Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | SID banka bo v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP. Podjetniški Naložbeni center, krediti in posojila za podjetja

SID banka bo v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP. Podjetniški Naložbeni center, krediti in posojila za podjetja

11.10.2016

SID banka bo v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP

Ljubljana, 4. marca 2016 – Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo ukrep, ki je pisan na kožo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), izvedbo ukrepa pa je zaupalo SID banki. Ta MSP sedaj ponuja nove kredite za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti teh pa so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kreditov in ugodne obrestne mere.

Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 % – 40 %). Ročnosti kreditov so od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.

 

»Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednja podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,« je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijoZdravko Počivalšek.

 

»S temi krediti bomo podjetjem omogočili, da bodo lahko v začetni dobi kredita realizirane prihodke namenila predvsem za krepitev poslovanja, za naložbe ter za kapitalsko okrepitev. Hkrati smo jim olajšali dostop do financiranja tudi z vidika zavarovanj kreditov, saj lahko podjetja te kredite zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino,« pa je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan. Obrestne mere za te kredite so nižje od tržnih, zato imajo krediti status državne pomoči (regionalna pomoč oziroma »de minimis«). SID banka tudi ne bo zaračunavala stroškov odobritve teh kreditov.
Nove kredite SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso »podjetja v težavah«, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi.  Novi kreditni liniji sta rezultat »Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij«, ki ga je SID banka razvila skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in obsega 200 milijonov evrov. SID banka je od tega zagotovila 149 milijonov evrov, ministrstvo pa 51 milijonov evrov.
Iz kreditne linije za financiranje naložb in kapitalsko utrjevanje MSP lahko podjetje financira nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Z istimi sredstvi ali z drugo nepremičnino lahko kredit tudi zavaruje. Iz kreditne linije za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pa lahko podjetje financira stroške za nakup materiala in trgovskega blaga ter stroške za plače, ki so nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Ta kredit lahko podjetje zavaruje z nepremičnino.
Obe kreditni liniji SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite bodo morala podjetja oddati prek spletne strani SID banke (www.sid.si), kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in navedeni podrobnejši pogoji. Vloge za financiranje bo SID banka sprejemala do 31. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

 

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/10761/aa73e968a2ffc1d0c8203efbbad1cb98/

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.