Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | SLOVENSKE BANKE Z MANJ POSLUHA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MIKRO IN MALIH LOKALNIH PODJETIJ Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne finančne vire oz. posojila za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki

SLOVENSKE BANKE Z MANJ POSLUHA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MIKRO IN MALIH LOKALNIH PODJETIJ Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne finančne vire oz. posojila za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki

15.11.2015

SLOVENSKE BANKE Z MANJ POSLUHA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MIKRO IN MALIH LOKALNIH PODJETIJ

Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne finančne vire oz. posojila za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe d.o.o., k.d.) je nastal iz potreb lokalnih gospodarskih subjektov na trgu (predvsem mikro in malih podjetij) po hitrejši ter učinkovitejši alokaciji finančnih virov za njihovo nadaljnjo rast ter razvoj, ker slovenske banke izkazujejo premalo posluha za financiranje njihovega poslovanja. To pomeni, da podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na eni strani ponuja podjetjem sekundarne dolžniške finančne vire oz. posojila za njihovo nadaljnjo rast in razvoj, na drugi strani pa privablja potencialne investitorje s presežkom finančnih virov, jim zagotavlja varen ter konstanten donos in te finančne vire reinvestira nazaj v gospodarstvo ter tako vzpodbuja rast in razvoj lokalnih podjetij, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki.

Finančni viri so ključnega pomena za nemoteno poslovanje vsakega podjetja. Podjetja bi naj svojo rast in razvoj financirala predvsem z lastniškimi viri financiranja (npr. zadržani dobiček itd.) ali dolžniškimi viri (to so predvsem bančni viri). Banka je tista institucija na trgu, ki bi naj dolgoročno ugodno financirala rast in razvoj gospodarstva oz. podjetij v skladu s svojo kreditno politiko. Ker pa je realnost velikokrat drugačna od teorije, slovenska mikro in mala podjetja, kljub rednemu ter uspešnemu poslovanju, trudu podjetnika in dobremu zavarovanju, ne morejo pridobiti kredita oz. posojila na banki, temveč naletijo na gluha ušesa. Večina teh podjetij redno poslovanje, podjetniki se trudijo praktično dan in noč za svoje podjetje, v poslu so s telesom in srcem ter na dolgi rok ustvarjajo velik doprinos k splošni nacionalni gospodarski rasti. V kolikor podjetju primanjkuje likvidnih sredstev oz. finančnih virov, lahko prične delo stagnirati, podjetnik ne more več redno plačevati svojih obveznosti (zaposlenih), ne more več zagotavljati obratnih sredstev za nakup materiala in posledično podjetje prične nazadovati pri svoji rasti ter razvoju. Na drugi strani pa, zaradi slabše realizacije projektov oz. naročil, prične podjetje izgubljati svoje naročnike, kar lahko spet privede do zmanjšanja obsega poslovanja oz. celo do stečaja. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. je uvidelo ta problem na trgu in ponudilo mikro in malim podjetjem rešitev, t. i. sekundarne finančne vire oz. posojila za podjetja, ki kljub rednemu poslovanju ter dobremu zavarovanju ne dobijo kredita oz. posojila na banki.

Financiranje mikro in malih podjetij

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, v skladu s ključnimi naložbenimi smernicami oziroma postavkami podjetja. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet, predvsem za:

  • financiranje obratnega kapitala,
  • nabavo materiala,
  • izboljšanje likvidnosti podjetja,
  • financiranje investicij v osnovna sredstva,
  • financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,
  • poplačilo dolgov ali blokad,
  • za tekoča obratna sredstva,

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na trgu predstavlja sekundarni dolžniški finančni vir oz. način financiranja. Iz tega razloga podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena posojenih finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. Podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev ugodnega bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita je pristojna banka.

Možnost investiranja presežka svojih finančni virov v podjetje PNC Naložbe d.o.o.,k.d.

Poleg financiranja rasti in razvoja mikro ter malih podjetij, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita oz. posojila, podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d.  ponuja tudi možnost vstopa posameznega podjetja ali fizične osebe kot investitorja, ki s svojim finančnim vložkom pod okriljem PNC Naložbe d.o.o., k.d. direktno sodeluje pri realizaciji oziroma financiranju lokalnih podjetniško-finančnih projektov (podjetij). Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled v lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej v morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki prevzetega finančnega projekta tudi prilagoditi ter optimizirati. Pri tem pa jim podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ponuja zajamčen letni donos in nizko ter obvladljivo stopnjo tveganja s prejetim neposrednim zavarovanjem, kar je prednost pred ostalimi bančnimi produkti, drugimi skladi na trgu, ali drugimi ponudniki finančnih produktov.

 

———————————————————————————–

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

Za vas na voljo vsak delovnik med 9 in 17h

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

 

SLOVENSKE BANKE Z MANJ POSLUHA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MIKRO IN MALIH LOKALNIH PODJETIJ  Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne finančne vire oz. posojila za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki

SLOVENSKE BANKE Z MANJ POSLUHA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MIKRO IN MALIH LOKALNIH PODJETIJ
Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne finančne vire oz. posojila za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju ter zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki

 

 

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.