Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA, POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI POSOJILA IN DENAR ZA FINANCIRANJE OBRATNEGA KAPITALA TER POSLOVANJA PODJETJA

POSOJILA, POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI POSOJILA IN DENAR ZA FINANCIRANJE OBRATNEGA KAPITALA TER POSLOVANJA PODJETJA

13.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

POSOJILA, POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI POSOJILA IN DENAR ZA FINANCIRANJE OBRATNEGA KAPITALA TER POSLOVANJA PODJETJA

Javni razpis P7 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Roki za predložitev vlog: 20.1., 20.2. in 20.3.2014

Institucija: Slovenski podjetniški sklad

Word datoteka: P72014 rd
Slovenski podjetniški sklad je dne 3.1.2014 objavil javni razpis P7 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000 Eur.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

 

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad (za polni delovni čas).

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci),
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

 

Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.

 

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.
Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

 

Upravičeni stroški projekta:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
 • izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače

 

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Podjetje lahko črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale od1.12.2013 do 25.8.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je enkratno.
Vsebina vloge:

 1. Prijavni list za mikrokredit (v tiskani in elektronski obliki)
 2. Predstavitveni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerihsta razvidni poslovni leti 2012 in 2011 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES.
 3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):
 • S.BON-1 za gospodarske družbe
 • S.BON-1 za samostojne podjetnike

Postopek in pogoji pridobitve kredita:
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev kredita  bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški  izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina redita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5% letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5% enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

 

KREDIT ZA PRAVNE OSEBE

 Kredit za pravne osebe
 

 

Financiranje poslovanja

Dobra analiza vaših potreb in finančnih možnosti je temelj za učinkovito financiranje poslovanja. Zavedamo se, da podjetja delujejo v vedno bolj konkurenčnem okolju, in da preživijo le tista, ki nenehno vlagajo v razvoj. Podjetja se lahko razvijajo z manjšimi ali večjimi investicijami. Malo katero podjetje lahko financira investicijo z lastnimi sredstvi. V večini primerov je potrebno financiranje z limitom, kreditom, lizingom, garancijami ali faktoringom. Odločitve o financiranju so pomembne, saj močno vplivajo na poslovanje in rast podjetja.

Na tržišču so prisotni različni krediti za financiranje podjetij, od katerih so najpogostejši naslednji:


Investicijski kredit:

je vir financiranja podjetij, ki se odločajo o:

 • nakupu zemljišča za gradnjo poslovnega prostora ali razširitev oziroma obnovo poslovnega prostora,
 • posodobitev svojih strojev in opreme ter obnovitev voznega parka,
 • posodobitev svoje informacijske tehnologije,
 • optimiranje svoje strukture financiranja.


Kredit za obratna sredstva:

Zanesljiva dobava obratnih materialov in ustrezna količina zalog sta ključni za nemoteno poslovanje vsakega podjetja. Banke vam s kreditom za obratna sredstva zagotavljajo varnost poslovanja, ki jo potrebujete. Prednosti takšne oblike financiranja so naslednje:

 • čas odplačila do pet let,
 • individualna višina kredita, prilagojena vašim potrebam po obratnih sredstvih,
 • obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od vaše bonitete,
 • odplačevanje v mesečnih ali četrtletnih obrokih ali anuitetah,
 • obresti se pri zapadlosti odvajajo posebej,
 • višina obresti je prilagojena višini izplačanega zneska.


Revolving kredit:

Ali veliko poslujete s tujino? Revolving kredit v evrih je kredit z možnostjo večkratnega črpanja, namenjen financiranju obratnih sredstev (surovin, polizdelkov, gotovih izdelkov), s kreditno pogodbo za določen čas. Prednosti:

 • čas odplačila do pet let,
 • individualna višina kredita,
 • obrestna mera je odvisna od vaše bonitete,
 • obresti se pri zapadlosti odvajajo posebej,
 • sredstva lahko črpate in vračate do višine odobrenega kredita v celotnem obdobju.

 

 Finančno svetovanje in kreditno posredovanje
 • za vas poiščemo najprimernejšo obliko kreditiranja,
 • že po prvih podatkih o kreditojemalcu podamo oceno, pri kateri od bank bo kredite najlažje pridobiti,
 • pridobimo informativne ponudbe (ali informacije o kreditnih pogojih) različnih bank, na podlagi katerih poiščemo najugodnejši kredit,
 • zaradi uradnega kreditnega posredništva in količine posredovanih kreditov dosegamo pri bankah boljše kreditne pogoje, kot jih lahko dobi sam kreditojemalec,
 • uredimo dokumente in postopke za pridobitev kredita.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.