Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila in krediti za pravne osebe ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe: krediti in posojila za podjetja

Posojila in krediti za pravne osebe ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe: krediti in posojila za podjetja

21.10.2016

Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit je kredit z rokom vračila do 1 leta in je namenjen financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev ali reševanju kratkoročnih likvidnostnih vrzeli.

Vrste kratkoročnih kreditov:

 • premostitveni likvidnostni kredit,
 • kredit za obratna sredstva, z možnostjo enkratnega črpanja ali v tranšah ter obročnega ali enkratnega vračila ob zapadlosti,
 • revolving kredit, z možnostjo večkratnega črpanja in vračila sredstev,
 • okvirni kredit na TRR (limiti), ki omogočajo negativno stanje na računu in prosto črpanje sredstev v okviru odobrenega kredita ter avtomatično pokrivanje negativnega stanja z vsakim prilivom na račun,
 • kredit za kritje akreditivov z odloženim plačilom,
 • kredit za mednarodne gospodarske posle,
 • lombardni kredit na podlagi zastave denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev,
 • drugo.

DOLGOROČNI KREDIT

Kontakt

Kontakt
Poiščite kontaktne podatke najbližje poslovalnice Nove KBM. Veseli bomo vašega klica in obiska.

IZBERITE KRAJ

Podjetniški center
Ključ do uspeha – prava informacija ob pravem času
Ustvarjate in odkrivate nove poslovne priložnosti ali pa poskušate izboljšati obstoječe poslovanje? Ne najdete prave poti od ideje do realizacije? Potem je Podjetniški center pravi kraj za vas. Tukaj boste odkrili zakladnico koristnih informacij, strokovnih nasvetov in izobraževanj.

Orodja in pripomočki za uspešnejše poslovanje
Uspešno poslovanje – v pomoč naj vam bodo orodja in pripomočki

Orodja so bila razvita s strani strokovnjakov z več letnimi izkušnjami na področju podjetništva

Komu je namenjen?

Velikim, srednjim in malim podjetjem ter zasebnikom, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

PREDNOSTI
Prilagodljiv vašim potrebam in željam.
Namenska poraba sredstev.
Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti mesečno.

ZNAČILNOSTI
VRSTE KREDITOV
Potrebujete dodatna sredstva za realizacijo vaših poslovnih načrtov doma ali v tujini? Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev? Dolgoročni kredit Nove KBM vam bo v pomoč pri uresničitvi načrtov.
Značilnosti
 • Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.
 • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja – Seznam cenilcev,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb (Kaj je SISBON?),
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
Kako do kredita?
Obiščite nas ali pokličite svojega skrbnika! Bančni strokovnjaki, ki so opremljeni z ustreznimi znanji in izkušnjami, vam bodo pomagali pri uresničevanju podjetniških idej in poiskali najustreznejše rešitve za vaš posel.

Krediti Eko sklada za pravne osebe in samostojne podjetnike

Čas: 14.3.2008 16:13:00
Kategorija: Slovensko gospodarstvo
Ljubljana, 14. marca (STA) – Ekološki sklad RS je danes objavil razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Razpisanih je 14 milijonov evrov sredstev, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Najpomembnejši namen ostaja spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, so sporočili iz sklada.

Kreditirani nameni so večinoma podobni tistim iz lanskega tovrstnega razpisa. Namen je spodbuditi naložbe v učinkovito rabo energije pri gradnji in obnovi stanovanjskih in drugih stavb, pri proizvodnji toplote in električne energije in v industrijskih procesih kot tudi kreditiranje nakupa vozil na električni in hibridni pogon, kot so na primer avtobusi in osebni avtomobili.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Sklad bo letos kreditiral nakup ustreznih vozil z motorjem EURO 5 za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki in odvajanja odpadnih vod. Novost je tudi kreditiranje povečanja energijske učinkovitosti javne razsvetljave, pri katerem naložba v obnovo zagotovi vsaj 30 odstotkov prihranka električne energije.

Prednost imajo naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, za te kredit lahko doseže 90 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Sledijo naložbe v gospodarjenje z odpadki in naložbe v varstvo voda, kjer delež kredita lahko znaša do 80 odstotkov priznanih stroškov, za naložbe v odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo pa ta delež znaša do 50 odstotkov.

Zgornja omejitev posameznega kredita je dva milijona evrov. Obrestna mera kreditov ostaja enaka kot v lanskem letu, in sicer trimesečni EURIBOR + 0,3 odstotka, tudi drugi stroški, povezani s kreditom, se ne spreminjajo. Odplačilna doba kreditov je največ 15 let, lahko pa vključuje enoletni moratorij na odplačilo glavnice.

Vir: http://www.pbs.si/si/kratkorocni_krediti.wlgt

Vir: https://www.nkbm.si/dolgorocni-krediti

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.