Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Priskrba virov financiranja oz. kreditiranja glede na življenjski cikel podjetja. Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe, nudi kredite in posojila (posoja denarja) za mikro ter mala podjetja in samostojne podjetnike

Priskrba virov financiranja oz. kreditiranja glede na življenjski cikel podjetja. Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe, nudi kredite in posojila (posoja denarja) za mikro ter mala podjetja in samostojne podjetnike

12.07.2016

Viri financiranja

(Vir: http://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/viri-financiranja)

Podjetja za svojo rast potrebujejo ustrezni način financiranja svojega poslovanja. V kolikor ne dobijo na banki bančnega kredita se lahko hitro zgodi, da podjetje ne more več nemoteno poslovati in nabavljati materiala ali drugih proizvodnih resursov. Iz tega razloga mora poiskati nek sekundarni podjetniški finančni vir, ki dovoljuje nemoteno financiranje in kreditiranje poslovanja podjetja. Podjetniški naložbeni center tako nudi posojila in kredite za podjetja, ki ne morejo dobiti posojila na banki.

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja. Za grafični prikaz kliknite tukaj

Vire financiranja lahko razdelimo v dve osnovni skupini:

Pri lastniškem financiranju vlagatelj dobi za zameno lastniški delež in deli usodo uspeha ali neuspeha naložbe. To pomeni, da dobijo vlagatelji sredstva povrnjena le v primeru rasti ali dobičkonosnosti podjetja. V primeru propada podjetja pa to pomeni izgubo za vlagatelje. Lastniški kapital torej za razliko od dolžniškega nosi tveganje uspeha ali neuspeha podjetniškega projekta.

Znani viri financiranja podjetij v Sloveniji so:

 1. bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 2. javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 3. rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 4. faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 5. leasing (finančni ali operativni leasing),
 6. drugi viri (evropska sredstva).

Preberite tudi:

Dolžniško financiranje

Dolžniško financiranje pomeni, da si podjetje potrebna sredstva izposodi na trgu. Pri tem nastane dolžniško-upniško razmerje, ki traja dokler podjetje ne vrne glavnice in obresti posojilodajalcu. Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračila.

Najpogostejše oblike dolžniškega financiranja so:

 • bančni krediti
 • obveznice,
 • hipotekarni krediti,
 • faktoring,
 • lizing,
 • franšizing,

Prednosti dolžniškega financiranja so, da podjetnik ohrani lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvari večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vrača. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati, ne glede na rezultate podjetja.

Kot vir dolžniškega financiranja podjetij prednjačijo banke, ki zato igrajo eno pomembnejših vlog pri obstoju, rasti in uspehu podjetja.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.