Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila do 20.000 EUR za podjetnike za obratna sredstva

Posojila do 20.000 EUR za podjetnike za obratna sredstva

15.05.2020

Mala podjetja so bila najverjetneje močno prizadeta od tega Korona virusa. Banke so v tem obdobju zelo omejeno obratovale oz. odobravale kredite, tako da je veliko podjetji dobesedno stalo, kar pa ni najboljše ne za podjetje, še manj pa za splošno gospodarstvo. Takim podjetjem, ki so načeloma dobra v poslovanju, so lahko že hitri krediti v višini nekaj tisoč evrov, ali 10.000 eur, ali do 20.000 eur zelo v pomoč in taki kratkoročni krediti tudi ne obremenjujejo pretirano poslovanje malega podjetja. Iz tega razloga se ponuja kratkoročne hitre kredite, ki jih je moč najti na Googlu za mala podjetja, brez neke odvečne administracije in dokumentacije, v enem dnevu.

Kratkoročni hitri krediti niso krediti SID banke ali kakšne druge večje banke, ki ponuja kredite v višini 100.000 eur, ali celo nekaj milijonov evrov, ampak so manjši krediti, kot je zapisano, tam do 20.000 eur in v smislu obratnega kapitala za hiter obrat sredstev in predvsem kot obratni kapital za tekoče poslovanje.

HITRA POSOJILA v obliki sekundarnih podjetniških financ

Hitra posojila so namenjena predvsem malim in mikro podjetjem ter samostojnim podjetjem, ki ne dobijo kredita na banki, ampak kot zapisano, to niso milijonski krediti, ampak mali krediti do 20.000 eur za obdobje ročnosti enega leta. Ta denar je najbolj primerno za podjetja uporabiti kot obratni kapital, predvsem za tekoče poslovanje. V splošnem se tudi lahko reče, da je to kak manjši likvidnostni kredit za ohranjanje likvidnosti v podjetju in da lahko taka mala podjetja neovirano poslujejo. Kot je že ves čas navedeno, se lahko ta denar uporablja tudi kot obratni kapital za nemoteno tekoče poslovanje in delovanje takega malega podjetja.

Na voljo so sledeči hitri kratkoročni kreditiVsako podjetje si lahko samo izbere višino kredita, ki je načeloma do 20.000 eur, glede na svoje zmožnosti odplačevanja, ampak kar je pa ključnega pomena, je pa način odplačevanja. Na voljo so tri opcije:

  • standardni način odplačevanja kratkoročnega kredita: glavnica in donos sproti, tako da se porazdeli celotni znesek na določeno dobo in se z enakimi obroki doplača celotni kredit,
  • druga opcija je prilagojen način odplačila kredita predvsem za proizvodnja podjetja in podjetja, ki potrebujejo obratni kapital za nabavo raznih surovin in materiala je pa ta, da se lahko kredit ali glavnica odplača na koncu kot nek limit, sproti pa se plačuje strošek koriščenja tega limita,
  • in pa tretja opcija, ki pa je modificirana opcija in sicer, da se lahko del limita oz. stroška koriščenja finančnih virov plačuje sproti, preostanek pa na koncu, ko se podjetje pač odloči, da bo prenehala koristiti ta limit.

Kako se ti finančni produkti razlikujejo od ostalih?

Pri hitrih kratkoročnih kreditih je res večino prilagojenega podjetju, tako da poleg načina odplačila posojila, si lahko izbere tudi datum plačevanja kredita v mesecu, to je ponavadi tisti datum, ko podjetju dejansko najbolje koristi, ker vsak podjetnik sam najbolje ve, kdaj ima večino prilivov.

Katere banke v času Korona virusa ponujajo najrazličnejše kredite za podjetja ali druga posojila ali druge vrste financiranja podjetji

To so predvsem naslednje banke: Nova kreditna banka Maribor d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d., Unicredit banka Slovenija d.d. Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Abanka d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Nova Ljubljanska banka d.d.

Kaj so prednosti hitrih malih in kratkoročnih kreditov?

To so načeloma te prednosti, katere potrebujejo takšna mala podjetja, da lahko čim hitreje pridejo do kredita. Ključne prednosti so predvsem v hitrosti pridobitve kredita, v izognitvi raznih dolgotrajnejših dokumentacijskih postopkov, kjer je potrebno izpolniti dobesedno še, kakšno krvno skupino ima podjetnik. Te finančne vire podjetje zelo hitro pridobi in najhitrejši način je ta, da se na daljavo presodi kreditna sposobnost podjetja preko hitrega spletnega kreditnega vprašalnika, ki je TUKAJ.

Za vsa ostala podjetja, ki imajo pa že pripravljeno ustrezno dokumentacijo pri roki, pa lahko poleg kreditnega vprašalnika, posredujejo tudi že zbrano kreditno dokumentacijo. Ne gleda se na neke ponderje in na neke druge tovrstne kazalnike, ampak se podjetja preveri predvsem na plačilno sposobnost in na druge bolj splošne kazalnike tekočega poslovanja, ki načeloma zelo dobro izkazujejo poslovno uspešnost in plačilno sposobnost podjetja, ko gre za pridobivanje kratkoročnega kredita.

Kratkoročni krediti in pogoji do 20.000 eur za mala podjetja

Tukaj so napisani vsi pogoji, ki jih mora podjetje izpolniti, da lahko pride do kratkoročnega kredita in prav tako pišejo vsi kriteriji, za katera podjetja ti krediti niso primerni in vse ostale pomembne podatke najdete TUKAJ.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.