Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Pridobivanje evropskih sredstev in drugih ugodnih finančnih virov m kreditov, posojil in virov financiranja. PNC Naložbe nudi kredite in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki denarja

Pridobivanje evropskih sredstev in drugih ugodnih finančnih virov m kreditov, posojil in virov financiranja. PNC Naložbe nudi kredite in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki denarja

21.08.2016

Vir: http://www.tempus-babnik.si/?viewPage=24

Pridobivanje evropskih sredstev in drugih ugodnih finančnih virov

Osnovni pogoj za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti so finančni viri, ki so po svojem izvoru lahko:

 1. lastna sredstva izvajalca aktivnosti,
 2. tuji (vračljivi) finančni viri  – krediti, ipd.
 3. nepovratni viri financiranja, kot so:
  • nepovratna finančna sredstva skladov EU (evropska sredstva),
  • nepovratna sredstva tujih finančnih skladov (npr. Norveški sklad, ipd.),
  • nepovratna sredstva RS in
  • nepovratna sredstva občin

Evropska sredstva so na voljo preko različnih inštrumentov, v osnovi se delijo na sredstva, ki jih neposredno odobri Evropska komisija (centralizirani programi) in na sredstva, ki jih odobrijo nacionalni koordinatorji v državah članicah (decentralizirani programi).

 • Centralizirani programi obsegajo sredstva namenjena podpori na različnih področjih delovanja EU, kot so na primer gospodarstvo, konkurenčnost, kultura, mednarodno sodelovanje in podobno. Najpomembnejši so program Horizont 2020 (v obdobju 2007-2013 imenovan 7. okvirni program), LIFE +, EUROSTARS, EUREKA, Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost –CIP, Marco Polo II, ipd.

 • Decentralizirani programi se delijo na strukturna sklada (Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad) ter kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo.

V podjetju Tempus Babnik vam pomagamo pri pridobivanju vseh naštetih vrst finančnih virov za oblikovanje finančne konstrukcije za vaše poslovne aktivnosti. Nudimo vam  naslednje storitve:

 • svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s finančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,
 • priprava investicijske in druge dokumentacije (študije, okoljska poročila, soglasja, dovoljenja, ipd.) za projekt,
 • analiza stroškov in koristi, druge finančno ekonomske analize,
 • priprava vlog za prijave na javne razpise,
 • spremljanje izvajanja aktivnosti in poročanje o projektu,
 • priprava in oddajanje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja,
 • celovito svetovanje s področja priprave in vodenja Evropskih projektov,
 • podlage za pridobivanje kreditov, drugih zasebnih povratnih virov financiranja,
 • svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva ter
 • druge analize, poročila, dokazila.

Bogate  izkušnje s področja pridobivanja evropskih sredstev in drugih nepovratnih virov financiranja za vsebinsko različne projekte nam dajejo podlago za visok strokovni nivo storitev.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.