Posojila in krediti za pravne osebe ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe: krediti in posojila za podjetja