Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | MIKRO IN MALA PODJETJA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI, FINANCIRANJE PODJETIJ IN KREDITIRANJE II PNC NALOŽBE POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

MIKRO IN MALA PODJETJA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI, FINANCIRANJE PODJETIJ IN KREDITIRANJE II PNC NALOŽBE POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

06.06.2016

Faktoring – financiranje podjetja

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Faktoring je učinkovita izbira za financiranje podjetja, saj omogoča odkup terjatev, kar pomeni da so vam denarna sredstva na razpolago, ko izstavite fakturo in dobavite blago svojemu kupcu oziroma opravite storitve. S tem se močno izboljša likvidnost podjetja, kar predstavlja konkurenčno prednost v mednarodnem poslovanju. Financiranje podjetja je na voljo v obliki stalnega faktoringa in okvirnega faktoringa.

Stalni faktoring

• opis:
ponavljajoče se stalno financiranje običajno do 80% bruto vrednosti vseh bodočih terjatev (lahko tudi že nastalih terjatev) do izbranih kupcev z možnostjo zavarovanja terjatev in upravljanja terjatev.
• prednosti:
podjetje ima tako stalno na razpolago denarna sredstva, ki bi bila sicer vezana v terjatvah in jih lahko namenja financiranju prodaje.

Okvirni faktoring

• opis:
financiranje 80% bruto vrednosti vsakokratno posredovanih in od kupcev potrjenih faktur do izbranih kupcev z možnostjozavarovanja terjatev.
• prednost:
podjetje posreduje v odkup in financiranje samo določene fakture do kupcev, za katere želi, da se izvede odkup terjatev.

Financiranje terjatev

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Financiranje terjatev – regresni faktoring

Predčasno financiranje terjatev se strankam zagotavlja s strani S-Factoringa običajno za 80% vrednosti faktur, ki jih dobaviteljem izda svojim kupcem. Višina predplačila se nanaša na celotni bruto znesek fakture skupaj z DDV, kar pomeni, daS-Factoring dejansko v celoti financira terjatev podjetja 96% neto zneska fakture. Preostalih 20%, zmanjšano za stroške faktoringa in obresti, podjetje dobi nakazano takoj, ko končni kupec plača faktorju.
Financiranje terjatev ponuja številne prednosti:
• podjetje prejme denar v 24 urah ali manj po prejemu fakture,
• možnost koriščenja popustov na takojšnje ali predčasno plačilo svojim dobaviteljem,
• možnost daljših plačilnih rokov za kupce in s tem večja konkurenčnost in prilagodljivost prodajalca,
• stabilizacija in predvidljivost finančnih tokov,
• likvidnost se razvija skladno s prodajo, saj je financiranje prilagojeno višini terjatev – višja je prodaja podjetja, večja je potreba po likvidnih sredstvih, več sredstev je na voljo takoj po izdaji računa,
• materialna zavarovanja niso potrebna,
• financiranje se ne pojavlja kot obveznost v bilanci.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.