Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA, POSOJILA, KREDITI ZA PODJETJA II PODJETNIŠKI KREDITI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

POSOJA DENARJA, POSOJILA, KREDITI ZA PODJETJA II PODJETNIŠKI KREDITI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

25.05.2016

Viri financiranja

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja. Za grafični prikaz kliknite tukaj

Vire financiranja lahko razdelimo v dve osnovni skupini:

Pri lastniškem financiranju vlagatelj dobi za zameno lastniški delež in deli usodo uspeha ali neuspeha naložbe. To pomeni, da dobijo vlagatelji sredstva povrnjena le v primeru rasti ali dobičkonosnosti podjetja. V primeru propada podjetja pa to pomeni izgubo za vlagatelje. Lastniški kapital torej za razliko od dolžniškega nosi tveganje uspeha ali neuspeha podjetniškega projekta.

Znani viri financiranja podjetij v Sloveniji so:

 1. bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 2. javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 3. rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 4. faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 5. leasing (finančni ali operativni leasing),
 6. drugi viri (evropska sredstva).

Preberite tudi:

 

Življenjski cikel podjetja

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja, kar je prikazano tudi v spodnjem grafu.

Finančni cikel podjetja

Semenski kapital je povezan z nastankom in proučevanjem smiselnosti podjetniškega projekta. Potreben je za razvoj podjetniške ideje v podjem.

Zagonski kapital je potreben za fazo razvoja izdelka, izdelave prototipa in zagona poskusne proizvodnje ter začetnega marketinga.

Razširitveni kapital je potreben za normalno rastoča podjetja, ki širijo svojo proizvodnjo tudi na tuje trge.

Odkupi so del obdobja rasti podjetja, kjer se podjetje pripravlja na premostitveno financiranje z javno ponudbo delnic na trgu kapitala.

Vmesne finance so povezane z odstopom lastnikov iz podjetja, ko »stari« lastniki niso zainteresirani za vlaganje svežega kapitala, novi pa še niso vstopili v podjetje.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.