresti posojilodajalcu. Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračila.

Najpogostejše oblike dolžniškega financiranja so:

 • bančni krediti
 • obveznice,
 • hipotekarni krediti,
 • faktoring,
 • lizing,
 • franšizing,

Prednosti dolžniškega financiranja so, da podjetnik ohrani lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvari večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vrača. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati, ne glede na rezultate podjetja.

Kot vir dolžniškega financiranja podjetij prednjačijo banke, ki zato igrajo eno pomembnejših vlog pri obstoju, rasti in uspehu podjetja

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.