Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN S.P. II PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN S.P. II PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA

04.06.2016

Ste s.p. ali mikro podjetje in potrebujete kredit?

Avtor: Uredništvo Vzajemci.com Vir: STA

Banka Volksbank in Evropski investicijski sklad (EIF) sta podpisala dogovor o izdaji podrejenega dolga v višini 8,75 milijona evrov. Pridobljena sredstva bo Volksbank namenila za podporo mikro podjetjem in samozaposlenim podjetnikom v Sloveniji. Banka se je obvezala za ta namen v letu in pol nameniti 17,5 milijona evrov.

Dogovor je bil podpisan v okviru instrumenta Progress Microfinance, ki ga financirata Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB), upravlja pa ga EIF, ki je del skupine EIB. V okviru tega programa se zagotavljajo jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike.

Na voljo 17,5 milijona evrov svežih posojil

Iz banke Volksbank so sporočili, da bodo na podlagi pogodbe lahko zagotavljali dodatno podporo slovenskim mikro podjetjem in samozaposlenim podjetnikom. Dogovor bo namreč banki omogočil znatno povečanje trenutnih aktivnosti na tem področju. Banka se je z dogovorom tako obvezala mikro gospodarstvu v roku leta in pol nameniti 17,5 milijona evrov.

Mikro podjetja, ki želijo zaprositi za kredit v okviru instrumenta Progress Microfinance, se lahko obrnejo neposredno na Volksbank. Mikro podjetniki bodo lahko najeli posojilo v višini največ 25.000 evrov, skrajni rok zapadlosti kredita pa je 22. december 2019.

Zavarovanje posojila

Podjetniki lahko posojilo zavarujejo z menicami, poroštvom lastnika in nepremičnino ali z menicami in poroštvom fizičnih oseb (t.i. bianco kredit). Eden izmed pogojev za najem bianco kredita je, da podjetje posluje najmanj eno celo koledarsko oz. poslovno leto.

Ugodne obrestne mere

Obrestne mere pri mikrokreditih so fiksne in znašajo šest odstotkov letno za kredite zavarovane z nepremičnino in sedem odstotkov letno za bianco kredit. Posojilojemalec je deležen moratorija na odplačilo glavnice do najmanj 31. decembra 2013.

Posojilojemalec je lahko katero koli mikro podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb. Letni prihodki podjetja in letna bilančna vsota ne smeta presegati dveh milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu. Kreditojemalec poleg tega ne sme biti plačilno nesposoben ali v stečajnem postopku.

 

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.