Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Slovenski podjetniški sklad – aktualni razpisi kreditov in kako do denarja oz. posojila

Slovenski podjetniški sklad – aktualni razpisi kreditov in kako do denarja oz. posojila

11.06.2020

Slovenski podjetniški sklad je javna institucija finančne narave, katere namen je z različnimi storitvami, ponudbami in pomočmi spodbujati slovensko podjetništvo. Po svoji pravni obliki je javni sklad, ki upravlja z javnim premoženjem, na podlagi Zakona o javnih skladih, in je bil ustanovljen leta 1992, v današnje ime pa preimenovan leta 2004. S svojim delovanjem želi pomagati predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri nastopanju na trgu, in pa pri finančni podpori. Poleg tega je v usmerjena v pomoč mladim, inovativnim podjetjem na začetku poslovne poti, tako imenovanim »start-up-om«. S svojimi dejavnostmi poskuša odpraviti pomanjkljivosti na finančnem trgu, kjer je za mikro, mala in srednja podjetja težko pridobiti ustrezno finančno in vsebinsko podporo. S tem tudi pomaga tem podjetjem, da postanejo zanimiva in primerna za odobritev drugih kreditov s strani bank in za vložke drugih (zasebnih) vlagateljev, 

V sklopu svojega delovanja ponuja širok sklop storitev za podjetja. Slovenski podjetniški sklad je na primer vodilni ponudnik mikrokreditov – to pomeni kreditov zelo majhnih vrednosti, ki jih podjetja potrebujejo v razne namene, za enkratno nabavo surovin, ali na primer za financiranje nabave nove opreme. Poleg tega je tudi osrednji in vodilni ponudnik garancij za podjetja v Sloveniji. To pomeni, da ponuja garancije za bančne kredite mikro, malih in srednjih podjetij z opcijo subvencioniranja obrestnih mer. S tem mikro, malim in srednje velikim podjetjem olajša pot do pridobitve kredita pri poslovnih bankah. Pri tem kooperira z vsemi slovenskimi bankami poslovne narave.

Aktiven je tudi na področju podpore start-up podjetjem, kjer je osrednji so-kreator start up sistema v Sloveniji, ki ima namen pomagati tovrstnim podjetjem v njihovih začetnih fazah. V zvezi s tem ponuja na trenutno aktualnem razpisu mentorstvo za start up podjetja. Na področju pomoči mladim podjetjem se ukvarja tudi z so-investiranjem semenskega in tveganega kapitala in je na tem področji ključni so-investitor. Semenski kapital je kapital, ki ga mlada podjetja potrebujejo za zagon svojega poslovanja. Podjetja, ki jim bo s strani Slovenskega podjetniškega sklada tak kapital odobren so podjetja s potencialom za rast, širitev v tujino, in povečanje števila zaposlenih. Podjetnik ob prijavi poda informacije o specifikah produkta, Slovenski podjetniški sklad pa se odloči bodisi za konvertibilno posojilo, ali pa investiranje skupaj z zasebnim vlagateljem, če le-ta obstaja. Po tem se mora podjetje vseeno prijaviti še na javni razpis za semenski kapital, in v primeru izbire, s Slovenskim podjetniškim skladom podpiše pogodbo o financiranju. Poleg tega Slovenski podjetniški sklad mlademu visokotehnološkemu podjetju pomaga tudi pri usposabljanjih in mreženjih. Tvegani kapital pa je lastniški kapital, ki se v podjetje vloži iz različnih namenov, na primer za zagon samega podjetja ali novega produkta, pomeni pa, da bo v zameno za vložek investitor pridobil lastniški delež na podjetju. Nadalje Slovenski podjetniški sklad slovenskim podjetjem ponuja vavčerje, kot edina institucija v Sloveniji. Vavčerji so nepovratna sredstva manjših zneskov, ki so dana v točno določen namen. Če Slovenski podjetniški sklad na primer objavi razpis za vavčerje za prenovo spletne strani podjetij, se podjetje lahko na razpis prijavi v primeru, da želi prenoviti svojo spletno stran. V tem primeru bo na razpisni dokumentaciji navedlo pri komu in za koliko denarja bo naročilo izdelavo spletne strani, od Slovenskega podjetniškega sklada pa bo v ta namen pridobilo sredstva. Po preteku roka pa bo podjetje tudi moralo izkazati, da je sredstva res porabilo za prenovo svoje spletne strani. V primeru pravilno izpolnjene vloge in izpolnjevanju pogojev za izplačilo je do porabe sredstev pri vavčerjih izplačilo avtomatično.

Poleg ponujanja pomoči podjetij na raznih področjih ponujajo tudi prijavo v dva Registra, in sicer Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in pa Register inovativnih zagonskih podjetij, oba na podlagi Zakona o spodbujanju investicij. S tem poskušajo voditi sezname podjetij, privlačnih za investicije, v spodbudo investitorjem.

Za mikro, mala in srednja podjetja imajo trenutno na voljo naslednje razpise, na katera se lahko za pridobitev finančnih sredstev prijavijo:

 1. Javni razpis za izdajo garancije za bančni kredit, pod imenom Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je odprt do 20. 10.2020
 2. Javni razpis za prototipe, pod imenom Vavčer za prototipiranje, ki je odprt do 31. 03.2023
 3. Javni razpis za mikrokredite z namenom povečanja zaposlovanja, pod imenom Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je odprt do 01. 10.2020
 4. Javni poziv za vavčerje glede prenosa lastništva, pod imenom Vavčer za prenos lastništva, ki je odprt do 31. 03.2023
 5. Javni poziv za pridobitev vavčerja za izboljšanje organizacije in managementa po modelu »European Foundation for Quality Management«, pod imenom Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, ki je odprt do 31. 03.2023
 6. Javni razpis za investicije v obliki semenskega kapitala, pod imenom Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji, ki je odprt do 31. 12.2020
 7. Javni poziv za pridobitev mentorja za mlada podjetja, pod imenom Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij, ki je odprt do 28. 12.2021
 8. Javni poziv za pridobitev financiranja v primeru preoblikovanja podjetja, pod imenom Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki je odprt do 31. 03.2023
 9. Javni poziv za pridobitev financiranja v namene varnostni na področju kibernetike, pod imenom Vavčer za kibernetsko varnost, ki je odprt do 31. 03.2023
 10. Javni poziv za financiranje v namene digitalizacije, pod imenom Vavčer za pripravo digitalne strategije, ki je odprt do 31. 03.2023
 11. Javni poziv za financiranje digitalnega marketinga, pod imenom Vavčer za digitalni marketing, ki je odprt do 31. 03.2023
 12. Javni poziv za financiranje  namene digitalizacije z imenom Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je odprt do 31. 03.2023
 13. Javni poziv za pomoč pri promociji slovenskih podjetjih v tujini, pod imeni:
  1. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki je odprt do 31. 03.2023;
  2. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je odprt do 31. 03.2023;
  3. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ki je odprt do 31. 03.2023;
 14. Javni poziv za financiranje na področju varovanja intelektualne lastnine podjetij, pod imenom Vavčer za patente, ki je odprt do 31. 03.2023
 15. Javni poziv za pomoč pri certificiranju slovenskih podjetij, pod imenom Vavčer za certifikate kakovosti, ki je odprt do 31.03.2023

Za pridobitev sredstev na tečajih se morajo podjetja prijaviti na javne razpise, ki so objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, pod zavihkom »Aktualni razpisi«. S klikom na posamezen razpis je na voljo vsa razpisna in pozivna dokumentacija, prav tako pa tudi vsi obrazci, ki jih je za uspešno prijavo na razpis treba izpolniti. Po navadi je treba po navodilih v pozivni dokumentaciji izpolniti vzorec pogodbe, zahtevek za izplačilo in pa identifikacijski obrazec. Pri izpolnitvi razpisne dokumentacije je podjetjem na voljo tudi pomoč, in sicer na informacijski točki SPOT svetovanja Slovenskega podjetniškega sklada. Poleg tega je od ponedeljka do petka na voljo pregled vlog na objavljeni številki. Vlogo se lahko odda tako elektronsko preko »ePortala«, kot tudi v fizični obliki na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.