Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja preko Slovenskega podjetniškega sklada

Lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja preko Slovenskega podjetniškega sklada

13.07.2016

Lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja preko Slovenskega podjetniškega sklada

(Vir: http://www.kerfin.eu/#!La%C5%BEji-hitrej%C5%A1i-in-cenej%C5%A1i-dostop-do-ban%C4%8Dnih-kreditov-za-mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja-preko-Slovenskega-podjetni%C5%A1kega-sklada/c1zo4/56d601bf0cf249e9dfce1b6f)

01.03.2016

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis (P1 plus 2016) za odobravanjegarancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bodo najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in razvoj v letu 2016. Hkrati z ugodnim zavarovanjem bodo podjetja deležna tudi subvencije obrestne mere.

Sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine. Z izdajo garancije se:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,

 • zagotovi nižja obrestna mera za kredite najete z garancijo Sklada (6 mesečni EURIBOR od + 0,15 % do 0,65 %)

 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za bančne kredite za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,

 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,

 • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,

 • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Za pomoč pri prijavi na razpise Slovenskega podjetniškega sklada pokličite KERFIN, finančni inženiring d.o.o. na 031 871 173 (Jurij Keržan) ali pošljite mail na jurij.kerzan@kerfin.eu.

Več o razpisu na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=38 in v Ur. l. RS št. 9/2016.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.