Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi finančne vire, posojila, denar za podjetja, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi finančne vire, posojila, denar za podjetja, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila

08.12.2015

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.
——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

 

Meje finančnih zmožnosti

ponedeljek, 30. maj 2011, 17:45

Preden se lotimo poslovnega načrtovanja, še bolj pa, ko se odločamo za večjo naložbo, si moramo postaviti finančne omejitve. To ne pomeni, da bomo imeli težave pri pridobivanju posojil, temveč da bomo ocenili svoje sposobnosti vračanja najetih posojil ob upoštevanju vseh znanih dejavnikov tveganja, ki spremljajo uresničevanje načrtovanih in sklenjenih poslov. Omejitve si moramo postaviti pravočasno, ko še lahko razmišljamo s trezno glavo. Ko se znajdemo v stiski, postanejo dejstva vse preveč subjektivna.

Omejitve so hkrati finančni potencial podjetja. Ko si poslovodja postavlja finančne omejitve, mora vedeti, koliko sredstev bo potreboval za tekoče poslovanje in kako so ta sredstva oddaljena od denarja na računu. Temu pravimo likvidnost sredstev. Drugi vidik ocenjevanja sredstev je specifičnost ali posebnost sredstev, oziroma ali imajo sredstva alternativno uporabno vrednost in kakšna je.

Vprašanja na temo malih in srednjih podjetij sprejemamo na e-naslov: abc@primorske.si

Kapitalska ustreznost

Kapitalska ustreznost je tista optimalna sestava virov financiranja podjetja, ki nam zagotavlja trajno plačilno sposobnost. Odvisna je od dejavnosti, od obsega posla in tveganja, ki smo mu izpostavljeni. Vsaka panoga ima sebi primerno sestavo sredstev glede na ročnost, in zaradi tega drugačne potrebne vire financiranja. Večji obseg poslov potegne za seboj potrebo po lastnem kapitalu in dolgoročnih virih financiranja. Zato večanje prodaje ne pomeni samo po sebi več dobička, pač pa zagotovo več dolga. Dobiček sicer morda bo, ni pa rečeno da bo tudi denar na računu. Dolgove pa lahko poravnavamo samo z denarjem na računu.

Kapitalska ustreznost je tudi posojilna sposobnost ali meja zadolževanja. Zato si postavimo meje posojil, sicer bomo prehitro na drugi strani, ko nas bodo bančniki obiskovali zaradi težav, in ne zaradi povečevanja posla.

Obratni kapital

Obratna sredstva so terjatve in zaloge. Ko od njih odštejemo obveznosti do dobaviteljev, dobimo neto obratni kapital ali tisti del obratnih sredstev, ki jih moramo financirati s posojili. Obvladovanje obratnega kapitala pomeni obvladovanje terjatev, zalog in dobaviteljev.

Kdor ne obvladuje kupcev, ima težave s terjatvami; te so namreč vedno posledica in ne vzrok. Če ne obvladujemo procesa v podjetju in ni nihče odgovoren za zaloge, se lahko kaj hitro zgodi, da se jih nabere več, kot bi bilo treba. Če pa so stvari prepuščene razmeram na trgu ali nasprotni stranki, bomo prodajali poceni in na dolge plačilne roke, nabavljali pa drago in ob takojšnjem plačilu. Če so tržniki v partnerskem odnosu s strankami, potem je podjetje v globljem dolžniškem razmerju z bankami.

V podjetju si moramo zato postaviti meje zadolževanja, te pa jasno posredovati tudi prodajnikom in nabavnikom. Če smo na pragu posojilne sposobnosti, je plačilni rok v nabavi in prodaji pomembnejši od cene. Na kratek rok in za preživetje je plačilna sposobnost pomembnejša od donosnosti. Donosnost pa je pogoj, da si na dolgi rok zagotovimo plačilno sposobnost. Sicer pa v krizi štejejo predvsem kratkoročne odločitve in preživetje.

Finančno močno podjetje lahko prodaja dražje, ker je finančno konkurenčno, še posebej v krizi, hkrati lahko nabavlja poceni, če takoj in redno poravnava obveznosti. Finančno šibka podjetja, nasprotno, nabavljajo drago, ker je v ceni vgrajeno tveganje neplačila, in prodajajo poceni, ker lahko le s ceno prehitijo konkurenco.

Obvladovanje ročnosti terjatev in dobaviteljev je življenjskega pomena za podjetje na kratek rok in pogoj za trajnostno rast.

Poslovni vzvod ali sestava stroškov

Če imamo pretežno fiksne stroške, ki se ne spreminjajo z obsegom poslovanja, si ne moremo privoščiti nihanja obsega poslovanja. Nižja prodaja je takojšnja izguba, povečanje prodaje pa običajno terja naložbe na dolgi rok. Za opravljanje dejavnosti potrebujemo sredstva; od tega, ali so sredstva v lasti ali samo v posesti, pa bo odvisno, ali bodo stroški fiksni ali bolj prilagodljivi obsegu možne prodaje.

Vsaka poslovna odločitev prinaša tveganje in finančne posledice. Tega se moramo zavedati, saj se bomo le tako lahko izognili morebitni katastrofi. Omejitve pa so hkrati priložnosti, ki nam omogoča rast ali investiranje do meje, ki je še varna in ne ogroža obstoja podjetja.

Dr. Jožko Peterlin je predsednik Združenja poslovnih finančnikov Slovenije

 

Brezplačni posvet za člane ZRS: Finančno načrtovanje – obvladovanje obratnega kapitala
Datum: 21.05.2015 09:00 – 21.05.2015 12:30
Kraj: dvorana C, 1. nadstropje Poslovne stavbe GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
Kontakt: GZS – Zbornica računovodskih servisov, Tanja Malič, 01/5898 316, zrs@gzs.si

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.