Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Odkup terjatev, posoja denarja, krediti za podjetja in samostojne podjetnike, ki potrebujejo likvidna sredstva. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe posoja denarja za pravne osebe

Odkup terjatev, posoja denarja, krediti za podjetja in samostojne podjetnike, ki potrebujejo likvidna sredstva. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe posoja denarja za pravne osebe

27.09.2016

FAKTORINGFaktoring je finančno orodje, primerno za podjetja vseh velikosti, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev in zagotavlja učinkovito upravljanje vaših financ.ODKUP ZAPADLIH TERJATEVZapadle terjatve je zelo pomembno pravočasno predati v upravljanje, saj si s tem zagotovite učinkovito unovčenje in preprečite morebiten nastanek neplačila.ZAVAROVANJE TERJATEVZavarovanje terjatev vam omogoča učinkovito zaščito pred neplačili kupcev ter s tem poskrbi za bolj zanesljivo in finančno stabilno poslovanje vašega podjetja.KONVERTIRANJEKonvertiranje terjatev je eden od novejših načinov zapiranja zapadlih terjatev in je še posebej primeren za vsa podjetja , ki želijo izboljšati svojo tekočo likvidnost.

Faktoring

Faktoring je finančno orodje, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila in podjetjem zagotavlja odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju, učinkovitejše upravljanje s terjatvami in izboljšanje finančne likvidnosti.

Kako poteka faktoring?

Faktoring je eden izmed vse bolj priljubljenih načinov financiranja obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje in s katerim si zagotovite približno 80 % sredstev na vašem računu takoj, preostanek, zmanjšan za dogovorjeno faktorniško provizijo, pa po plačilu odprte terjatve s strani vaše stranke.

1. Po opravljeni storitvi vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi faktorju, torej strokovnjakom v podjetju Achilles d.o.o.

2. Z vami se pogovorimo glede faktorniške provizije in vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi.

3. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva, ter vam omogočimo nemoteno finančno poslovanje.

4. Ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva, ki običajno znašajo približno 20 % celotne terjatve.

 • 1. Po opravljenem
  poslu vaši stranki
  izdate račun
  2. Izdan račun
  nam posredujete
  v pregled
  3. Račun pregledamo
  in vam pripravimo
  odkupno dokumentacijo
  4. Dokumentacijo podpišejo
  vsi udeleženi
  5. Poplačamo odkupljen račun,
  zmanjšan za provizijo in
  zadržana sredstva
  6. Vaša stranka
  poravna račun
  7. Nakažemo vam
  zadržana sredstva
  Kako poteka faktoring

5 razlogov ZA faktoring

 • Takojšnje poplačilo glavnine odprtih terjatev brez čakanja – po podpisu odkupne dokumentacije vam približno 80 % sredstev na račun nakažemo v roku enega dneva do treh dni, tako da lahko nemoteno poslujete in si zagotovite dobro likvidnost.
 • Ugodna storitev, ki se splača – faktoring je cenovno zelo ugodna storitev, saj provizija običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka. Provizija se določi glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.
 • Ohranjanje dobre bonitetne ocene – faktoring vam lahko učinkovito pomaga pri ohranjanju ali zviševanju bonitetne ocene, s čimer ohranjate dober ugled in zaupanje vaših poslovnih partnerjev v vaše poslovanje.
 • Brezskrbno poslovanje brez likvidnostnih težav – faktoring vam zagotavlja nemoten finančni pretok in pripomore k vaši likvidnosti, poleg tega pa profesionalni faktor tudi redno spremlja plačilne navade in poslovanje kupcev ter vam posreduje dragocene informacije.
 • Zanesljivo in premišljeno upravljanje s terjatvami – faktoring zaradi ugodnih pogojev in učinkovitosti tudi po mnenju strokovnjakov zamenjuje klasične oblike financiranja, poleg tega pa vam omogoča sodelovanje s strokovnjaki, ki poskrbijo za varno in učinkovito upravljanje terjatev.

Za koga je faktoring prava izbira?

Faktoring je primeren za podjetja vseh velikosti, ki si želijo izboljšati likvidnost ter učinkovito upravljati s financami. Manjša in srednje velika podjetja se za faktoring običajno odločijo predvsem zato, ker si lahko na enostaven način zagotovijo stalno financiranje in glavnino sredstev na svoj račun prejmejo praktično takoj. Za večja podjetja je faktoring zanimiv tudi zato, ker jim pomaga pri izboljševanju bonitetne ocene in povečevanju konkurenčnosti.

Glede na tip dolžnikov faktoring delimo na:

Faktoring brez regresne pravice, kjer faktor pred financiranjem zavaruje terjatve odstopnika in v kolikor dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti, plačilo namesto dolžnika poravna faktor.
Faktoring z regresno pravico, se uporablja zlasti v primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno, pri čemer odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

 

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV

Odkup zapadlih terjatev se uporablja za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni. Pri nekaterih terjatvah je možen tudi direkten odkup, saj njihova zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev. V kolikor slednje ni mogoče, obstaja tudi možnost odkupa preko verižne kompenzacije, kjer Achilles za vas poišče verigo preko kupcev vašega dolžnika.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev?

 1. Po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi strokovnjakom v podjetju Achilles d.o.o.
 1. Račun pregledamo in vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi.
 1. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za dogovorjeno provizijo.

5 razlogov ZA odkup zapadlih terjatev

Takojšnje poplačilo odprtih terjatev brez čakanja – po podpisu odkupne dokumentacije vam v nekaj dneh nakažemo znesek zapadlih terjatev, zmanjšan zgolj za dogovorjeno provizijo.

Zmanjšanje tveganj poslovanja – odkup zapadlih terjatev vam omogoča, da vse skrbi prepustite strokovnjakom in se lahko nemoteno posvečate svojemu tekočemu poslovanju.

Izogib neuspešni izterjavi – več časa kot preteče od zapadlosti računa, manjša je možnost, da boste dolg uspešno izterjali, zato vam odkup zapadlih terjatev omogoča, da se tovrstnim tveganjem neplačil učinkovito izognete.

Znižanje stroškov poslovanja – odkup zapadlih terjatev poskrbi, da se izognete stroškom sodnih taks, izvršiteljev, cenilcev ipd. ter na vaš račun nemudoma prejmete glavnino sredstev.

Premišljeno upravljanje s terjatvami – v poslovnem svetu je najpomembneje, da znate učinkovito upravljati s financami tudi v primeru, ko pride do težav, zato je odkup zapadlih terjatev optimalna izbira.

 

Za koga je odkup zapadlih terjatev prava izbira?

Odkup zapadlih terjatev je primeren za podjetja, ki imajo za svoje kupce dolge plačilne roke, ter za vse, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Na ta način lahko hitro in učinkovito pridete do sredstev na vašem poslovnem računu in si zagotovite nemoten finančni pretok brez dolgotrajnega čakanja na prilive.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.