Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA, POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

POSOJILA, POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

03.06.2016

Komu je namenjen?

Ko potrebujete denar takoj, za dogodivščine, potovanja, zdravje in lepoto, za opremo doma, za sodobne naprave, za poroko…

PREDNOSTI
Kredit do 3.000 EUR in 36 mesecev lahko sklenete tudi preko Bank@neta
Takojšnje izplačilo zneska kredita na osebni račun.
Kredit odobrimo v 30 minutah.
Potrditev podatkov o zaposlitvi in plači potrebna zgolj izjemoma.

ZNAČILNOSTI
KAKO DO KREDITA
INFORMATIVNI IZRAČUN
NAROČI SVETOVANJE
OBRESTNE MERE
Značilnosti kredita
 • Znesek kredita je lahko do največ 20.000 EUR .
 • Najmanjša mesečna obveznost je 25 EUR.
 • Doba odplačila je lahko do največ 5 let.
 • Komitenti lahko odplačevanje kredita spremljate preko spletne banke Bank@Net .

Višina zneska kredita, doba in stroški odplačevanja, stroški odobritve ter potrebna dokumentacija so odvisni od poslovanja kreditojemalca.

Zavarovanje

Kredit Takoj lahko zavarujete z različnimi zavarovanji. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovanji:

 

 • s plačilom stroškov odplačevanja (lahko tudi za kredite do 20.000 EUR),
 • s poroki,
 • z vezavo evrskih sredstev,
 • z zastavo vrednostnih papirjev,
 • z zastavo nepremičnin,
 • z vinkulacijo police življenjskega zavarovanja,
 • z ostalimi oblikami zavarovanja in njihovimi kombinacijami.

 

Če želite večjo varnost in gotovost ter želite poskrbeti tudi za finančno varnost svojih najbližjih, se lahko kreditojemalci kredita za 5 let zavarujete še z življenjskim zavarovanjem kreditojemalca.

 

Komu je namenjen?

Velikim, srednjim in malim podjetjem ter zasebnikom, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

PREDNOSTI
Prilagodljiv vašim potrebam in željam.
Namenska poraba sredstev.
Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti mesečno.

ZNAČILNOSTI
VRSTE KREDITOV
Potrebujete dodatna sredstva za realizacijo vaših poslovnih načrtov doma ali v tujini? Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev? Dolgoročni kredit Nove KBM vam bo v pomoč pri uresničitvi načrtov.
Značilnosti
 • Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.
 • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja – Seznam cenilcev,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb (Kaj je SISBON?),
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.