Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | UGODNI KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA. HITRI KREDITI GOTOVINE ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne podjetniške finančne vire za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetniški Naložbeni Center posojila in krediti za podjetja

UGODNI KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA. HITRI KREDITI GOTOVINE ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne podjetniške finančne vire za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetniški Naložbeni Center posojila in krediti za podjetja

21.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

· Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
· Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

· Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

· Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

· Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
· financiranje obratnega kapitala,

· nabavo materiala,

· izboljšanje likvidnosti podjetja,

· financiranje investicij v osnovna sredstva,

· financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

· poplačilo dolgov ali blokad,

· poplačilo DDV-ja,

· poplačilo dobaviteljev,

· širitev na trgu,

· itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti, denar, gotovina, posoja denarja za podjetja, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita

PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti, denar, gotovina, posoja denarja za podjetja, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita. 

UGODNI KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA. HITRI KREDITI GOTOVINE ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne podjetniške finančne vire za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetniški Naložbeni Center posojila in krediti za podjetja

 

 

Posojilo lastnemu podjetju

Avtor: Igor Kadunc | Objava: 02.06.2011
Bralka sprašuje, v katerih primerih je smiselno, da lastnik podjetja da posojilo svojemu podjetju? Kakšna mora biti obrestna mera? Kakšne so davčne posledice za podjetnika kot fizično osebo?
Kredit svojemu podjetju je seveda zelo smiseln, če podjetnik ima denar, podjetje ga pa za delovanje potrebuje. Če je edini lastnik podjetja, bo »zaslužil« od 2,5 do 5 odstotkov letno zmanjšano za 20-odstotni cedularni davek, ki ga mora podjetje plačati ob nakazilu obresti (izpolniti je treba REK2 obrazec in plačati »davčni odtegljaj«). Toliko je verjetno razlika med obrestno mero za depozit podjetnika in kredita, ki bi ga sicer najelo podjetje. S tem, ko da kredit svojemu podjetju, tudi pokaže, da vanj zaupa. Dati kredit svojemu podjetju nosi s seboj določene pravne posledice. Posojilo lastnika se namreč v primeru stečaja postavi na konec vrste za poplačilo obveznosti. Pravzaprav ima enak značaj kakor kapital podjetja. Posojilo lastnika podjetju je namreč po svoji vsebini podobno vložku v kapital. Če namreč podjetje drugje ne bi moglo najeti nujno potrebnega posojila, bi bila edina alternativa lastnika vplačilo dodatnega kapitala v podjetje. Seveda so drugačne tudi davčne posledice, kajti obresti, ki jih prejmejo fizične osebe, so sicer obdavčene z 20-odstotno stopnjo (kot tudi dividende in kapitalski dobički), državi pa ni treba plačati davka od dobička, ker so pač priznan strošek podjetja. Zaradi tega je država določila višine obrestnih mere, ki so davčno nevtralne. Če so presežene, zapadejo obdavčitvi. Osnove za določitev nevtralne obrestne mere med povezanimi osebami opredeljuje Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 117/06) skupaj s sklepom o variabilnem delu obresti Ministrstva za finance, ki ga dobite na spletni strani www.durs.gov.si. Izračun, narejen na osnovi pravilnika in sklepa, pokaže, da bi bila obrestna mera, ki bi bila za podjetje davčno nevtralna, za 3-mesečni kredit 2,249-odstotna. (spremenljivi del 1,249 % in 1 % na osnovi bonitete, ker verjetno nimate bonitetne ocene svojega podjetja).

Kako družbi zagotoviti svež denar?

Avtor Jure Mercina — 11.06.2013

Komentiraj!

V tem članku bom opisal različne možnosti, ki jih imajo lastniki d.o.o.-jev za zagotovitev svežih denarnih sredstev družbi. Vsaka od opisanih možnosti ima določene pravne, davčne in računovodske učinke.
Kupujete podjetje?
Brez vplačila 7.500€
osnovnega kapitala?
www.agencijaspin.si
Naveličan
dela od doma?
MP coworking!
mladipodjetnik.si
Blokada trr?
Preverite svoje
bodoče stranke
www.bisnode.si
Domena .si?
Hitro, ugodno
ter enostavno.
www.zabec.net
Kako družbi zagotoviti svež denar?

Kako družbi zagotoviti svež denar? (Vir slike: sxc.hu)

Posojilo

Pravna podlaga je posojilna pogodba, sklenjena med družbo in družbenikom. V njej se določi znesek in ročnost posojila ter višina obresti. Pisna oblika posojilne pogodbe ni pogoj za njeno veljavnost, vseeno pa je priporočljivo, da se namene vodenja ustreznih računovodskih evidenc sklene v pisni obliki.

Prejeto posojilo in obresti vplivajo tako na bilanco stanja kot izkaz poslovnega izida družbe. V bilanci stanja se na pasivi prejeto posojilo izkaže kot finančna obveznost, zaradi česar se poveča delež dolgov in zmanjša delež kapitala v financiranju družbe. Z odplačevanjem glavnice se finančna obveznost v bilanci stanja zmanjšuje, obresti pa kot finančni odhodek vplivajo na poslovni izid družbe.

Davčne učinke posojila je treba presojati tako z vidika družbe kot z vidika družbenika. Za družbo so obresti odhodek, ki praviloma zmanjšuje davčno osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb (DDPO). Obresti niso (v celoti ali delno) davčno priznan odhodek v naslednjih primerih:

  • posojilo ni namenjeno dejavnosti, iz katere bi družba dosegala obdavčljive prihodke,
  • družba in družbenik se za davčne namene štejeta za povezani osebi IN
    • obresti presegajo davčno priznano obrestno mero med povezanimi osebami; ALI
    • znesek posojila presega 4-kratnik zneska kapitala tega družbenika v družbi (t. i. pravilo tanke kapitalizacije).

Z vidika družbenika – fizične osebe – se prejete obresti štejejo za dohodek iz kapitala in so obdavčene z dohodnino po stopnji 25 odstotkov.

Povečanje osnovnega kapitala

O povečanju osnovnega kapitala odločajo družbeniki s sprejetjem sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Na podlagi sprejetega sklepa in sklenjene pogodbe o vplačilu in prevzemu novih denarnih vložkov družbeniki vplačajo denar na račun družbe in prevzamejo nove poslovne deleže. Zaradi sprememb osnovnega kapitala in zneskov vložkov posameznih družbenikov je obvezno spremeniti družbeno pogodbo. Povečanje osnovnega kapitala začne učinkovati šele, ko je vpisano v sodni register.

V bilanci stanja se povečanje osnovnega kapitala na pasivi izkaže kot vezani kapital. Posledično se poveča delež kapitala in zmanjša delež dolgov v financiranju družbe. Povečanje osnovnega kapitala ne vpliva na izkaz poslovnega izida družbe.

Za kasnejše vračilo vplačanih sredstev je treba izpeljati postopek zmanjšanja osnovnega kapitala. Za postopek zmanjšanja osnovnega kapitala zakon postavlja precej pogojev in zahtev, ki morajo biti izpolnjeni. V kolikor družba izkazuje bilančni dobiček, se lahko vložena sredstva vrnejo tudi preko dividend – v tem primeru zmanjšanje osnovnega kapitala ni potrebno.

Izplačilo družbeniku – fizični osebi – se ob zmanjšanju osnovnega kapitala za namene dohodnine obravnava kot odsvojitev kapitala. Zato je fizična oseba dolžna vložiti davčno napoved za odmero dohodnine (kapitalski dobički). Praviloma bo v teh primerih davčna osnova nič, saj bosta nabavna vrednost in vrednost kapitala ob odsvojitvi enaki. V kolikor bo družba vložena sredstva vrnila v obliki dividend, so slednje na ravni družbenika – fizične osebe – obdavčene z davčno stopnjo 25 odstotkov.

Naknadna vplačila

Družbena pogodba lahko določi, da so družbeniki po ustanovitvi družbe dolžni poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna vplačila. Naknadna vplačila so mogoča zgolj, če družbena pogodba to izrecno določa. Sklep o vplačilu naknadnih vplačil sprejme poslovodstvo, razen če družbena pogodba ne določi, da morajo sklep sprejeti družbeniki. Sklep morajo v tem primeru družbeniki sprejeti soglasno.

Naknadna vplačila ne povečujejo osnovnega kapitala, osnovnih vložkov in poslovnih deležev. Zato pri naknadnih vplačilih ni treba spreminjati družbene pogodbe, sklep o vplačilu pa se ne vpiše v sodni register.

Preberite tudi: Množično financiranje (crowdfunding)

V bilanci stanja se naknadna vplačila na pasivi izkažejo kot kapitalske rezerve. Posledično se poveča delež kapitala in zmanjša delež dolgov v financiranju družbe. Naknadna vplačila ne vplivajo na izkaz poslovnega izida. O morebitnem kasnejšem vračilu naknadnih vplačil odločajo družbeniki. Pri vračilu obstajajo določene omejitve, in sicer:

  • vrnejo se lahko zgolj vplačana naknadna vplačila, ki niso namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi;
  • vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dneva, ko je bil sklep o vračilu objavljen na predpisan način.

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži, zaradi česar v primeru kasnejšega vračila naknadnih vložkov ni treba izpeljati postopka zmanjšanja osnovnega kapitala. Posledično tudi odpade obveznost vlagati davčno napoved za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov. Vračilo naknadnih vplačil se namreč ne šteje za odsvojitev kapitala, saj poslovni deleži in osnovni vložki tudi po vračilu ostanejo nespremenjeni.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice