Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Lastniško financiranje za rast inovativnih podjetij. Kaj storiti, ko “teta” nima več denarja in banka nima posluha? Podjetniški naložbeni center, kreditiranje podjetij

Lastniško financiranje za rast inovativnih podjetij. Kaj storiti, ko “teta” nima več denarja in banka nima posluha? Podjetniški naložbeni center, kreditiranje podjetij

04.07.2016

Javni razpis: Lastniško financiranje za rast inovativnih podjetij

Semenski kapital – za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR


odprt do 4.5.2015

Sklad želi z razpisom spodbuditi hitro rast inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev (podjetja so dokazala vrednost inovacije na trgu z obstoječimi kupci).

Objava javnega razpisa v Ur. L. RS, št. 12/2015 z dne 27.2.2015

Višina investicije:

 • za posamezno podjetje 200.000 EUR v obliki semenskega kapitala – lastniškega vložka Sklada
  (Vse potencialne prijavitelje pozivamo, da se pred prijavo na razpis podrobno seznanijo s konceptom lastniškega financiranja)

Upravičenci so:

 • mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena.

Razpis SK200  je namenjen spodbujanju:

 • nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.
 • povezovanja obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem.
 • vlaganja zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Upravičeni stroški:

 • so vsi stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja, nadaljnjemu razvoju produktov in storitev, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju ali prodaji in dohodek o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju produktov in storitev.

Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31.12.2016.

Dodatne ugodnosti/prednosti:

 • Brezplačen pred-selekcijski postopek pred oddajo vloge

Pred oddajo vloge se vlagatelj lahko udeleži brezplačnega pred-selekcijskega postopka. Namen pred-selekcijskega postopka, poleg srečanja s podjetniškimi ekipami, je pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge, pripravi finančnega načrta, zbiranju potrebnih dokumentov, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba sredstev,…), priprava podjetnika na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika. V fazi pred-selekcije se podjetniki podrobneje seznanijo z vsemi pogoji lastniškega financiranja.
Skozi postopek pred-selekcije lahko vlagatelj pridobi do 40 točk, ki se upoštevajo v okviru formalnega ocenjevanja vlog. Vse podrobne informacije o pred-selekcijskem postopku se nahajajo nawww.startup.si/sk200 .

 • Brezplačen vsebinski podporni program (coaching) za prejemnike investicije:

Podjetja se morajo po prejemu investicije s strani Sklada udeležiti brezplačnega vsebinskega podpornega programa za prejemnike investicije, ki ga organizira javno podporno okolje za podjetništvo, skupaj z najboljšimi zasebnimi izvajalci in
Podjetje ima s prijavo avtomatsko možnost sodelovanja tudi v izboru Start:up leta za namene promocije slovenskih start-up podjetij.

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
(02) 234 12 61
(02) 234 12 41 ali na e-pošti: rok.huber@pojetniskisklad.si

PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.