Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA ALI KREDITA. PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA ALI KREDITA. PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR

27.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kratkoročni krediti

Seznam poslovnih kreditov s kratko ro?nostjo odpla?evanja

Finan?na ustanova Ime posojila in povezava do opisa
ABANKA VIPA d.d. Kratkoro?ni kredit
BANKA CELJE d.d. Kredit za teko?e poslovanje
BANKA CELJE d.d. Okvirni kredit
BANKA CELJE d.d. Kredit na osnovi vezanega depozita
BANKA CELJE d.d. Kredit na osnovi zastave vrednostnih papirjev
BANKA CELJE d.d. Kredit za kritje akreditiva
BANKA KOPER d.d. Kredit za financiranje osnovnih sredstev
BANKA VOLKSBANK d.d. Kratkoro?ne oblike financiranja
DELAVSKA HRANILNICA d.d. Kreditiranje
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Likvidnostni do 35 dni
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Kratkoro?ni do 1 leta
FACTOR BANKA d.d. Kratkoro?ni krediti za financiranje obratnih sredstev
GORENJSKA BANKA d.d. Posojila za zasebnike
HRANILNICA LON Krediti za pravne osebe
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. evrskimi kratkoro?nimi krediti
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. deviznimi kratkoro?nimi krediti
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. Kratkoro?ni kredit
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. NLB Likvidnostni kredit
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Kredit za financiranje gibljivih sredstev
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d. Kratkoro?ni krediti
PROBANKA d.d. Kratkoro?ni krediti
PROBANKA d.d. Okvirni krediti
RAIFFEISEN BANKA d.d. Kratkoro?no financiranje obratnega kapitala
SKB BANKA d.d. Kratkoro?no kreditiranje
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Financiranje obratnih sredstev
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Okvirni kredit
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Kreditna linija v obliki fiksnih tranš
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Cross border plus kredit

Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja
doba kredita nad 12 do 60 mesecev
moratorij na vračilo glavnice kredita
spremenljiva ali fiksna obrestna mera

Lastnosti

 • višina kredita: do 25.000 EUR
 • spremenljiva obrestna mera (od 3 mesečni Euribor+2,80 % letno) ali
 • fiksna obrestna od 2,85 % letno z danes znanim zneskom mesečnih obveznosti (brez obrestnega tveganja, vezanega na spremembe vrednosti Euriborja)
 • vračilo glavnice kredita:
  • obročno v enakih mesečnih po preteku moratorija na vračilo glavnice ali
  • enkratno ob zapadlosti kredita (odvisno od oblike zavarovanja kredita in individualne odločitve banke
 • sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019
 • nižji stroški odobritve kredita: 100 EUR ob prvem črpanju iz sredstev kredita*
 • nižji stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej: 70,00 EUR*
 • možne oblike zavarovanja kredita v skladu z individualno odločitvijo banke:
  • z menicami in poroštvom najmanj večinskega lastnika poslovnega subjekta, ki izpolnjuje pogoje banke,
  • z menicami in poroštvom večinskega lastnika poslovnega subjekta, ki izpolnjuje pogoje banke in zastavo nepremičnin ter poroštvom vseh lastnikov nepremičnin, ki se zastavljajo,
  • drugih kombinacij banki sprejemljivih oblik zavarovanj.

*ob izpolnjevanju standardnih pogojev banke, v nasprotnem primeru skladno z vsakokrat veljavno Tarifo banke

Evropski investicijski sklad

Evropski mikrofinančni instrument Progress (Progress Microfinance) zagotavlja jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike. Iniciativa je ustanovljena z 203 milijoni EUR sredstev, ki sta jih prispevali Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Evropski investicijski sklad (EIF) deluje kot družba za upravljanje v imenu evropske platforme za mikrofinance FCP-FIS (Evropski mikrofinančni sklad Progress) in je glavni posrednik prek katerega se izvaja Evropski mikrofinančni instrument Progress.

Namen kredita

Sredstva kredita lahko uporabite za:
 • plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
 • pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto), ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
 • širitev prodajnega asortimana
 • nakup opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniške mize in oprema ter druga oprema/stroji)
 • prenovo/nakup poslovnih prostorov (gostinski lokal, pisarne, delavnice)
 • povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje …)
 • realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti

Kredit je namenjen

Mikrokredit je namenjen poslovnim subjektom:
 • ki so/bodo postali komitenti Sberbank d. d.
 • ki so registrirani v Republiki Sloveniji
 • katerih letni promet (letni prihodki) in bilančna vsota ne presegata 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu
 • ki imajo največ 9 zaposlenih oziroma poslovnim subjektom, v katerih je lastnik samozaposlen

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice