Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikrokrediti in mikrofinanciranja lahko pomagajo podjetjem do uresničitve poslovnega načrta

Mikrokrediti in mikrofinanciranja lahko pomagajo podjetjem do uresničitve poslovnega načrta

26.12.2022

Mikrokrediti in mikrofinanciranje sta dva sorodstvena pojma, med katerima obstajajo bistvene razlike. Mikrofinanciranje zajema široko ponudbo finančnih storitev za podjetja ali posameznike z nizkimi dohodki, med tem ko mikrokrediti pomenijo predvsem majhna posojila za ljudi, ki to potrebujejo. Mikrokrediti predstavljajo podskupino v mikrofinanciranju.

Kakorkoli oba pojma največkrat potrebujejo podjetja, zlasti v državah v razvoju, kjer veliko teh podjetji nima dostopa do tradicionalnih posojil. Za odobritev mikrokredita ali mikrofinanciranja morajo podjetja pokazati obsežno dokumentacijo, ki dokazuje da so sposobni odplačati ta denar. Poleg tega pa potrebujejo že uveljavljeno kreditno zgodovino in visoko kreditno oceno.  Ponudba mikrofinanciranja vključuje majhna posojila, imenovana mikroposojila ali mikrokrediti, varčevalne račune (mikro hranila) in zavarovalne police (mikro zavarovanja). Mikrofinanciranje se je začelo v Bangladešu nekje v 70. letih prejšnjega stoletja, kjer je vlagala ogromna lakota, zato so takratni ekonomisti uvedli posojilo v višini 27 dolarjev, ki naj bi ljudem pomagalo za preživetje. Na mikrofinanciranje je vplival tudi Joseph Blatchford, nekdanji vodja mirovne enote in študent prava na univerzi Berkeley. Blatchford je leta 1961 kot prostovoljni projekt ustanovil neprofitno organizacijo Accion, katera je začela podjetnikom v Braziliji ponujati majhna posojila, da bi preverila, ali bi jih enkratni priliv denarja lahko rešil iz revščine. Danes ima Accion programe mikrofinanciranja po vsej Latinski Ameriki, ZDA, Afriki in še marsikje drugje. Na splošno je svetovno mikrofinanciranje velik posel. Glede na poročilo o svetovni mikrofinančni industriji naj bi trg do leta 2027 dosegel vrednost 394,8 milijarde dolarjev in ravno zaradi tega se vedno bolj razvija povsod po svetu tudi v Sloveniji.

Mikrokrediti in mikrofinanciranja lahko pomagajo podjetjem do uresničitve poslovnega načrta

Mikrokrediti predstavljajo vrsto posojil, ki lahko pomembno vplivajo na podjetja, zlasti v državah v razvoju in so namenjena podjetjem, ki nimajo dostopa do tradicionalnih posojilnih virov. Mikroposojila lahko znašajo do 50. 000, čeprav v povprečju znašajo do 15.000. Podjetje lahko denar porabi za različne potrebe. Za upravičenost do mikrofinanciranja bodo morda podjetja potrebovala poslovni načrt, ustrezno posojilo in osebno jamstvo ali zavarovanje.

Če ste podjetnik ali lastnik malega podjetja, je lahko pridobitev običajnega bančnega posojila za vaše podjetje izziv. Konvencionalno financiranje običajno zahteva obsežno dokumentacijo, ki dokazuje, da lahko odplačate izposojeni denar. V večini primerov boste potrebovali tudi že uveljavljeno kreditno zgodovino in visoko kreditno oceno. Medtem ko ste vi prepričani, da boste posojilo odplačali, posojilodajalec morda ni tako prepričan.
Težave s financiranjem so še posebej velike za lastnike podjetij v državah v razvoju, ki morda nimajo dostopa do tradicionalnih bančnih storitev. Rešitev je lahko mikrofinanciranje oz. mikrokrediti. Mikrofinančna posojila so zasnovana tako, da pomagajo ambicioznim podjetnikom ustvarjati dohodek, ustvarjati sredstva, obvladovati tveganja in zadovoljevati potrebe gospodinjstev – ne glede na to, kje živijo.

Mikrofinanciranje je način zagotavljanja kapitala lastnikom podjetij z nizkimi dohodki, ki so lahko izključeni iz tradicionalnih možnosti kreditiranja in posojanja.

Ponudba mikrofinanciranja vključuje majhna posojila, imenovana mikroposojila ali mikrokrediti, varčevalne račune (mikro hranila) in zavarovalne police (mikro zavarovanja).

Mikroposojila ponujajo različni posojilodajalci, vključno z neprofitnimi organizacijami, bankami in kreditnimi zadrugami. V ZDA deluje Uprava za mala podjetja (Small Business Administration – SBA) kot tretja oseba, ki upravičenim posojilojemalcem posreduje mikroposojila. SBA zagotavlja sredstva določenim posredniškim posojilodajalcem, ki upravljajo program. Po podatkih SBA lahko mikroposojila znašajo do 50. 000 USD, čeprav je povprečni znesek posojila 13. 000 USD. Lastniki lahko denar porabijo za številne poslovne potrebe, kot so nakup zalog, materiala, pohištva, napeljav, strojev in opreme. Lastniki ne morejo uporabiti mikrokreditov za odplačilo obstoječega dolga ali nakup nepremičnine.

“Končni cilj mikrofinanciranja je, da uporabniki prerastejo ta manjša posojila in postanejo pripravljeni na tradicionalno bančno posojilo,” je povedala Yuliya Tarasava, soustanoviteljica in operativna direktorica podjetja CNote.

Razvoj mikrokreditov in mikroposojil sega že globoko v preteklost.

Po podatkih MicroWorlda je mikrofinanciranje kot neformalna oblika posojil v ZDA prisotno že stoletja, v Aziji pa še dlje. To, kar danes poznamo kot mikrofinanciranje, se je začelo v Bangladešu nekje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. “Dr. Muhammad Yunus, profesor ekonomije na univerzi v Chittagongu, je sredi lakote postal razočaran nad abstraktnimi ekonomskimi teorijami, ki niso pojasnile, zakaj je v Bangladešu stradalo toliko revnih ljudi,” je pojasnil MicroWorld. Tako se je kot praktična rešitev rodilo posojilo v višini 27 dolarjev. V bangladeški vasi Jobra je Yunus odkril, da skupina 42 žensk izdeluje bambusove stole, vendar nima denarja za nakup surovin zanje. Zato so ženske zapadle v krog dolgov do trgovcev v skupnosti. Trgovci so ženskam posodili potrebna sredstva pod enim pogojem: stolčke so prodajali po ceni, ki je bila le malo višja od stroškov surovin. Yunus je ženskam posodil 27 dolarjev lastnega denarja in tako pokril potrebe vseh 42 žensk po posojilu. S prodajo stolčkov po pošteni ceni so se lahko rešile iz kroga dolgov.  

Mikrofinanciranje je razvil Joseph Blatchford, nekdanji vodja mirovne enote in študent prava na univerzi Berkeley. Blatchford je leta 1961 kot prostovoljni projekt ustanovil neprofitno organizacijo Accion. Leta 1973 je njegova organizacija začela podjetnikom v Braziliji ponujati majhna posojila, da bi preverila, ali bi jih enkratni priliv denarja lahko rešil iz revščine. Operacija je bila uspešna: 885 posojil je pomagalo ustvariti ali stabilizirati 1 386 novih delovnih mest. Danes ima Accion programe mikrofinanciranja po vsej Latinski Ameriki, ZDA, Afriki in še marsikje drugje. Na splošno je svetovno mikrofinanciranje velik posel. Glede na poročilo o svetovni mikrofinančni industriji naj bi trg do leta 2027 dosegel vrednost 394,8 milijarde dolarjev.

Mikrokredite in mikroposojila se da danes dobiti neposredno pri neprofitnih organizacijah in bankah povsod po svetu. Po svetu so med najbolj priljubljenimi institucijami za mikrofinanciranje Accion, GE Consumer Finance, Citi Inclusive Finance, Kiva in BRAC. Ko se pogovorite s posojilodajalci in dobite majhno posojilo, lahko pričakujete tudi pomoč pri vzpostavitvi in vodenju varčevalnega računa. Dober posojilodajalec vas bo opremil z orodji za odplačevanje posojila. V Sloveniji danes mikrokredite in mikroposojila dobimo skoraj na vseh bankah kot so Addiko bank, Nova Kreditna banka, NLB, SKB in pri drugih neprofitnih organizacijah kot je npr. podjetniški sklad Slovenije.

Mikrokrediti v Sloveniji predstavljajo kredite manjših vrednosti, ki so namenjeni financiranju manjših investicij podjetji in financiranju obratnih sredstev za poslovanje. Mikrokrediti se pridobivajo na enostaven in hiter način in ponekod veljajo za bolj ugodne kredite, saj nimajo stroškov odobritve, daljšo ročnost kredita, nižjo obrestno mero in možnost koriščenja moratorija. Tako kot tudi drugod po svetu so tudi v Sloveniji mikrokrediti namenjeni podjetjem in posameznikom, ki imajo težavo pri dostopu do klasičnih bančnih storitev ali za specifične ciljne skupine kjer npr. vlada problemsko območje.

Za mikrofinanciranje potrebujemo odobritev.

Čeprav o odobritvi na koncu odloča posojilodajalec, lahko z nekaterimi ukrepi povečate svoje možnosti za pridobitev mikrofinanciranja. Začeti je treba z poslovnim načrtom. Posojilodajalci želijo videti, da svoje podjetje jemljete resno in da imate načrt; želijo sodelovati z ljudmi, ki vlagajo v svoj uspeh. Vsak uspešen poslovni načrt vsebuje pregled podjetja, uvod, poslanstvo, analizo trga in panoge, načrt trženja in načrt poslovanja.  

Prav tako je potrebno ohranjati dobro kreditno sposobnost. Čeprav trenutno morda nimate veliko denarja, dobra kreditna ocena naredi odličen vtis. Skrbno preglejte poročilo in se prepričajte, da ne vsebuje lažnih informacij. In na koncu ne pozabite na osebno jamstvo in zavarovanje. Dajte osebno jamstvo ali zavarovanje. Vaše osebno jamstvo je vaša pravna obljuba, da boste odplačali posojilo. Zavarovanje, na primer vaša hiša, je nekaj, kar lahko posojilodajalci uporabijo, če posojila ne odplačate. Če ste prepričani, da bo vaše podjetje uspešno, je smiselno zagotoviti jamstvo ali zavarovanje. Na vse zadnje vam bo pa pomagalo tudi, če boste vložili kaj lastnega denarja, saj lastnik podjetja, ki poleg mikrokredita v svoje podjetje vlaga tudi osebno naložbo, dokazuje, da resno misli na uspeh svojega podjetja.

Kljub temu, da imajo mikrokrediti ponekod lažje pogoje odplačevanja kot tradicionalni krediti, so obrestne mere po navadi višje. Obrestne mere za mikrofinanciranje se lahko v primerjavi s tradicionalnimi bančnimi obrestnimi merami zelo razlikujejo, vendar so običajno višje iz dveh glavnih razlogov:

Posojilojemalci pri mikrofinanciranju so izpostavljeni večjemu tveganju. Mikrofinanciranje je namenjeno posojilojemalcem z nizkimi dohodki, ki so za banke bolj tvegani. Po standardni posojilni logiki velja, da večje kot je naložbeno tveganje, višja sta obrestna mera in nadomestilo za posojilodajalca. Banke in drugi posojilodajalci želijo dobiti nadomestilo za možnost, da svojega denarja ne bodo dobili nazaj. Visoke obrestne mere, ki lahko zadušijo mala podjetja, posojilodajalcu zagotavljajo določeno donosnost naložbe.

Mikrofinanciranje je za banko dražje. Medtem ko je razmerje med tveganjem in donosnostjo posojila posamezniku z nizkimi dohodki del dogovora, so scenariji mikrofinanciranja za banko običajno dražji, zlasti v primerih tujih naložb. Posojilnim uslužbencem je na primer pogosto treba potovati v podjetja na območjih z nizkimi dohodki, namesto da bi potencialni posojilojemalci obiskali lokalno bančno poslovalnico in se pozanimali o posojilih.

Čeprav so obrestne mere za mikrofinanciranje v primerjavi s tradicionalnimi bančnimi posojili astronomsko visoke, bo posojilodajalec vseeno pregledal posojilojemalčeve finance, da se prepriča, da je odplačevanje v okviru njegovih zmožnosti.

Mikrofinanciranje in mikrokrediti sta dva različna pojma.

Čeprav se sliši podobno, je med mikrofinanciranjem in mikrokreditiranjem bistvena razlika: mikrofinanciranje zajema široko ponudbo finančnih storitev za skupnosti z nizkimi dohodki, medtem ko mikrokrediti pomenijo predvsem majhna posojila za ljudi pod pragom revščine. Z drugimi besedami, mikrokrediti so podskupina mikrofinanciranja.

Mikrokrediti so posojila brezposelnim posameznikom, ki nimajo zavarovanja in kreditne zgodovine. Ta kapital lahko novim podjetnikom z nizkimi dohodki omogoči zagon. Cilj mikrokreditov je omogočiti manj privilegiranim skupnostim v državah v razvoju, da ustanovijo svoja podjetja in se vključijo v gospodarstvo.

Vse te elemente seveda vsebuje tudi mikrofinanciranje. Vključuje tudi široko paleto drugih finančnih storitev, vključno s tekočimi in varčevalnimi računi, mikro zavarovanjem in poslovnim izobraževanjem

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.