Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN FINANCIRANJE ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER OD 1.000 DO 30.000 EUR

POSOJILA IN FINANCIRANJE ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER OD 1.000 DO 30.000 EUR

11.06.2016

Kreditiranje: podjetja naj zvišajo kapital, banke naj pripravijo raznoliko ponudbo

Banka Slovenije ugotavlja, da se stabiliziranje razmer v bančnem sistemu nadaljuje, da gospodarsko okrevanje ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost, a da bodo morala za novo kreditiranje podjetja povečati kapital, banke pa zanje pripraviti raznoliko ponudbo.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Poslovni načrt svojega podjetja potrebujete najprej zase, za poslovne partnerje in vselej, ko od banke pričakujete financiranje. Na kaj morate biti pozorni, ko ga pripravljate?

Več informacij

»Visoka zadolženost podjetij se je po letih vztrajnega razdolževanja v mnogih dejavnostih vrnila na ravni pred začetkom hitrega naraščanja finančnega vzvoda,« ugotavljajo v Banki Slovenije. A, da bi se lahko podjetja znova zadolžila, bodo morala izboljšati strukturo financiranja z rastjo kapitala, ne le z zniževanjem zadolženosti.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Novo kreditiranje pa bodo potrebovale tudi banke. Banka Slovenije namreč ugotavlja, da sicer boljša kakovost bančnih portfelje preko nižjih stroškov oslabitev in rezervacij ugodno vpliva na profitabilnost bank, a ob tem ostaja dohodkovno tveganje na relativno visoki ravni – njihovo profitabilnost med drugim ogrožajo nizke  obrestne mere in krajše ročnosti financiranja. »Ob nizki ali upadajoči kreditni aktivnosti in nizkih obrestnih merah pa je ustvarjanje dobička in s tem kapitala omejeno,« ugotavljajo.

Bolj prilagojeno kreditiranje majhnih in srednjih podjetij?

Ker je velik del slabega portfelja bank, okoli 40 odstotkov, še vedno skoncentriran med majhnimi in srednjimi podjetji, Banka Slovenije podpira previdnost in ohranjanje visokih kreditnih standardov. Hkrati dodajajo, da bi morala biti »morebitnega rahljanja standardov deležna le podjetja, katerih kreditiranje bi prispevalo k povečanju kakovosti celotnega bančnega portfelja«.

Zato predlagajo bankam, da diverzificirajo komitente v skupini malih in srednjih podjetij glede na njihove posebnosti »tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju«. Večja previdnost bank namreč se, kot pravijo, prav pri majhnih in srednjih podjetjih še vedno kaže v naraščanju razlike v obrestnih pribitkih v primerjavi z velikimi podjetji. Dodajajo, da je drugačen pristop potreben tudi do komitentov, ki imajo lažji dostop do zunanjih trgov in so bolj občutljivi na konkurenčne pogoje v tujini.

Banka Slovenije bankam tako svetuje: »Prepoznavanje pravih priložnosti za financiranje bi dodatno prispevalo k povečevanju zdravega dela portfelja in izboljšanju njegove kakovosti.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice