Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Storitve za podjetja v tujini. Podjetniški naložbeni center: krediti in posojila za podjetja

Storitve za podjetja v tujini. Podjetniški naložbeni center: krediti in posojila za podjetja

17.07.2016

Storitve za podjetja v tujini

(Vir: http://www.podjetniski-portal.si/tuja-trzisca/storitve-za-podjetja)

Agencija SPIRIT Slovenija izvaja storitve na področju internacionalizacije, ki olajšajo slovenskim podjetjem vstop na tuje trge.

Za podjetja, ki želite vstopiti na tuj trg ali razširiti svoj izvoz, izvajamo izobraževanje za mednarodno poslovanje, s katerim lahko pripravite odlično poslovno in izvozno strategijo ter izvozni načrt.

Več informacij o izobraževanju za mednarodno poslovanje.

Ker je predstavitev podjetja v tujini pomembna in stroškovno zahtevna, SPIRIT Slovenija podjetjem pri tem pomaga s sofinanicirajem skupinskih sejemskih nastopov v tujini in organiziranjem gospodarskih delegacij na tuje trge.

Sejemske predstavitve omogočajo podjetjem dostop do novih informacij o tujih trgih, poslovnih priložnosti in možnosti neposrednega razgovora s potencialnimi poslovnimi partnerji. Omogočajo tudi uvajanje izdelka oz. inovacij, prenos tehnologij in znanja ter pregled novosti in tuje konkurence.

Če se tudi vi odločite za predstavitev na sejmu, si za lažjo odločitev o primernem sejmu oglejte bazo sejmov, kjer so na voljo informacije o lokaciji, terminu, organizatorju sejma, razstavnih površinah, številu razstavljavcev in obiskovalcev ter področjih, ki jih posamezni sejem pokriva.

Gospodarske delegacije pomagajo podjetjem pri pridobivanju neposrednih poslovnih kontaktov v tujini in znižujejo stroške, ki jih morajo podjetja vložiti v pridobivanje informacij o tujih trgih na samem začetku (raziskava trga, zbiranje informacij, poslovne poti ipd), ob tem pa nimajo nikakršnega zagotovila, da bodo ti stroški kasneje povrnjeni.

Pri prodoru na tuje trge vam lahko pomagajo tudi:

– ekonomski svetovalci na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve, ki podjetjem pomagajo pri:

 • zmanjševanju poslovnih tveganj podjetij pri vstopu na tuje trge s celovitimi informacijami,
 • navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci,
 • ustanavljanju podjetij, podružnic.

Več informacij o storitvah ekonomskih svetovalcev in njihovi kontakti

– slovenski poslovni klubi v tujini

Agencija SPIRIT Slovenija sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov, ki podjetjem pomagajo z informacijami ter pri vzpostavitvi stikov s podjetji, ki delujejo v državi, kjer je sedež poslovnega kluba, in jih zanima sodelovanje s Slovenijo.

Pri slovenskih poslovnih klubih je mogoče pridobiti:

 • informacije o poslovnih priložnostih in okolju
 • identifikacijo poslovnih partnerjev
 • pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj, gospodarskih delegacij, promocijskih nastopov …

Več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini

Slovenski poslovni klubi

Predstavitev poslovnih klubov

S ciljem, da bi lahko nudili pomoč čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu, Spirit Slovenija, javna agencija, sofinancira dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.
Slovenski poslovni klubi izvajajo naslednje aktivnosti:

 • omogočanje rednih stikov ter izmenjava informacij (networking) med slovenskimi in tujimi podjetji,
 • navezave neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami obeh držav,
 • pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini,
 • organizacija poslovnih delegacij ter promocijskih nastopov,
 • promocija slovenskega gospodarstva v tujini,
 • redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi zanimivostmi iz slovenskega poslovnega okolja,
 • redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje.

V letu 2015 je SPIRIT Slovenija sofinancirala aktivnosti 15-tih poslovnih klubov. S sodelovanjem s poslovnimi klubi bomo predvidoma nadaljevali tudi v letu 2016.

Naziv kluba Kontaktna oseba Email
Avstrija Slovenska gospodarska zveza v Celovcu Neža Einspieler, MBA, direktorica office@sgz.at
Hrvaška Poslovni klub Slovensko – Hrvaških gospodarstvenikov Lana Kutnjak, asistentka info@poslovniklub-shg.hr
Italija Slovensko deželno gospodarsko združenje – SDGZ Andrej Šik, direktor andrej.sik@servis.it
Izrael Izraelsko – slovenska gospodarska zbornica Daniel Yogev daniel.yogev@islcc.org
Kanada Kanadsko slovenska gospodarska zbornica Simon Pribac, izvršni direktor simon@canslo.com
Kosovo Slovensko-kosovski poslovni klub Sonja Rutar, direktorica info@eac.ks.eu
Luksemburg Luksemburško – slovenski poslovni klub Iztok Petek, predsednik iztok.petek@lsbc.lu
Madžarska Društvo Slovensko – Madžarskih poslovnežev Bence Sárossy, vodja pisarne info@slohun.org
Poljska Društvo in poslovni klub Triglav – Rysy Matej Hojnik, Urška Leban triglav.rysy@gmail.com,
office@triglav-rysy.eu
Rusija Rusko – slovenski poslovni klub, Tolyatty mag. Anastasia Putkina, direktorica putkina.anastasia@mail.ru
Rusija Ulyanovsk Regionalno združenje izvoznikov in uvoznikov o razvoju zunanje gospodarske dejavnosti Pavel Balandin, namestnik direktorja expert_serv@mail.ru
Srbija Slovenski poslovni klub v Beogradu Danijela Fišakov, predsednica klub@spk.rs
Ukrajina Slovensko-ukrajinsko združenje poslovnežev Natalia Zozulya  bc.suzp@gmail.com
ZDA Slovensko ameriški poslovni klub Jurček Žmauc, predsednik info@sloaba.com
ZDA BoundBreaker Tomaž Frelih, predsednik  tomaz@boundbreaker.org

Prvi stiki s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini so za slovenska podjetja brezplačni. Poglobljeno sodelovanje oziroma konkretno pomoč podjetju pri poslovanju na posameznem tujem trgu pa poslovni klubi nudijo le včlanjenim podjetjem in institucijam.

Dodatne informacije:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.